Anda di halaman 1dari 3

DOA KESEJAHTERAAN RUMAH

TANGGA
“ Wahai Alloh, sesungguhnya aku memohon
keselamatan kepadaMu pada agamaku
dan segala urusan duniaku, keluargaku,
dan hartaku. Wahai Alloh, semoga
kiranya Engkau menutupi cacatku dan
mengamankan kekuatanku, menjagaku
dari arah depan dan kiriku, serta dari
arah atasku. Dan aku berlindung dengan
keagunganMu dari godaan yang
merusakkan dari arah kawanku.”
DOA ORANGTUA TERHADAP
ANAKNYA
“Wahai Alloh, jadikanlah aku, anak-anak dan
keluargaku termasuk dari golongan orang yang
berilmu dan golongan orang yang baik. Dan
janganlah Engkau jadikan aku dan mereka dari
golongan orang yang jahat dan orang yang
membuat mudhorot. Berilah rizqi kepadaku
dan kepada mereka berupa ilmu yang
bermanfaat, rizqi yang lapang, budi pekerti yang
baik, pertolongan yang taat, kefahaman para
Nabi.”
DOA UNTUK WANITA HAMIL
SUPAYA SELAMAT
“Wahai Alloh, jagalah apa yang terkandung di dalam perutku.
Sembuhkanlah ia karena Engkaulah Dzat Penyembuh, sejahterakanlah ia
karena Engkau adalah Dzat yang mensejahterakan. Dan bentuklah ia
dengan bentuk yang bagus dan baik, jadikanlah ia dalamkeadaan yang
sesehat-sehatnya, menjadi orang yang berilmu dan beramal, menjadi
orang yang berakal lagi cerdas, menjadi orang yang bahagi, kaya lagi
dermawan, selalu menuruti semua kebaikan, dan bisa mengunjungi
Tanah Haram (Mekah). Wahai Alloh, jadikanlah ia anak yang sholeh yang
sudi mendo’akan kepada kedua orangtuanya, berbakti kepada keduanya
dan taat kepadaMu serta kepada utusanMu. Wahai Alloh,panjangkanlah
umurnya dalammenjalankan ketaatan, sehatkanlah tubuhnya,
baguskanlah kejadiannya dan budi pekertinya, fasihkanlah lisannya,
merdukanlah suaranya dan iramanya ia rizki kesejahteraan di dunia dan
di akherat, dengan rahmatMu wahai Dzat Yang Paling Belas Kasih
diantara semua yang belas kasih.”