Anda di halaman 1dari 72

PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU ( EDU3104 )

m  


Ú Ú Ú


P PP 
 
 P  P 

 
 P 

 

 P   


Pengenalan
ë Perkara-perkara yang kami gunakan dalam menganalisis
cerita ini, kami telah menjalankan tindakan seperti berikut:

Memahami kehendak analisis kes


Memahami keseluruhan cerita
Mengenalpasti masalah atau konflik di dalam cerita.
Menghubungkaitkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari
bagi mengetahui penggunakan strategi dan pendekatan yang
digunakan oleh guru dalam analisis kes.
Mencari penyelesaian masalah dengan mencadangkan teknik
dan pendekatan yang lebih baik.
„ 
  
 
 
 
  


Guru
kepada
Kevin

 
ë Guru
Guru besar pendidikan
ë khas.
Pelajar kepada
Carol

 Më
P  ë 
Pekerja am
Carol menghadapi masalah dengan seorang pelajar yang bernama
Kevin. Kevin merupakan salah seorang pelajar yang digambarkan
sebagai seorang pelajar bermasalah psikotik.

Kevin mempunyai kelayakan untuk dimasukkan ke dalam kelas pendidikan khas


( behavior disorder classroom). Namun demikian, menurut Guru Besar, Pn. Rice.
Allison iaitu guru pendidikan khas tidak mempunyai pengalaman untuk mengurus
& merancang strategi penyelesaian masalah Kevin, maka Kevin tetap diletakkan
dalam pengawasan Carol.

Kevin diletakkan di dalam bilik khas yang mempunyai ruangan dinding


berlapisan kayu supaya Kevin dapat melepaskan semua tindakannya sehingga
reda.Carol juga mencatatkan tanda-tanda awal Kevin akan bertindak ganas
supaya mereka dapat memanggil Petterson jika terdapat tanda-tanda tersebut.

Kevin berlari ke arah Carol yang berada di sebalik pintu cermin dan berkata:
³Saya akan tendang awak melalui cermin ini!!!´. Carol berasa amat tercabar dan
menganggap bahawa Kevin cuba mengawal dirinya .Carol membalas dengan
berkata: ³Kamu tendang dan mak kamu akan menggantikan semua ini!´.

Semasa mengadakan perbincangan dua hala bersama Kevin, Carol amat terharu
dengan kisah hidup Kevin. Kevin menceritakan bahawa ayahnya yang telah lama
bercerai dengan emaknya seringkali memukul Kevin sewaktu Kevin masih
kecil.Carol membuat kesimpulan bahawa tindakan Kevin yang sering mengganas
apabila menginginkan sesuatu adalah akibat dari kesan peristiwa yang berlaku
terhadapnya dahulu.
Yang terdapat dalam ANALISIS kes
M ë ë M

ë Kevin iaitu murid khas bermasalah psikotik


yang mempunyai tingkah laku negatif
(disruptif).

(muka surat 144, perenggan 4 , baris 33)


(muka surat 145, perenggan 12, baris 81-82)
  P ëë
 
³Psychotic disorders are a group of serious illnesses that affect
the mind. These illnesses alter a person's ability to think clearly,
make good judgments, respond emotionally, communicate
effectively, understand reality and behave appropriately. When
symptoms are severe, people with psychotic disorders have
difficulty staying in touch with reality and often are unable to
meet the ordinary demands of daily life. However, even the most
severe psychotic disorders usually are treatable.´
http://www.medicinenet.com/psychotic_disorders/article.htm)
- P ëë
 
enurut laman web http://www.medicinenet.com, ciri-ciri individu yang
mengalami psikotik ialah seperti berikut:
 pertuturan yang tidak koheran dan tidak teratur.
 keliru dalam berfikir.
 kelihatan pelik dan berkemungkinan bertindak ganas.
pergerakan yang luar biasa.
 kurang berminat menyertai aktiviti kelas.
 bermasalah di sekolah, tempat kerja dan perhubungan.
 emosi yang bertukar-tukar seperti kemarahan dan keseronokkan
yang melampau terhadap sesuatu perkara.
ëesimpulannya,

üereka yang mengalami psikotik akan mengalami perubahan yang


amat ketara di dalam pemikiran, perasaan dan tingkahlaku mereka.
Kewarasan mereka juga terjejas.
üereka mungkin bercakap mengarut, berkelakuan aneh seperti
bercakap seorang, ketawa atau marah dengan tiada bersebab.
üSecara asasnya, kecelaruan ini membuat seseorang itu mengalami
kecacatan perwatakan atau karekter. asalah yang dialami ini boleh
menberi kesan kepada perhubungan interpersonal dengan orang di
sekelilingnya.
ë ë P
 
enurut Dr. Ragbir Kaur A/P Joginder Singh (2005),
tingkah laku disruptif adalah sebarang tingkah laku yang
dapat menjejaskan kelicinan proses pengajaran dan
pembelajaran.

