Anda di halaman 1dari 3

Akta Orang Papa (AOP)

1977 (Seksyen 2)
mentafsirkan pengemis
dan peleser sebagai
orang papa:

PENGEMIS PELESER
Seseorang yang didapati mengemis di Seorang peleser yang dijumpai di
sesuatu tempat awam dengan sesuatu tempat awam, sama ada
sebegitu cara hingga menyebabkan atau tidak dia mengemis, yang
atau mungkin menyebabkan tidak mempunyai mata pencarian
kegusaran kepada orang yang lazim pada zahirnya atau tempat
mengunjungi tempat itu atau pun tinggal atau yang tidak dapat
hingga menimbulkan kacauganggu menyatakan hal dirinya dengan
memuaskan

 PENGEMIS TEMPATAN
 PENGEMIS WARGA ASING

• PENGEMIS OKU
• PENGEMIS
MEMPERALATKAN
 Seksyen 2 (AOP1977) AGAMA
 Apa-apa kelakuan yang dikira akan mendorong • PENGEMIS MENTAL
pemberian sedekah, sama ada atau tidak ada • PENGEMIS KANAK-
perbuatan pura-pura menyanyi, bermain, berlakon, KANAK
menawarkan sesuatu untuk jualan atau selainnya.
Akta Orang Papa (AOP)
1977 (Seksyen 2)
mentafsirkan pengemis
dan peleser sebagai
orang papa:

PENGEMIS PELESER
Seseorang yang didapati mengemis di Seorang peleser yang dijumpai di
sesuatu tempat awam dengan sesuatu tempat awam, sama ada
sebegitu cara hingga menyebabkan atau tidak dia mengemis, yang
atau mungkin menyebabkan tidak mempunyai mata pencarian
kegusaran kepada orang yang lazim pada zahirnya atau tempat
mengunjungi tempat itu atau pun tinggal atau yang tidak dapat
hingga menimbulkan kacauganggu menyatakan hal dirinya dengan
memuaskan

 PENGEMIS TEMPATAN
 PENGEMIS WARGA ASING

• PENGEMIS OKU
• PENGEMIS
MEMPERALATKAN
 Seksyen 2 (AOP1977) AGAMA
 Apa-apa kelakuan yang dikira akan mendorong • PENGEMIS MENTAL
pemberian sedekah, sama ada atau tidak ada • PENGEMIS KANAK-
perbuatan pura-pura menyanyi, bermain, berlakon, KANAK
menawarkan sesuatu untuk jualan atau selainnya.