Anda di halaman 1dari 55

PERSAMAAN PELUANG

DALAM PENDIDIKAN
DISEDIAKAN OLEH:
SHEE PAY YEE PIA160045
KONSEP PENDIDIKAN

Konteks Konteks
Umum Malaysia
Boleh dilihat dari dua perspektif:
• Satu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi
individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan
Hasil yang seimbang dan harmonis dari
Cara (means) segi intelek, rohani, emosi dan
(end/product)
jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan.

• Bertujuan - melahirkan warganegara


Malaysia yang berilmu pengetahuan,
• Fokus pada • Fokus pada berketrampilan, bertanggungjawab
proses matlamat dan dan berkeupayaan mencapai
pendidikan tujuan kesejahteraan diri serta memberi
• Pendidik & pendidikan sumbangan terhadap keharmonian
dan kemakmuran keluarga,
pengajarannya • Meningkatan masyarakat dan negara
• Anak didik & kemampuan
pembelajarannya manusia &
• Perkhidmatan & mengilmukan Falasafah Pendidikan
infrastruktur manusia tentang Kebangsaan
sistem kemanusiaan dan
pendidikan kemasyrakatan
KONSEP PERSAMAAN PELUANG
DALAM PENDIDIKAN
Di bawah
umur 18
tahun
Berhak kepada
pelajaran Tanpa mengira
Mempunyai
hak keatas tempat
pendidikan kelahiran
Perisytiharan
Akta Kanak-
Hak Asasi
kanak 2001
Manusia Sejagat Berupaya/ (Akta 611) Bangsa/
(UDHR) Kurang
Etnik
berupaya
Percuma
Pelajaran wajib (sekurang-
peringkat awal kurangnya pada
peringkat awal) Miskin/ Lelaki/
Kaya Perempuan
SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Ekuiti

Kualiti Perpaduan

Aspirasi
Akses Sistem Kecekapan
Pendidikan
AKSES Kepada Kejayaan

• Tanpa mengira taraf ekonomi, etnik/latar belakang berhak


mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti bagi
mencapai potensi masing-masing.

KUALITI Standard Antarabangsa Tinggi

• Berpeluang memperoleh pendidikan berkualiti yang setanding


dengan sistem pendidikan berprestasi tinggi yang lain seperti sistem
pendidikan yang terdapat di Singapura, Korea Selatan, AS

EKUITI Untuk Semua Murid

• Tanpa mengira siapa ibu bapa mereka, atau tempat mereka belajar,
akan diberi pendidikan yang terbaik untuk membuka segala
peluang masa depan
KLIK SINI
UNTUK
BERMULA!
2. Pernyataan manakah yang betul tentang sistem
pendidikan Malaysia?
I. Setiap manusia tanpa mengira tempat kelahiran, bangsa atau
etnik mereka, lelaki atau perempuan, miskin atau kaya,
berupaya atau kurang berupaya berhak mendapat pendidikan.

II. Golongan yang memiliki IQ di bawah 70 tidak berhak untuk


mendapatkan pendidikan di sekolah.

A. I

B. II

C. I, II
AMALAN PERSAMAAN
PELUANG DALAM
PENDIDIKAN DI
MALAYSIA
• Pendidikan Prasekolah
• Pendidikan Rendah
• Pendidikan Menengah
• Pendidikan Tinggi
• Pendidikan Khas
PENDIDIKAN PRASEKOLAH
Menyediakan pengalaman pembelajaran Tiada yuran pendaftaran dan bulanan
kanak-kanak yang berumur 4 - 6 tahun untuk prasekolah kerajaan
dalam jangka masa ≥ 1 tahun sebelum
memasuki ke Tahun Satu
KSPK
Tidak mengikuti pendidikan prasekolah
tidak memiliki kelebihan seperti yang
dimiliki oleh rakan mereka yang
mengikuti prasekolah Kerajaan Swasta

1996 - Prasekolah dimasukkan ke dalam


sistem pendidikan kebangsaan Ekuiti Kualiti

2010 - Kurikulum Standard Prasekolah Peluang


Pendidikan
Kebangsaan (KSPK) pendidikan
yang berkualiti
yang sama
Enrolmen Tahun 2016 di Institusi Pendidikan Kerajaan
Dan Bantuan Kerajaan Peringkat Prasekolah

