Anda di halaman 1dari 24

MENERAJUI

KEPIMPINAN
MENTRANSFORMASI
SEKOLAH
PENGUPAYAAN PEMIMPIN PERTENGAHAN.
Objektif Pembelajaran Kriteria Kejayaan
1. Faham peranan pemimpin 1. Kenal pasti keterampilan utama
pertengahan. seorang pemimpin pertengahan.

2. Membina kemahiran dan cara 2. Menghuraikan tindakan


mempengaruhi orang lain pemimpin pertengahan yang
cemerlang.
3. Analisis secara kritikal dapatan
pencerapan dan kemahiran 3 Cara mempengaruhi
memberi maklum balas untuk pemimpinan pertengahan
penambahbaikan PdPc.
4. Memahami tugas pemimpin 360

5. Peranan pemimpin pertengahan


dalam pencerapan dan maklum
balas PdP.
KEPIMPINAN
_______________________________________
1. Apakah idea utama kepimpinan ?
2. Apakah ekspektasi (jangkaan) yang anda
harapkan seorang pemimpin perlu
tonjolkan?
3. Adakah pemimpin di sekolah anda
memenuhi aspirasi atau matlamat sekolah?
Fokus dan Gerak Kerja Profesional
KPPM 2018 B. Sasaran Mikro
Intipati PPPM dalam bentuk outcome boleh diterjemah dalam konteks sekolah berdasarkan kualiti sekolah dan kualiti
kemenjadian murid

Kualiti
Sekolah
SKPMg2 Standard Kualiti Pendidikan
Kualiti
Kemenjadian
PBS
Pentaksiran Berasaskan Sekolah
Malaysia gelombang 2 Murid

Satu-satunya instrumen utama yang dapat mengukur kualiti Mekanisme / alat ukur utama dalam menterjemahkan dan
sekolah mengoperasikan maksud pembentukan kemenjadian murid
• S1: Kepemimpinan yang holistik
• S2: Pengurusan Organisasi • Pentaksiran Pusat (PP)
• S3: Pengurusan Kurikulum, Kokurikulum dan Hal Ehwal • PAJSK
• Murid • Psikometrik
• S4: Pembelajaran dan Pemudahcara • Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)
• S5: Kemenjadian Murid

Membudayakan SKPMg2 sebagai alat pengurusan sekaligus Membugarkan kembali pemahaman dan pelaksanaan PBS
alat pengukuran kualiti sekolah

5
PERANAN PENGURUSAN TIGA ARAS

KEDUDUKAN PENGURUS MENGIKUT FUNGSI DI SEKOLAH


Pengurusan Atasan Pengurusan Pengurusan
Pertengahan Hadapan
Pengetua Penolong-penolong Ketua panitia
Penolong-penolong Kanan Guru mata pelajaran
Kanan Guru-guru Kanan Guru Kelab/ persatuan
Guru-guru Kanan Ketua Panitia
PERANAN / FUNGSI
Menentukan Visi, misi, Menterjemahkan visi, Menterjemahkan
matlamat sekolah, misi dan lain2 kepada strategi kpd aktiviti
dasar strategi, menyediakan pelaksanaan,
Menetapkan sistem, objektif am, program menukarkan obj. am
budaya yang perlu dan takwim kpd obj. khusus,
dipatuhi oleh warganya. pelaksanaan. membuat jadual
pelaksanaan dan rekod
pelaporan
Pemantauan Pemantauan Pemantauan
MELENGKAPKAN DIRI PEMIMPIN PENDIDIKAN

1. Pengetahuan Profesional
2. Kemahiran Profesional
3. Nilai serta Amalan Profesional Guru
4. Kemahiran Mempengaruhi Orang Lain