~ 
    
- P
 
Perubahan yang
tidak diduga

Agresif secara fizikal Pergerakan pelajar


dan lisan yang kerap

Ketawa atau
menjerit dengan Mengganggu rakan
kuat

http//: .psikologi pendidikanjenis-jenis//scribd.com.


- P ë 
gresif secara fizikal dan lisan
ë Kevin melakukan tindakan di luar kawalan menyebabkan
pelajar lain terdiam sambil melihat sahaja perlakuannya iaitu
menjerit-jerit, melompat-lompat, menendang peralatan kelas
& sebagainya.
~ 
  

ë Kevin juga berani mengugut Cikgu Carol dengan menyatakan
mahu menendang Cikgu Carol disebalik pintu cermin.
~ 
  


Perubahan yang tidak diduga.


ë Mleh kerana kemarahan Kevin yang muncul secara tak
disangka-sangka, Puan Rice telah mengarahkan pekerja am
untuk memindahkan Kevin dari kelas Carol sekiranya perlu.
~ 
  
 
"  " "

 
"  "

X Mmardin Ashaari (1999), menjelaskan bahawa keluarga


khususnya ibu bapa memainkan peranan penting dalam
memberi perhatian terhadap pembelajaran pelajar
kerana mereka mempunyai pengaruh kuat terhadap cara
hidup pelajar. Sebagai tenaga penggerak dan sumber
ilham kepada pelajar, mereka hendaklah sentiasa
memberi galakan dan perangsang kepada pelajar untuk
berjaya dengan cemerlang dalam pencapaian akademik.
Persengketaan yang wujud dalam sesebuah keluarga
pasti sedikit sebanyak menimbulkan ketidaktenteraman
dalam fikiran pelajar sekaligus menjejaskan ketenangan
jiwa lantas menjadi penyebab masalah disiplin di dalam
dan luar bilik darjah.
 

X Úbu dan bapa kandung Kevin telah bercerai


dan ibunya berkahwin lain. Pertelingkahan di
antara ibu dan bapa kandung Kevin telah
menyebabkan Kevin berasa tersisih.
~ 
  

"  " "

  "

X Menurut Nora Mislan (2007), Abraham Maslow telah


membahagikan keperluan manusia kepada lima
peringkat iaitu keperluan fisiologi dan biologi,
keperluan keselamatan, keperluan dibelai dan
disayangi, keperluan estim serta kesedaran kendiri.
Walau bagaimanapun, teori ini menekankan bahawa
keperluan asas, keselamatan, kasih sayang dan
penghargaan kendiri manusia perlu dipenuhi terlebih
dahulu sebelum seseorang itu dapat menceburkan
diri ke dalam hierarki kesempurnaan kendiri,
maklumat dan estetik.
 

X Kevin tidak dapat merasai kasih sayang


seorang bapa semenjak kecil. Úni kerana,
Kevin sering dipukul oleh bapa kandungnya.
Tindakan ini telah meninggalkan kesan yang
mendalam kepadanya.
(muka surat 145, perenggan 11, baris 76)
"  " "

  "

X Mengikut Prof. Madya Dr. Aminah Ayob dari


Universiti Sains Malaysia (USM), terdapat
segelintir ibu bapa yang tidak cuba untuk
memahami dan mendalami kesukaran yang
dihadapi oleh anak-anak mereka di sekolah.
Mereka kurang memberikan perhatian terhadap
anak-anak dari segi perasaan dan bimbingan
akademik.
 

X Semasa Carol membincangkan mengenai


tingkah laku Kevin di dalam kelas, ibu Kevin
tidak menunjukkan tindakbalas yang positif.
Úni menunjukkan, ibunya kurang memberikan
perhatian terhadap perkembangan Kevin
ketika di sekolah.
(muka surat 145,perenggan 13,baris 92-93)
"  " "

   "

X Kamaruddin Haji Husin (1994) menyatakan


bahawa hal ini kerana kesediaan guru amat
penting bagi menjamin ketenteraman serta
tingkah laku pelajar. Guru yang kreatif mampu
menarik minat pelajar dan seterusnya
menghindarkan masalah tingkah laku di kalangan
mereka. Mleh itu, guru perlu menggunakan
kaedah dan bahan pengajaran yang sesuai untuk
meransang murid memberi tumpuan terhadap
penyampaian pengajaran mereka.
 

X Carol telah menggunakan strategi yang tidak tepat, iaitu


penggunaan teknik pengurangan tingkah laku͟time-
out͟. Setelah melaksanakan teknik ini, Carol tidak
berjaya menggurangkan masalah tingkah laku Kevin.

This system seemed to work well enough, yet, it did not


spare Carol from the apprehension and necessity of
makin critical, immediate decisions when Kevin
exploded. She lived in dread of makin the wrong choice.¶

~    


"  " "

 
" 
X Pendidikan Khas merupakan program yang dirancang khusus
untuk memenuhi pelbagai keperluan murid-murid khas.
Pengajaran dan pembelajaran program ini menggunakan teknik
yang bersesuaian dengan murid-murid khas. Úni termasuk
penggunaan sumber dan peralatan khas untuk membantu
pembelajaran murid-murid khas.Program Pendidikan Khas
bertujuan untuk mendidik dan membentuk murid melalui
perkembangan mental, kestabilan emosi dan integrasi sosial.
Program ini dilaksanakan oleh guru-guru terlatih khas dan
menggunakan kurikulum khas. Pendekatan pelbagai disiplin
digunakan untuk mendapatkan khidmat sokongan mengikut
keperluan murid-murid khas.