41%
Menyertai
Tidak Menyertai
59%
KLIK SINI
UNTUK
BERMULA!
1. Apakah usaha yang dilakukan oleh Kementerian
Pendidikan Malaysia untuk mewujudkan peluang
pendidikan yang adil di peringkat prasekolah?
I. Yuran pendaftaran dan bulanan untuk prasekolah
ditanggung oleh pihak kerajaan sepenuhnya
II. Prasekolah dimasukkan ke dalam sistem
pendidikan kebangsaan
III. Pendidikan wajib
IV. Melaksanakan Kurikulum Standard Prasekolah
Kebangsaan (KSPK)
A. I, II
B. I, II, III
C. I, II, IV
D. I, III, III, IV
2. Kadar enrolmen peringkat prasekolah
seramai 50% dan ke atas.

A. Betul

B. Salah
PENDIDIKAN RENDAH
Sekolah
Rendah

Sekolah Sekolah Rendah


Kebangsaan Jenis Kurikulum Standard Sekolah
(SK) Kebangsaan Rendah (KSSR)
(SRJK)

SRJK
(Inggeris)
Peluang yang sama untuk
memperoleh pengetahuan,
SRJK kemahiran, dan nilai, walaupun
(Cina) bahasa pengantarnya berlainan

SRJK
(Tamil)
Pendidikan Sebelum Merdeka

Dasar laissez-faire pemerintah British


• Orientasi kurikulum, kaedah pengajaran dan
pembelajaran serta organisasi yang berbeza-beza

Kurang kesedaran masyarakat kepentingan celik huruf


dan pendidikan

Anak-anak perempuan tidak digalakkan untuk pergi ke


sekolah

Bilangan murid yang terlalu kecil


Pendidikan Zaman Kini

Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)


• Miminjam buku teks kepada pelajar
yang kurang mampu
Pendidikan wajib
Pendidikan
selama 6 tahun
percuma (1962)
(2003)
Rancangan Makanan Tambahan
(RMT)
• Memberi makanan tambahan
• terutamanya dari luar bandar dan
Program bantuan golongan berpendapatan rendah
Biasiswa
Pendidikan

Skim Bantuan Tuisyen (SBT)


• Memberi peluang tuisyen kepada
murid miskin Tahun 4, 5 dan 6 yang
lemah dalam mata pelajaran Bahasa
Malaysia, Bahasa Inggeris,
Matematik dan Sains
Enrolmen Tahun 2016 di Institusi Pendidikan Kerajaan
Dan Bantuan Kerajaan Peringkat Rendah

6%

Menyertai
Tidak Menyertai

94%
KLIK SINI
UNTUK
BERMULA!
1. Apakah usaha yang dilakukan oleh Kementerian
Pendidikan Malaysia untuk mewujudkan peluang
pendidikan yang adil kepada semua?
I. Pendidikan Percuma
II. Dasar laissez-faire
III. Pendidikan wajib
IV. Biasiswa

A. I, II
B. I, II, III
C. I, IV
D. I, III, IV
2. Kadar enrolmen sekolah rendah seramai
90% dan ke atas.

A. Betul

B. Salah
PENDIDIKAN MENENGAH

Pendidikan
Menengah Skim
Pendidikan Pinjaman
Percuma Buku Teks
(SPBT)
Pendidikan
Menengah Pendidikan
Rendah Menengah Atas

Dinaikkan ke Aliran teknik Biasiswa Kemudahan


Aliran e.g., Kumpulan
Tingkatan 1/ dan asrama
akademik Wang Amanah
Peralihan vokasional
Pelajar Miskin • Pelajar luar
secara bandar untuk
automatik (KWAPM),
Aliran Biasiswa Kecil menikmati
agama Persekutuan kemudahan
(BKP) pembelajaran
Pendidikan Menengah Atas

SEBELUM SEKARANG

Tidak mencapai tahap ditetapkan Berpretasi rendah dalam PT3 dapat


dalam SRP tidak layak untuk naik ke meneruskan pelajaran
tingkatan 4

Murid dikelaskan sama ada ke aliran “Destreaming” - Berpeluang untuk


sains, sastera, teknik/vokasional mimilih laluan yang sesuai dengan
berdasarkan pencapaian SRP minat dan keupayaan
• Memberi peluang kepada pelajar
yang tidak berminat belajar dalam
aliran akademik / lemah dalam
pelajaran
KLIK SINI
UNTUK
BERMULA!
1. Semua murid berpeluang untuk melanjutkan
pelajaran ke peringkat sekolah menengah
secara percuma.

