Anda di halaman 1dari 39

Konsep Perlembagaan Sebagai Asas

Pembinaan Jati Diri dan Negara Bangsa

Oleh :
LARRYSON ANAK ROSLAN
AUSTEIN HARRY DWARD ANAK LUMPOH
MALVIRO MICKY
ASAS PEMBINAAN NEGARA
BANGSA

ASAS PEMBINAAN JATI DIRI

KONSEP PERLEMBAGAAN
KONSEP PERLEMBAGAAN

Definisi

Perlembagaan merupakan satu dokumen yang mengandungi


semua susunan peraturan dan undang-undang dasar yang
dianggap penting bagi pemerintahan dan pentadbiran
sesebuah negara. Perlembagaan berperanan menentukan
bidang kuasa pemerintahan, bentuk sesebuah kerajaan dan
hak-hak rakyat.
KONSEP PERLEMBAGAAN

Latar belakang Perlembagaan


Persekutuan

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu digubal oleh sebuah


Suruhanjaya Perlembagaan yang ditubuhkan pada bulan Mac
1956. Suruhanjaya ini diketuai oleh Lord Reid dan dianggotai
oleh empat orang hakim dari negara Komanwel, iaitu Sir Ivor
Jennings (Britain), Sir William McKell (Australia), Hakim B. Malik
(India) dan Hakim Abdul Hamid (Pakistan).
KONSEP PERLEMBAGAAN

Latar belakang Perlembagaan


Persekutuan

Suruhanjaya ini mengemukakan rangka Perlembagaan Persekutuan


Tanah Melayu yang merdeka pada bulan Februari 1957. Rangka
Perlembagaan itu seterusnya dikaji oleh sebuah Jawatankuasa Kerja
yang mengandungi 11 orang ahli, iaitu empat orang wakil raja
Melayu, empat orang wakil Parti Perikatan, Pesuruhjaya Tinggi
British, Setiausaha Persekutuan dan Peguam Negara.
KONSEP PERLEMBAGAAN

Latar belakang Perlembagaan


Persekutuan

Setelah melalui pelbagai proses perbincangan dan penelitian,


rangka perlembagaan itu kemudiannya dibentangkan dalam
mesyuarat Majlis Undangan Persekutuan dan diluluskan pada 15
Ogos 1957. Akhirnya, perlembagaan telah dikuatkuasakan pada
27 Ogos 1957.
KONSEP PERLEMBAGAAN

Latar belakang Perlembagaan


Persekutuan

Perlembagaan Persekutuan kini mengandungi 183


perkara yang terbahagi kepada 15 bahagian.
Perlembagaan ini mengandungi pelbagai perkara seperti
kuasa kerajaan persekutuan beberapa peruntukan
tentang kewarganegaraan, agama rasmi dan sebagainya.
ASAS PEMBINAAN JATI DIRI

Apa itu Jati Diri?

Rangkuman nilai, budaya, bahasa, pegangan, fahaman, dan


pandangan jagat sesuatu kaum. Manifestasi dari nilai-nilai
tersebut membentuk watak dan sifat peribadi, cara berfikir,
cara hidup dan penampilan diri yang melambangkan tradisi
bangsa dan jati diri kaumnya.
ASAS PEMBINAAN JATI DIRI

Bagaimana?

Susur galur sejarah seharusnya menjadi panduan kepada


semua warganegara dan disemat di dalam diri masing-
masing. Proses pemerkasaan negara hanya dapat
dinobatkan sekiranya sejarah diperkasa, memperkosa
sejarah hanya akan meruntuhkan jati diri dan perpaduan
negara.
ASAS PEMBINAAN JATI DIRI

Bagaimana?

Khususnya Perlembagaan Persekutuan tidak pernah


meminggirkan sejarah. Tidak dinafikan dalam Laporan
Suruhanjaya Reid diketuai oleh Lord Reid, faktor sejarah
amat ditekankan. Malah Suruhanjaya Reid dengan tegas
enggan mengubah apa yang telah pun dilaksanakan di
Tanah Melayu ketika itu.
ASAS PEMBINAAN JATI DIRI

Bagaimana?

Perlembagaan Persekutuan memelihara elemen tradisi dan


elemen identiti negara seperti Sistem Pemerintahan Raja
Beperlembagaan, Agama Islam, Bahasa Melayu dan
kedudukan Istimewa Orang Melayu. (Khususnya dalam
pembinaan Jati Diri kaum Melayu)
ASAS PEMBINAAN JATI DIRI

Bagaimana?

