Anda di halaman 1dari 6

MAKSUD :

BAHASA : Sesuatu yang menggembirakan


ISTILAH : Harta yang wajib dibayar oleh suami kepada
isteri yang telah diceraikan atas kehendak suami dengan
syarat yang tertentu

‫علَى ْال ُمت َّ ِقي َن‬ ِ ‫ع ِب ْال َم ْع ُرو‬


َ ‫ف ۖ َحقًّا‬ َ ‫َو ِل ْل ُم‬
ِ ‫طلَّقَا‬
ٌ ‫ت َمتَا‬
dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat mut’ah
(pemberian sagu hati) dengan cara yang patut , sebagai satu
tanggungjawab yang wajib atas orang 2 yang bertakwa
Surah al-baqarah : 241

:
KEPENTINGAN MUT’AH
KADAR MUT’AH
1. Memberi ketenangan dan
• Pada dasarnya kadar kedamaian hati kepada bekas
mut’ah tidak ditentukan. isteri
• Bergantung pada 2. Mengurangkan tekanan
kemampuan suami perasaan bekas isteri akibat
bercerai
• Hendaklah mengikut
3. Mendorong suami merujuk
kadar yang berpatutan kembali kepada isteri jika
dan munasabah bukan talak ba’in serta
mengelak permusuhan
* jika berlaku perselisihan 4. Sebagai menghargai jasa
kadar mut’ah , hendaklah baktinya semasa menjadi isteri
merujuk kepada kadi yang 5. Untuk isteri memulakan hidup
akan menentukan mengikut baru setelah hilang tempat
kemampuan suami bergantung
PENGERTIAN HADHONAH

BAHASA : Himpunan
ISTILAH : Menjaga kanak 2 yang belum mumaiyyiz bagi sesiapa
yang berhak menjaganya dengan mendidik , mengasuh dan
mengurus dirinya sehingga mumaiyyiz
HUKUM : wajib

‘Abdullah bin ‘Amru r.a. meriwayatkan bahawa seorang wanita bertanya :


wahai rasulullah ! Sesungguhnya anakku ini menjadikan perutku sebagai
tempatnya berlindung , ribaku sebagai tempatnya bermanja dan susuku
menjadi minumannya . Tetapi tiba 2 bapanya berasa berhak mengambilnya
daripadaku . Rasulullah SAW bersabda : engkau lebih berhak terhadapnya
selagi engkau belum berkahwin
1)ibu
2) nenek sebelah ibu hingga ke atas;
3) bapa;
4) nenek sebelah bapa hingga ke atas;
5) kakak atau adik perempuan seibu sebapa;
6) kakak atau adik perempuan seibu;
7) kakak atau adik perempuan sebapa;
8) anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu sebapa;
9) anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu;
10) anak perempuan dari kakak atau adik perempuan sebapa;
11) emak saudara sebelah ibu;
12) emak saudara sebelah bapa;
13) waris lelaki yang boleh menjadi warisnya sebagai ¿asabah atau residuari:

Dengan syarat penjagaan orang demikian tidak menjejaskan kebajikan kanak-


kanak itu.
SYARAT HADHONAH SEBAB HILANG KELAYAKAN
HADHONAH
• Islam
• Berakal • Berpindah ke tempat lain
• Baligh dengan tujuan menghalang
• Berakhlak dan amanah bapa kanak2 itu menziarahinya
• Tinggal di kawasan kanak2 • Berkelakuan buruk atau fasik
tersebut , dan kanak2 itu • Berkahwin dengan lelaki yang
tidak menghadapi apa apa tiada pertalian dengan kanak2
akibat buruk jasmani dan tersebut
rohani • Berpenyakit seperti gila dan
• Tidak berkahwin dengan kusta yang membahayakn
lelaki yang ajnabi . Jika kanak2 tersebut
berkahwin dengan muhram • Murtad
kanak2 tersebut tidak hilang • Cuai atau menzalimi kanak2
hak hadhonah tersebut
KESAN PENGABAIAN HAK DAN TANGGUNGJAWAB DALAM
KELUARGA

1. Berlaku keruntuhan institusi keluarga dengan banyaknya


penceraian dikalangan pasangan yang berkahwin
2. Anak2 akan terbiar tanpa kasih sayang dan
pendidikan
3. Berlaku keruntuhan akhlak dikalangan muda mudi dan
pelbagai gejala sosial yang tidak sihat
4. Berlaku perebutan harta dan permusuhan dikalangan
ahli keluarga serta meningkatkan kadar jenayah dalam
masyarakat