A. Betul

B. Salah

C. Tak tau la. Tadi tak dengar huhu


2. Apakah itu “destreaming”?
A. Pengaliran murid sama ada ke jurusan akademik,
vokasional atau teknik adalah berdasarkan
keputusan peperiksaan

B. Murid-murid berpretasi rendah dalam PT3 dibenarkan


meneruskan pelajaran mereka ke Tingkatan 4

C. Kebebasan dan peluang untuk menjurus mana-mana


aliran berdasarkan minat dan keupayaan mereka

D. Semua jawapan di atas adalah betul


PERINGKAT PENDIDIKAN
TINGGI
1. DASAR EKONOMI BARU
(PERTUMBUHAN PESAT IPT)

2. DASAR LIBERALISASI PENDIDIKAN


(PENGKOPORATAN DAN PENSWASTAAN
PENDIDIKAN)

3. PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH & PENGAJIAN


BERKEMBAR
1. DASAR EKONOMI BARU DAN PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN
TINGGI MEMBAWA KEPADA PERTUMBUHAN PESAT DI IPT

• 1971, DEB telah dilancarkan untuk mengurangkan jurang penguasaan


ekonomi antara kaum.

• Pada tahun 1970-an, berlaku:

Ledakan ekonomi Peningkatan


dunia permintaan
terhadap barangan
eksport Malaysia

Oleh itu, pembangunan tenaga manusia berteraskan kuasa akal terutama


dalam bidang profesional dan teknikal terus menjadi penting dan
mempengaruhi perancangan pendidikan tinggi negara.
PERTUMBUHAN PESAT IPT

• Telah memberi tempat kepada


• Tempat adalah terhad
IPT ramai pelajar untuk
• Diberi keutamaan kepada pelajar
menyambung pengajian
terbaik sahaja yang layak
mereka di peringkat sijil,
memasukinya
diploma, dan ijazah mengikut
*(0.5% dprd keseluruhan calon SPM IPTA IPTS
pilihan dan kebolehan
/ 20,000 pelajar shj)
masing-masing.

SAINS
TEKNIKAL SAINS • Memberi sumbangan yang
SOSIAL
besar dalam perkembangan
• Institut Latihan Belia dan Sukan & Kolej Komuniti & Politeknik pendidikan tinggi negara.
• Dahulu hanya kepada pelajar yang gagal PMR/ PT3 , kini dapat
permintaan yang tinggi kerana kursus yang diperlukan
UM USM UKM UPM UTM
IPTA UMS UPSI UITM UIAM UMT
DIPLOMA ASASI
MATRIKULASI KPM POLITEKNIK

IPTS UNITAR MMU MSU UTN UTP


IMU Kolej Monash OUM Curtin
UNIKOP
DIPLOMA A-LEVEL
SIJIL

TEKNIKAL
Hasilnya:

 Pengambilan pelajar telah meningkat dengan cepat sejak tahun 1970-an.


 Banyak kolej telah dinaik taraf menjadi universiti.
 Jumlah bilangan IPT sama ada IPTA dan IPTS telah meningkat dari tahun ke
tahun.
 Pilihan pengkhususan bidang dan kerjaya kini lebih meluas bukan hanya
sains dan sains sosial sahaja
(+ teknikal)
 Peluang pendidikan menjadi lebih meluas kepada semua pelajar bukan hanya
pada pelajar yang cemerlang sahaja.
2. DASAR LIBERALISASI PENDIDIKAN (PENGKOPORATAN
DAN PENSWASTAAN PENDIDIKAN)

Pihak-pihak berkelayakan telah diberikan


kebenaran untuk menubuhkan institusi-
institusi pendidikan tinggi

IPTA (badan berkanun) IPTS


KOLEJ UNIVERSITI ISLAM UNIVERSITI TEKNOLOGI
MALAYSIA PETRONAS
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA UNIVERSITI TENAGA
NASIONAL
KOLEJ UNIVERSITI SAINS DAN UNIVERSITI TUN ABD RAZAK
TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITI TUNKU ABD


