Anda di halaman 1dari 14

KONSEP BUDAYA DAN

KEPENTINGAN MEMAHAMI
KONSEP BUDAYA
KAUM DAN ETNIK DI MALAYSIA
ETNIK merujuk kepada kumpulan manusia yang
mengidentifikasikan antara satu sama lain dengan
berlandaskan keturunan dan warisan budaya yang sama.
DEMOGRAFI KAUM DAN ETNIK DI MALAYSIA
DEMOGRAFI?

• Demografi merupakan analisa statistik terhadap jumlah dan


komposisi penduduk di sesuatu kawasan.

• Kajian statistikal meliputi fertiliti (kelahiran), mortaliti (kematian),


perkahwinan serta imigrasi dan bagaimana komponen ini berubah
mengikut masa serta mempengaruhi saiz dan taburan penduduk
manusia.
• Pada tahun 2016, jumlah penduduk Malaysia adalah 31 juta yang
merangkumi 92. 7 peratus warganegara dan 7. 3 peratus bukan
warganegara.

• 68.7% merupakan kaum bumiputera, dimana 90. 9% terdiri daripada


Bumiputera Melayu dan 9% dari Bumiputera Lain. Bumiputera Lain
adalah terdiri daripada Orang Asli, Siam, Serani, dan lain-lain minoriti
bumiputera di Semenanjung Malaysia manakala ia dikenali sebagai
Bumiputera Sabah dan Bumiputera Sarawak di Malaysia Timur.
• Kira-kira 25% penduduk Malaysia terdiri daripada bangsa Cina, iaitu
sebanyak 6.4 juta orang.

• Kebanyakkan kaum Cina menganut agama Buddha, Taoisme atau


Kristian.

• Mereka menggunakan bahasa Mandarin, Hokkien, Hakka, Kantonis


atau Teochew.
• Kaum India pula membentuk 7.5% daripada populasi, iaitu sebanyak
1.95 juta orang.

• Kebanyakan mereka bergama Hindu serta bertutur bahasa Telegu,


Tamil, Malayalam dan Hindi.

• Sebanyak 85% daripada bangsa India merupakan masyarakat Tamil.


• Lebih 50% penduduk di Sarawak dan 66% penduduk di Sabah terdiri
daripada kaum bumiputera bukan Melayu. Mereka terdiri daripada
berpuluh-puluh kumpulan etnik.

• Di sarawak terdapat kira-kira 30 etnik. Kumpulan etnik yang paling


besar ialah Iban, selain Melanau dan Bidayuh.

• Di Sabah pula terdapat lebih daripada 30 etnik dan 80 dialek.


Kumpulan utama ialah Kadazan-Dusun, Bajau dan Murut.
KEPENTINGAN MEMAHAMI KONSEP BUDAYA
KEPADA GURU
• Guru akan lebih bersedia untuk berhadapan dengan budaya murid
yang pelbagai.
• Guru akan lebih berhemah dan menghormati amalan budaya murid.
• Dapat menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran yang
berkesan, dapat dikaitkan dengan penglaman pelajar.
• Memudahkan proses pembelajaran supaya tidak ada murid yang
berasa tersisih.
• Guru yang memahami pembelajaran dan perbezaan budaya akan
berusaha bersungguh-sungguh dalam menangani cabaran yang wujud
di dalam sesebuah bilik darjah.
SEKIAN TERIMA KASIH