Anda di halaman 1dari 6

Name : KHAIROL AZMI BIN IBRAHIM

No. K.P : 650311085879


KUMPULAN 4 / SMUT1
JADUAL PENCAPAIAN GRED A DALAM UPSR ANTARA TAHUN 2013-2015
DENGAN TAHUN 2016
MATA PELAJARAN 2013-2015 2016
/ TAHUN
B.MELAYU ( Pemahaman) 70 79

B.MELAYU (Penulisan) 81 76

B.INGGERIS (Penulisan) 35 17

MATEMATIK 39 22

SAINS 39 27

JADUAL:PENCAPAIAN CEMERLANG DAN NEARMISS CEMERLANG UPSR ANTARA TAHUN 2013-


2015 DENGAN 2016

PENCAPAIAN/TAHUN 2013-2015 2016


5A/6A 19 11
4A1B/5A1B 14 9
 Mengadakan Post Mortem
 Melaksanakan Bengkel Pemantapan PdPC
 Melaksana Bengkel Kerja Pemeriksaan Kertas
 Melaksanakan pencerapan PdPc
 Melaksanakan Coaching
 Menyemak Semula Agihan Tugas Guru
 Menyemak Rekod Kehadiran
 Mengadakan Bengkel Mata Pelajaran Kritikal ( JU )

 Melibatkan Pemimpin Pertengahan dalam


Pemantauan

 Mengadakan Program LADAP PAK 21

 Amalan perkongsian Ilmu ( PLC )

 Memberi Penghargaan