RAHMAN
CIRI-CIRI :

 PENGURUSAN ORGANISASI KEBAIKAN


KEPADA NEGARA
SECARA BERDIKARI

PENGURUSAN
YANG CEKAP MENJIMATKAN
DAN KOS KERAJAAN
KOMPETITIF

Meningkatkan kualiti dan Menarik sarjana- Melepaskan tanggungan


taraf pendidikan (kursus sarjana asing yang kerajaan (20% daripada
pengajian) ke taraf terkenal supaya belanjawan tahunan
antarabangsa dan menjadi berkhidmat di negara)
pusat pengajian serantau universiti-universiti
yang disanjungi Malaysia
* Dikawal oleh Kementerian Pendidikan:
Rang Undang-undang Pendidikan Tinggi Swasta & Akta
Pendidikan 1996
KESAMAAN DALAM
PENDIDIKAN DI SEMUA  Yuran yang terlalu mahal (tidak teralu mahal)
IPT  Tidak bercanggah dengan dasar pendidikan negara
(silibus yang sama dengan IPTA lain)
3. PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH & PENGAJIAN BERKEMBAR

PENGAJIAN
PJJ BERKEMBAR

Membuka peluang
Membuka peluang kedua kepada sesiapa sahaja
kepada golongan yang tidak yang mempunyai CROSS EXCHANGE
berkesempatan / tercicir pada kelayakan minimum BORDER STUDENTS
masa lalu untuk masuk ke untuk melanjutkan
universiti melalui kursus jarak pendidikan masing-
jauh dan kursus sambilan masing

 Banyak peluang telah diberikan kepada para pelajar untuk menimba ilmu
pengetahuan sama ada di dalam dan juga di luar negeri.

 Hasilnya, ilmu pengetahuan dan ijazah kini boleh dicapai oleh sesiapa
sahaja yang mahu mendapatkannya. (tiada batasan masa dan lokasi)
KLIK SINI
UNTUK
BERMULA!
1. Apakah kebaikan pertumbuhan IPTS dan
pendidikan teknikal di negara kita?

A. Dapat menguntungkan kewangan negara

B. Berpeluang memilih pendidikan yang lebih selesa


dan kondusif

C. Membuka peluang kepada pelajar yang kurang


cemerlang untuk menyambung pengajian

D. Semua jawapan di atas adalah betul


2. Apakah releven pihak kementerian
membenarkan PJJ dan Program Pengajian
Berkembar dalam pendidikan di negara kita?

A. Membuka peluang kepada semua pihak yang mahu


pendapatkan pendidikan untuk memperolehinya

B. Memberikan peluang kepada rakyat untuk menjadi


lebih produktif dan proaktif

C. Semua jawapan di atas adalah betul


PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
1. SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS (SPK)
2. PROGRAM INKLUSIF (DALAM KELAS YANG
SAMA)
3. PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
INTEGRASI (KELAS BERASINGAN)
.
Mengikut Akta Pendidikan
1996 Kerajaan telah membangunkan

Murid-murid berkeperluan khas sekolah-sekolah khas bagi


di bawah tanggungjawab Iaitu; memenuhi keperluan golongan
Kementerian Pendidikan
ditakrifkan sebagai murid- • Kanak-kanak Down Syndrom tersebut mendapatkan pendidikan
murid yang mempunyai • Kanak-kanak Autistik Ringan
kecacatan :
• Kanak-kanak kurang keupayaan PROGRAM PENDIDIKAN
 penglihatan mental (lembam)
KHAS KPM
• Kanak-kanak bermasalah emosi
 pendengaran Dikendalikan oleh:
• Kanak-kanak bermasalah
 masalah pembelajaran kesihatan 1. J.Pend Khas (JPK)
(masalah kognitif) 2. J.Pend Negeri (JPN)
• Kanak-kanak kecelaruan bahasa
dan pertuturan 3. J.Pend Teknikal (JPT)
• boleh meneruskan pelajaran di
sekolah menengah pendidikan
khas atau sekolah menengah
teknik
3 Jenis Program: 1. SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS (SPK) (kursus-kursus teknikal, elektrik,
2. PROGRAM INKLUSIF (dalam kelas yang sama) perhotelan dan rekaan fesyen)

3. PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI


(kelas berasingan)
SEKOLAH PROGRAM INKLUSIF PROGRAM PENDIDIKAN
PENDIDIKAN KHAS KHAS INTEGRASI
(SPK) (kelas sama dengan pelajar normal) (Kelas asing dengan pelajar normal)

• Sekolah yang • Murid khas belajar bersama-sama • Murid ditempatkan di kelas khas di
menyediakan pelajar normal dalam kelas biasa sekolah harian biasa supaya mereka
perkhidmatan dan diajar oleh guru biasa serta dibantu dapat bergaul dengan murid biasa
khas untuk murid oleh Guru Resos Pendidikan Khas. dan tidak rasa terpinggir.
bermasalah
pendengaran dan • Bertujuan menggalakkan interaksi
penglihatan (rendah antara pelajar khas dengan pelajar biasa • Program diwujudkan di sekolah
dan menengah). di samping memperakui hak harian biasa (rendah, menengah, dan
pendidikan yang sama untuk semua sekolah teknik/vokasional) yang
• Pra-sekolah, rendah, kanak-kanak tanpa mengambil kira menggunakan pendekatan
menengah & pasca perbezaan individu. pengajaran pembelajaran secara :
Menegah
• Terdapat 2 jenis PI:
• Pengasingan
• Inklusif Penuh • Separa inklusif

• Inklusif Separa/Separuh Inklusif


PRA-SEKOLAH DAN SEKOLAH RENDAH
PENDIDIKAN KHAS
Bilangan Murid Mengambil Mata Pelajaran
Vokasional,
Mata Pelajaran Aliran Kemahiran dan Sijil
Kemahiran Malaysia di Sekolah Menengah
Pendidikan Khas (Vokasional)
Mengikut Kategori Ketidakupayaan Tahun 2014:

SEKOLAH MENENGAH
PENDIDIKAN KHAS
SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
INKLUSIF (INTEGRASI)
PENTAKSIRAN MURID PENDIDIKAN KHAS

• Semua murid pendidikan khas yang mengikuti kurikulum kebangsaan


menduduki peperiksaan awam seperti :
UPSR, PT3, SPM & STPM (pasca menengah)

• Bagi murid yang mengikuti kurikulum alternatif vokasional (MKLV), mereka


akan menduduki penilaian :
Standard Kemahiran Kebangsaan (SKK)
dan boleh ditauliahkan Sijil Kemahiran Malaysia
Golongan OKU juga mendapat jaminan
peluang
dan penyertaan bagi membangunkan negara

 Golongan ini juga turut dapat mengikuti kurikulum biasa dan mendapat bimbingan
sama rata oleh guru mata pelajaran biasa dengan dibantu oleh guru pendidikan khas
(guru pembimbing).
 Mereka juga turut mengambil peperiksaan yang sama dengan pelajar normal dan
turut diberikan kebebasan memilih bidang pengkhususan pengajian selepas sekolah
sebagai pemilihan kerjaya.
 JKM ada menawarkan bantuan perkhidmatan Disability Equality Training (DET) &
perkhidmatan kaunseling kepada golongan OKU
 Kerajaan dan pihak sekolah/ universiti telah membina pelbagai kemudahan fasiliti
kepada golongan OKU.
 Kerajaan ada memberikan peruntukan kepada pelajar- pelajar OKU.
Bantuan kewangan OKU & Program Pendidikan
Khas oleh KEMENTERIAN PENDIDIKAN
TINGGI

PELAJAR OKU PELAJAR OKU PROGRAM


SEPENUH MASA SEPARUH MASA PENDIDIKAN KHAS
• Wang saku < RM 5,000 / SETAHUN RM 3,660/Semester 1
(RM300/sebulan)
• Yuran pengajian @ sahaja
&
< RM 5,000 / SEBULAN < RM 20,000 /
@ SEPANJANG TEMPOH RM 3,360/Semester 2
< RM 20,000 / PENGAJIAN hingga 4
SETAHUN
KLIK SINI
UNTUK
BERMULA!
1. Apakah jenis program yang mengasingkan
pelajar OKU dengan pelajar normal?

