Anda di halaman 1dari 7

Rukun Islam

Rukun islam ada 5


Rukun Islam

• Syahadat
• Salat
• Zakat
• Puasa
• haji
1. Syahadat

• Syahadat tauhid bunyi asy hadu alla ila


haillalloh
• Syahadat rosul bunyinya wa asy hadu anna
muhammadarrosuu lulloh
• Syahadat tain asyhadu alla ilahaillalloh
waasyhadu anna muhammadarrosu lulloh
2.Salat

• dhuhur 4 rokaat
• Asar 4 rokaat
• Magrib 3 rokaat
• Isya 4 rokaat
• Subuh 2 rokaat
Zakat

• Zakat fitrah
• Zakat mal
4.puasa
• Puasa yaitu puasa di laksanakan pada bulan
ramadhan
5. haji
• Haji di wajibkan bagi umat islam yang mampu