Unsur-unsur Tradisi dan identiti negara dalam peruntukan


Perlembagaan Persekutuan berperanan dalam membentuk
rupa bentuk penduduk Malaysia yang berbilang kaum dan
mempunyai jati diri yang sangat kaum.
ASAS PEMBINAAN JATI DIRI

Bagaimana?

Selain itu, peruntukan tentang kewarganegaraan dalam


Perlembagaan Persekutuan dapat menyemai penghayatan
setiap individu terhadap identiti kaumnya yang mana
kepentingan sah kaum-kaum di Malaysia adalah dilindungi
oleh undang-undang Perlembagaan.
ASAS PEMBINAAN NEGARA
BANGSA

Definisi Negara Bangsa

Masyarakat mendukung satu bangsa dan satu negara yang


tegak di atas satu identiti negara yang sama yang di
menifestasikan oleh pemikiran, nilai-nilai sosio-budaya,
lambang-lambang dan sentiasa berpegang kepada jiwa
kemanusiaan dan kerohanian yang tinggi. Bangsa yang
bertamadun mempunyai identiti peradabannya yang
tersendiri.
ASAS PEMBINAAN NEGARA
BANGSA

Perlembagaan itu sendiri merupakan syarat utama dalam


proses pembinaan negara bangsa. Sebuah negara bangsa
perlu ada Perlembagaan yang luhur dan tinggi
kedudukannya.
ASAS PEMBINAAN NEGARA
BANGSA

Peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan


menggariskan bahawa setiap yang telah diterima sebagai
warganegara tanpa mengira kaum akan menikmati pelbagai
keistimewaan. Ciri utama sesebuah negara bangsa ialah
warganegara yang bersatu dan meletakkan taat setia pada
negara yang tidak berbelah bagi.
ASAS PEMBINAAN NEGARA
BANGSA

Setiap wargenagara bangsa Malaysia diberi hak dan layanan


adil dari sudut Perlembagaan.
ASAS PEMBINAAN NEGARA
BANGSA

Perlembagaan Persekutuan melalui peruntukan mengenai


Bahasa Melayu (Perkara 152) sebagai Bahasa kebangsaan
adalah merupakan salah satu langkah ke arah membina
sebuah negara bangsa.
ASAS PEMBINAAN NEGARA
BANGSA

Hal ini kerana selari dengan salah satu ciri sesebuah negara
bangsa yang berkongsi identiti iaitu Bahasa Melayu.
Walaupun rakyat Malaysia daripada pelbagai kaum dengan
pelbagai Bahasa ibunda masing-masing, namun masih tetap
menuturkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa kebangsaan.
Rumusan, inti pati
Perlembagaan Persekutuan
merupakan asas kepada
pembinaan jati diri rakyat
Malaysia dan pembentukan
neggara bangsa.
Usaha ke Arah Integrasi Nasional dan
Cabaran dalam Hubungan Etnik

Oleh :
LARRYSON ANAK ROSLAN
AUSTEIN HARRY DWARD ANAK LUMPOH
MALVIRO MICKY
CABARAN HUBUNGAN ETNIK

USAHA KE ARAH INTEGRASI


NASIONAL
USAHA KE ARAH INTEGRASI
NASIONAL

Definisi Integrasi Nasional

Satu proses bagi mewujudkan satu identiti


nasional di kalangan kumpulan-kumpulan yang
terpisah dari segi kebudayaan, sosial, ekonomi
dan petempatan dalam sesebuah unit politik.
USAHA KE ARAH INTEGRASI
NASIONAL

Definisi Integrasi Nasional

Integrasi juga = proses


Identiti nasional = hubungan penyatuan semua aspek
kaum lebih erat; wujud fizikal, ekonomi, politik,
perasaan hidup bersama sosial termasuklah
biologikal.
USAHA KE ARAH INTEGRASI
NASIONAL

Usaha Pemupukan Integrasi


Nasional

(a) Dasar Ekonomi Baru;


(b) Dasar Pendidikan Kebangsaan;
(c) Dasar Kebudayaan Kebangsaan;
USAHA KE ARAH INTEGRASI
NASIONAL

Dasar Ekonomi Baru (DEB)

Dasar Ekonomi Baru (DEB) dilancarkan pada


tahun 1971 melalui Rancangan Malaysia Kedua
(1971 – 1975), adalah bertujuan mewujudkan
keseimbangan ekonomi antara kaum dan
wilayah bagi mencapai perpaduan negara.
USAHA KE ARAH INTEGRASI
NASIONAL

