Anda di halaman 1dari 2

Isu dan

dilema
Revolusi
Hijau

Pengurusan
Kesan dan
pencemaran pemilikan
Isu Inovasi tanah
dalam
Teknik
Penanaman
Padi

Kekurangan
Sistem
penglibatan
pengairan
generasi baru
Isu Inovasi dalam Teknik Penanaman Padi
Kekurangan penglibatan
Sistem Pengairan
generasi baru

Kebanyakkan orang yang berumur


Masalah air ketika musim kemarau
mengerjakan sawah padi

Perlu mengeluarkan tenaga dan kos


Orang yang bukan bumiputera mula
pembelian petroleum untuk
mendominasi pertanian padi
mengepam air dari tali air