APA YANG DIPERLUKAN? BAGAIMANA


• Ciri-ciri pemimpin MEMPENGARUHI
• Pengetahuan dan PEMIMPIN PERTENGAHAN?
kemahiran • mempemerkan ciri-ciri
• Pembinaan hubungan kepimpinan yang
dihormati
• Mengaplikai (The five
levels of leadership)
AMALAN PEMIMPIN PERTENGAHAN
Cth : Ciri Pemimpin Inkuiri Pembelajaran Profesional
Pertengahan
• Komitmen (L1) mengenalpasti pengetahuan dan
• Keupayaan menyokong kemahiran yang diperlukan oleh
organisasi guru (Data)
• Membangunkan kapasiti guru (L2) kemahiran membimbing guru - C
• Menjadi teladan Coaching & Mentoring
• Kemampuan memotivasi (L3) Pengetahuan & Kemahiran (cth.
• Penambahbaikan PdP PAK21)
• Meningkatkan Inisiatif (L4) keterlibatan (engagement) guru
jaringan & jalinan dalam aktiviti pembangunan
• keterbukaan profesional.
• menjadi teladan
• Komitmen (L5) meningkatkan pembelajaran
• Keupayaan menyokong profesional guru (pengetahuan
organisasi dan kemahiran ) - bidang fokus
11 ELEMEN
KEPEMIMPINAN INSTRUKSIONAL
(MODEL HALLINGER)
1) Merangka matlamat
6) Melindungi waktu P& P sekolah
7) Membudayakan 2) Menyampaikan
Perkembangan matlamat sekolah
Mewujudkan
Profesional
8) Mengekalkan ketampakan Iklim
9) Menyediakan ganjaran Pembelajaran Mendefinisikan
kepada guru Positif misi sekolah
10) Penguatkuasaan
standard akademik
11) Menyediakan insentif kpd
murid
Mengurus
Program
Instruksional

3) Penyeliaan dan penilaian Instruksi


4) Menyelaras kurikulum HALLINGER
5) Memantau kemajuan murid
AKTIVITI PERBENGKELAN - Bahagikan kepada ....... kumpulan

TUGASAN 1. Pemimpin pertengahan mempunyai peranan yang sangat penting


dalam memacu PdP berkualiti di sekolah. Apakah yang perlu
dimiliki oleh pemimpin pertengahan yang berkesan dalam
pengupaya kepada kecemerlangan guru?

TUGASAN 2. Pencerapan dan pemberian maklum balas lebih efektif jika


difokuskan kepada pembangunan profesional atau
penambahbaikan.
Analisis secara kritikal proses pencerapan dan pemberian maklum
balas untuk meningkatkan prestasi PdP.

TUGASAN 3. Pilih satu masalah kemahiran kepimpinan pengajaran guru


berdasarkan standard 4 PdPc SKPMg2. Apakah punca masalah dan
bagaimana anda dapat selesaikan masalah tersebut dengan
menggunakan model GROW.
MODEL GROW

GOAL (Matlamat) REALITY (Realiti semasa OPTION (Pilihan) WILL DO (Deliverables)


(Tindakan)

Matlamat yang ingin Apa yang ada dan sedang Apakah pilihan-pilihan Apakah tindakan yang
dicapai oleh organisasi. berlaku sekarang untuk yang ada : akan dilaksanakan :
dijelaskan :
Perbincangan berfokus Pilihan yang terbaik Suatu penyelesaian
kepada perkara-perkara Tumpuan kepada realiti antara beberapa pilihan situasi yang muktamad.
berikut : Satu atau sekarang dalam pelbagai yang ada. Pelan tindakan untuk
beberapa matlamat yang aspek tumpuan kepada Halangan yang mungkin mencapai hasil.
berkaitan matlamat yang menjelaskan isu-isu berbangkit. Tenaga penggerak utama
dipilih oleh pemimpin semasa yang utama. Jalan-jalan menuju ke atau kritikal.
sekolah. Tumpuan kepada matlamat. Pengesahan tindakan
Matlamat yang mampu peluang-peluang atau Pilihan yang SMART yang diambil itu adalah
dicapai. kemungkinan. (Specific, Measurable, yang terbaik.
Tumpuan kepada Achievable, Realistic, Mendapat maklum balas
matlamat sekarang. Time Frame) hasil daripada
Fokus kepada pemantauan.
penyelesaian yang utama Memahami cabaran yang
didahulukan tidak diketahui
sebelumnya
BIL STANDARD 4 SKPMg2 STANDARD 4 SKPMg2 HASIL
4.4.1 Guru Sebagai Pendorong 4.6 Murid Sebagai Pembelajar Aktif PEMERHATI
Minda Murid
1. Merangsang murid 90% - 100% murid berkomunikasi
berkomunikasi dalam melaksanakan aktiviti
pembelajaran