A. Inklusif

B. SPK

C. Khas Integrasi

D. Semua jawapan di atas adalah betul


2. Pernyataan manakah yang SALAH?
A. Pelajar OKU mendapat bantuan kewangan daripada
Kementerian pendidikan tinggi hanya apabila mereka
tidak mendapat sebarang bisiswa dan pinjaman

B. Pelajar OKU tetap akan belajar dan mengambil peperiksaan


yang sama. Namun, tempoh pengajian mereka berbeza
dengan pelajar normal

C. Semua jawapan di atas adalah betul


 Sekolah kurang murid (SKM) <150 pelajar
ISU KEPERBEZAAN DALAM PENDIDIKAN
(Pengajaran kelas bercantum)
= memenuhi keperluan pelajar-pelajar dari kawasan-  Skim Bantuan Pendidikan, Skim Pinjaman
kawasan terpencil Buku Teks dan Pelan Makanan Tambahan
STRATEGI SKM
• Membangunkan infrastruktur dan kemudahan  Pendidikan wajib dan percuma untuk sekolah
pendidikan LB (+ komputer, meja, papan rendah dan sekolah menengah
LATARBELAKANG
hitam) SOSIO EKONOMI
• Menyediakan bekalan elektrik dan air 24 jam  Perbadanan Tabung Pengajian Tinggi Negara
ke sekolah pedalaman (PTPTN)
• Merintis penggunaan solar hybrid & empangan
mini  TAJAAN DAN BIASISWA (dlm & luar negara)
• Menilai perlaksanaan Sekolah Pusat bagi = Diberikan kepada pelajar cemerlang
ISU
tujuan peluasan KEPERBEZAAN MURID
LOKASI
• Mewujudkan norma baru untuk guru di SKM
SEKOLAH
DALAM KEPERLUAN
PENDIDIKAN KHAS
• Program Gemilang
Tanpa Quota Kaum 7di(G7)
IPT–gabung sumber
= SISTEM MERITOKRASI DALAM PENDIDIKAN
 PROGRAM PENDIDIKAN KHAS KPM
• Pencapaian akademik dalam SPM atau setaraf *diajar berdasarkan sistem dan kurikulum yang
• Pencapaian baik dalam ko-kurikulum sama dengan pelajar-pelajar normal
• Syarat minimum program yang dipohon PERBEZAAN
 MENGAMBIL PEPERIKSAAN YANG
KAUM/ JANTINA
• Syarat khas gred mata pelajaran bagi tujuan SAMA
pengkhususan  BEBAS MEMILIH PENGKHUSUSAN
• Lulus temuduga atau ujian kelayakan KERJAYA
• Pilihan kursus mengikut keutamaan  DIBERI BANTUAN PERUNTUKAN
• Bilangan tempat
• Keperluan semasa negara dalam bidang tersebut
KLIK SINI
UNTUK
BERMULA!
1. Apakah bukti bahawa tiada bias kaum
dalam pemilihan pelajar masuk ke IPT?

A. Sistem temuduga

B. Sistem meritokrasi

C. Sistem SKM (G7)


1. Apakah bentuk bantuan yang BUKAN
diberikan kepada keluarga berpendapatan
rendah dan sederhana yang ingin mendapatkan
pendidikan?

A. SPBT & RMT

B. SKM & SPK

C. PTPTN & JPA


KESEDARAN PERSAMAAN PELUANG
DALAM PENDIDIKAN

• Ibu Bapa • Guru Bimbingan &


Pendidikan Prasekolah

Pendidikan Menengah
• Kesedaran tentang Kaunseling
kepentingan • Meningkatkan
pendidikan prasekolah kesedaran dan
bimbingan terhadap
laluan pendidikan dan
kerjaya di sekolah
• Memilih laluan
pendidikan yang sesuai
dengan minat dan
kebolehan mereka
• IBU BAPA • IBU BAPA

Pendidikan Khas
Pendidikan Tinggi

• Kesedaran tentang • Tidak malu untuk


kepentingan pendidikan menghantar anak mereka
tinggi ke Program Pendidikan
Khas kerana ianya amat
• KAUNSELOR penting untuk
perkembangan anak-anak
• Meningkatkan kesedaran
tersebut.
dan bimbingan
kepentingan pendidikan
tinggi • PELAJAR OKU
• Menjalankan kaunseling • Maklum dan
kerjaya bagi membantu menggunakan kemudahan
pelajar lepasan sekolah yang telah disediakan oleh
memilih bidang kerjaya pelbagai pihak
yang sesuai