Dasar Ekonomi Baru (DEB)

Dengan kata lain, DEB bertujuan memupuk


perpaduan negara melalui pengagihan
pendapatan dan peluang ekonomi yang saksama
dalam kalangan semua rakyat Malaysia.
USAHA KE ARAH INTEGRASI
NASIONAL

Dasar Ekonomi Baru (DEB)

DEB dilaksanakan menerusi strategi serampang


dua mata, iaitu:
i) Pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum
ii)Penyusunan semula masyarakat supaya
pengenalan etnik mengikut
fungsi ekonomi dapat dihapuskan.
USAHA KE ARAH INTEGRASI
NASIONAL

Dasar Pendidikan kebangsaan

Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam


Akta Pelajaran 1961 adalah berasaskan kepada laporan
Razak 1956 dan Laporan Rahman talib 1960. Antara lain
matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan ini adalah untuk
melahirkan satu masyarakat Malaysia yang bersatu padu.
USAHA KE ARAH INTEGRASI
NASIONAL

Dasar Pendidikan kebangsaan

Antara langkah-langkah yang diambil bagi


memenuhi matlamat Dasar Pendidikan
Kebangsaan dalam memupuk perpaduan dan
integrase nasional adalah:
USAHA KE ARAH INTEGRASI
NASIONAL

Dasar Pendidikan kebangsaan


i) Menggunakan bahasa Melayu (Malaysia) sebagai bahasa
pengantar di sekolah-sekolah dan institusi-institusi
pengajian tinggi.
ii) Menyediakan sukatan pelajaran yang seragam
kandunganya untuk
semua sekolah di Malaysia.
iii) melaksanakan kegiatan kokurikulum.
USAHA KE ARAH INTEGRASI
NASIONAL

Dasar Kebudayaan kebangsaan

kerajaan telah menitikberatkan pembentukan


secara beransur-ansur satu kebudayaan
nasional yang merangkumi unsur-unsur yang
baik daripada berbagai-bagai kebudayaan yang
terdapat di negara kita dengan berteraskan
kebudayaan asli tempatan.
USAHA KE ARAH INTEGRASI
NASIONAL

Dasar Kebudayaan kebangsaan

Tiga prinsip telah ditetapkan sebagai Dasar Kebudayaan Kebangsaan:


i) Kebudayaan Kebangsaan Malaysia hendaklah berteraskan kebudayaan
rakyat asal rantau ini;
ii) Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar boleh diterima
menjadi unsur Kebudayaan Kebangsaan; dan
iii) Islam menjadi unsur penting dalam pembentukan Kebudayaan
kebangsaan
Cabaran Dalam
Hubungan Etnik
Politik

Agama Cabaran
dan Hubungan Ekonomi
Budaya
Etnik

Sosial
Menyuara, menjaga serta memperjuangkan
kepentingan dan kelangsungan kaum masing-
masing.

Politik Sukar menerima pemimpin dari kaum lain. (Parti


pembangkang)

Wacana Sinar
Mengukuhkan semangat perkauman yang menebal.
APAKAH TUN M TERLALU
TUA UNTUK JADI PM?
Ekonomi
Dominasi Sektor Perbezaan
Ekonomi Pekerjaan

• Jurang yang luas dari segi penguasaan ekonomi


dan ketidakseimbangan pendapatan
• Menghalang interaksi yang lebih kerap
• Tiap-tiap etnik berusaha untuk mendapatkan hak
• Interaksi berlaku di kalangan etnik yang sama
dan keuntungan yang lebih besar daripada
• Semangat perkauman terus menebal
pertumbuhan ekonomi dan peluang ekonomi yang
wujud.
• Akibat dasar pecah perintah • Keterasingan di peringkat
British. sekolah rendah, kerenggangan
• Merenggangkan hubungan dan di sekolah menengah serta di
memperkuatkan perasaan IPT menyurkarkan proses
kekitaan hubungan etnik di Malaysia.
Polarisasi
Pemisahan dalam
Fizikal Kalangan
Pelajar
Sosial
Sistem
Pendidikan Kontrak
yang Sosial
berasingan
• Setiap golongan etnik mempunyai • Kontrak sosial yang menjadi
sistem Pendidikan yang tersendiri. asas pembinaan masyarakat
• Menyebabkan interaski berkisar di seingkali dipertikaikan.
kalangan etnik sendiri sahaja.
Sekian sahaja daripada
kumpulan kami, terima kasih Contoh integrasi nasional dalam
kalangan etnik yang berbeza