2. Merangsang murid 90% - 100% murid melaksanakan


berkolaboratif dalam aktiviti aktiviti pembelajaran secara
pembelajaran kolaboratif

3. Mengemukakan soalan yang 50% murid memberi respons yang


menjurus ke arah pemikiran menjurus ke arah pemikiran kritis
kritis dan kreatif dan kreatif
4. Menggalakkan murid 50% murid mengemukakan soalan
mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran
berkaitan isi pelajaran
5. Menggalakkan murid memperoleh 90% -100% murid memberi respons
pengetahuan dan kemahiran berkaitan isi pelajaran
secara kendiri
6. Mewujudkan peluang untuk murid 50% murid mengaitkan isi
memimpin pelajaran dengan kehidupan murid/
Isu lokal/global
7. Soalan / Situasi yang menjurus ke 50% murid membuat
arah membuat keputusan & keputusan/menyelesaikan masalah
menyelesaikan masalah berkaitan aktiviti pembelajaran
KEPIMPINAN LIMA TAHAP

Orang terus mahu mengikut kita kerana


PENGHORMATAN peribadi dan pendirian murni kita...

SUMBANGAN Orang yang mahu mengikut kita kerana


BERTERUSAN jasa yang terus kita sumbangkan
kepada mereka…
Orang terus mengikut kita atas jasa
JASA yang kita telah sumbangkan kepada
organisasi ….

HUBUNGAN …
Orang yang mahu mengikut kita atas
kerelaan mereka sendiri justeru kita
telah membina hubungan baik….
KUASA
Individu mengikut perintah kerana
terpaksa ….
PEMIMPIN PERTENGAHAN
SEBAGAI PEMIMPIN 360°

PRINSIP LEAD UP :
MEMIMPIN DAN MEMENANGI PEGAWAI
ATASAN
PRINSIP LEAD ACROSS:
MEMIMPIN DAN MEMENANGI RAKAN
SEKERJA
PRINSIP LEAD DOWN:
MEMIMPIN DAN MEMENANGI PEGAWAI
BAWAHAN
1. PRINSIP LEAD UP : MEMIMPIN DAN MEMENANGANI HATI PEGAWAI
ATASAN

1. Bawa diri dengan baik


2. Ringankan beban kerja Bos.
3. Sanggup melakukan kerja yang orang lain enggan
melakukannya.
4. Jangan urus sahaja - pimpin
5. Memupuk hubungan yang serasi.
6. Bersedia setiap kali berdepan dengan pemimpin.
7. Mengetahui bila perlu mendesak dan bila perlu mengalah.
8. Menjadi orang harapan.
9. Jadikan diri kita hari ini lebih baik dari semalam
2. PRINSIP LEAD ACROSS : MEMIMPIN DAN MEMENANGI
HATI RAKAN SEJAWAT / SEKERJA

1. Memahami, mengamal dan melengkapkan


pusingan kepemimpinan.

2. Utamakan pemimpin yang cekap, bukan


menentang.
3. Bersahabat dengan mereka.
4. Jauhi politik pejabat.
5. Ramaikan kenalan.
6. Menangkan idea yang bagus.
7. Jangan berlagak sempurna.
3. PRINSIP LEAD DOWN : Memimpin dan
memenangi hati orang bawahan.
1. Perlahankan langkah semasa berjalan ke
dewan.
2. Anggap mereka semua 10/10.
3. Kembangkan potensi anggota pasukan.
4. Tempatkan individu dalam zon kekuatan.
5. Tunjukkan gaya yang kita mahu mereka
contohi.
6. Pindahkan Visi.
7. Beri ganjaran atas pencapaian.
Tool Kit Aktiviti Pemimpin 360⁰

AKTIVITI PEMIMPIN 360⁰


BENTUK KEPIMPINAN TINDAKAN

LEAD UP

LEAD ACROSS

LEAD UP
Tool kit Aktiviti Maxwell
AKTIVITI MAXWELL

TAHAP TINDAKAN

MEMBINA
HUBUNGAN

MENGHASILKAN
KEJAYAAN DI
SEKOLAH

MEMBANGUN DAN
MENGUPAYAKAN
GURU
SEKIAN
TERIMA KASIH.