Anda di halaman 1dari 16

Cari video klip yang berkaitan dengan

kemahiran komunikasi guru. Tumpuan


diberikan kepada komunikasi lisan dan bukan
lisan guru berkenaan. Berikan pendapat dan
penambahbaik kepada guru dalam video
klipberkenaan.
 Kemahiran komunikasi seorang guru
melambangkan pemikirannya
memandangkan pemikiran dapat dijelmakan
melalui komunikasi apabila idea dan
pemikiran tesebut diterima, difahami dan
diberi tindakbalas yang sewajarnya.
 Guru perlu mahir manyampaikan fakta dan
menjelaskan fakta tersebut kepada murid-
muridnya.
Pengajar
 Sampaikan fakta, jelaskan fakta, sebarkan
ilmu, tentukan pencapaian prestasi
pembelajaran murid.

Pendidik
 Personaliti guru ketika berinteraksi dengan
murid, murid terpengaruh dengan cara guru
berkomunikasi.
Pemimpin
 Menjalinkan hubungan baik & kerjasama
dengan ibubapa bagi memastikan perubahan
proses pembelajaran murid berjalan dengan
baik. Guru bertemu & bersemuka / hubungi
dengan ibubapa untuk berbincang tentang
masalah pencapaian murid.
Agen Perubahan
 Mengubah tingkahlaku negatif murid kepada
positif, komunikasi yang hebat dapat dilihat
apabila tingkahlaku murid mengalami
perubahan yang positif.
Agen hubungan sosial
 Setiap mesej, arahan & penerangan perlu
jelas & difahami oleh semua pelajar pelbagai
latar belakang, memastikan semua murid
menghargai & hormat akan perbezaan
budaya.
Moderator
 Kepada murid, ibubapa & komuniti.
Perjelaskan setiap perkara yang wajib
dikuasai & dicapai oleh murid melalui pdp.
Perjelaskan alasan berserta bukti tentang
perubahan program pendidikan kepada
ibubapa.
Sebutan
 Sebutan guru dalam video itu jelas dan tepat
semasa memberi penjelasan dan arahan
kepada murid.
 Guru menggunakan perkataan yang betul.

Contoh: Apa yang kamu nampak? ( semasa guru


menunjukan gambar dan tanya soalan kepada
murid).
Jelas dan Tersusun
 Guru itu menyampaikan mesej dan idea
dalam bentuk ayat yang jelas dan tersusun.
 Penerangan guru itu mengikut tahap
penguasaan bahasa murid.
Contoh: Berapakah bilangan bola berwarna
kuning? ( muird dapat menjawab dengan betul)
Intonasi
 Suara guru lantar dan jelas semasa menyoal.
 Intonasi guru tersbut dapay mengawal kelas.
 Guru itu melontarkan suaranya mengikut
konteks dan keadaan.
Contoh: semasa tanya soalan, suara guru lantar
dan semasa bagi memuji murid, guru sudah
merendah suaranya.
Bahasa Tubuh
 Guru itu menggunakan bahasa tubuh
badan yang memberikan isyarat tentang
sesuatu.
 Guru itu juga mempunyai kontak mata,
ekspresi muka dan jarak kedudukan
guru dengan murid sesuai dan
mempunyai sentuhan dengan murid.
 Pelakuan guru yang menujukkan
kesantuan bahasa guru.
Contoh:
1) guru menunjukkan dengan jari bola-bola
yang hendak dibilang. (01:04)
2) Guru menyentuh seorang murid yang datang
depan untuk membetulkan kedudukan dia.
( 01:50)
3) Semasa menujuk murid, guru tidak
menggunakan jari telunjuk. (01:07)
 Melalui video itu, guru tersebut
menggunakan laras bahasa yang rendah
kepada murid-murid kerana mereka adalah
murid tahun 3.
 Guru juga menujukkan kesantunan dalam
komunikasi samaada dalam pelakuan lisan
dan bukan lisan sepanjuang pdp berlaku.
Contoh: semasa memberi sampul surat kepada
murid, guru menggunakan kedua-dua
tangannya. (06:10)
 Komunikasi lisan guru itu amat baik tetapi
komunikasi bukan lisan guru itu boleh
menambahbaik lagi.
 Mesej melalui lambang
Guru itu tidak menggunakan mesej
melalui lambang, seperti semasa
murid membuat bising, guru boleh
menunjukan lambang senyap.
 Semasa meberi respon kepada jawapan
murid, guru boleh menunjukkan lambang
betul dan salah.
 Semasa memuji murid, guru boleh memberi
stiker star atau lambang “ bagus” untuk
menarik minat murid bagi menjawab soalan.
 Beberapa aspek kemahiran lisan dan
kemahirtan bukan lisan harus difahami oleh
guru dalam menjalankan tugas dan peranan
sebagai seirang guru yang cemerlang.