Anda di halaman 1dari 5

GAYA KEPIMPINAN SITUASI PENGETUA SEKOLAH

DALAM AMALAN PENGURUSAN BERASASKAN


SEKOLAH BAGI MENUJU SEKOLAH BERKESAN DI
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
KERAJAAN SUMATERA BARAT – INDONESIA
Contoh ;
kajian tinjauan