Anda di halaman 1dari 7

Dibuat Oleh :

AHMAD SAMSUL MA’ARIF


Pengertian Riddah
Secara bahasa adalah kembali ke belakang.
Secara syar’I adalah Kembalinya seorang muslim yang berakal dan
baligh menjadi kafir kembali dengan penuh kesadaran tanpa ada
paksaan dari seseorang, baik itu melalui keyakinan, perkataan, maupun
perbuatannya.
1. Riddah dengan pekataan hati
2. Riddah dengan perbuatan hati
3. Riddah dengan lisan
4. Riddah dengan perbuatan
HUKUM RIDDAH
BOLEH DIBUNUH
Jika diberi waktu untuk bertaubat dan dia tidak mau bertaubat.
SEBAB – SEBAB RIDDAH
• Kebodohan
• Kemiskinan
• Tidak adanya pemerintahan Islam
• Ghozwul fikri
PENUTUP
Atas kritik dan sarannya kami ucapkan banyak terima kasih,
demikianlah makalah yang dapat kami atas kesalahan dan
kekurangannya kami mohon ma’af yang sebesar-besarnya.
DAFTAR PUSTAKA
• Hasrat mirza tahir ahmad.2008. Penumpuhan darah atas nama agama
• Ahmad zain, dr.2011 Hukum murtad dalam islam. Bekasi
• Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahab. 1998. Tuhid Pemurnian Ibadah Kepada
Allah. Arab saudi : Kementerian Urusan Ke-islaman, Wakaf, Dakwah dan
Bimbingan Islam