~  !""


 

X Pihak pentadbir sekolah tidak sepatutnya


menempatkan Kevin iaitu, murid
berkeperluan khas di kelas aliran perdana. Úni
kerana proses pembelajaran di kelas khas
adalah berbeza dengan proses pembelajaran
murid di dalam kelas aliran perdana. Selain
itu, kawalan kelas di aliran perdana juga
berbeza dengan kawalan kelas di dalam kelas
khas.
~  
  
 !
 " "  
 

" 
 
Menurut Modul 9 Penglibatan bu Bapa dan uru 

http://.scribd.com/doc/12898593/Modul-9-an-bubapa-uru ,

ibu bapa harus memainkan peranan seperti:

† ëasihi anak-anak §  


 .

† Memotivasikan anak anda  


.

† Bimbing anak-anak V 


 .

† idak membincangkan masalah tingkahlaku di hadapan kanak-kanak.

† Bersatu, bertolak ansur bersikap positif terhadap suami atau isteri.

† Menjadi teladan kepada anak.

† uangkan masa untuk berseronok.

† Wujudkan hubungan dengan pihak sekolah.


  
 

" 
 
Mengasihi anak-anak.
† Dalam analisis kes ini, Kevin pernah didera sewaktu kecil oleh
bapanya dan ibunya mengalihkan perhatian dan kasih sayang
kepada bapa tirinya. Kesannya, Kevin berasa dirinya kurang kasih
sayang dan perhatian.

~  
 
 

† Maka, ibu dan bapa Kevin perlu membuat Kevin merasa disayangi
dan dikasihi bertepatan dengan teori keperluan Maslow iaitu
kanak-kanak mahu diterima dan diberi perhatian dalam sesuatu
kelompok. Keperluan ini merupakan permulaan kepada keperluan
psikologi. Kekurangan perhubungan kasih sayang boleh menjadi
punca psikopatologi (kecelaruan personaliti) yang mungkin
mengakibatkan tingkah laku agresif dan antisosial.
Bimbing anak-anak
† Úbu dan bapa Kevin boleh membimbing Kevin ke arah tingkah laku
yang boleh dikawal dengan cara membawa Kevin berjumpa pakar
psikologi yang bertauliah untuk menerima rawatan fizikal dan
rawatan psikologi seperti kaunseling, psikoterapi dan terapi
tingkah laku.
~# $$%%%& # #&& '
† Sekiranya Kevin perlu mengambil ubat yang telah disahkan oleh
doktor, maka ibu dan bapa Kevin perlu membantu Kevin
menguruskan dirinya seperti memakan ubat (antipsikotik atau
neuroleptik) pada waktu yang ditetapkan untuk mengurangkan
tingkah lakunya yang selalu muncul dalam keadaan yang tidak
diduga.
~# $$%%%& '# #&(& '
uangkan masa bersama-sama
† Dalam analisis kes ini, Kevin menyatakan kerisauan mengenai
ibunya yang memberi perhatian kepada bapa tirinya sahaja.
† Úbu dan bapa tiri Kevin boleh meluangkan masa duduk
bersama-sama dengan Kevin dan mendengar luahan hatinya.
Dengan cara ini, ibu dan bapa Kevin dapat memahami
perasaan dan kehendak Kevin selama ini.
† Adakan aktiviti bersama-sama misalnya bermain dan pergi
bercuti. Peluang ini akan membolehkan Kevin mendapatkan
pengalaman baru dan menyediakannya supaya lebih matang.
Kevin juga akan berasa dirinya disayangi di samping dapat
mengeratkan semula hubungan Kevin dengan ibunya.
Wujudkan hubungan dengan pihak sekolah
† Dalam analisis kes ini ibu Kevin tidak memberikan kerjasama
dalam mengubah tingkah laku Kevin dan kelihatan tidak
mengambil berat tentang Kevin apabila Cikgu Carol
menceritakan perihal Kevin di kelas kepadanya. (muka surat
145, perenggan 13, baris 90).
† Menurut Shabuddin Hashim et.al (2007) ibu bapa seharusnya
mempunyai hubungan baik dengan guru disekolah.
† Úbu Kevin perlu menerima secara positif maklumat
berkenaan Kevin dan mempunyai kemahuan sendiri untuk
membantu menyelesaikan masalah peribadi anak mereka
secepat mungkin

 "
" 
  " 
REVERSE
TÚME MUT
PSYCHMLMGY

CADANGAN
YANG TELAH
DÚGUNAKAN
DALAM KES.
" " 
 

X Menurut Dr.Ragbir Kaur a/p Joginder Singh(2005),


͚reverse psychology͛ ialah satu teknik modifikasi
tingkah laku yang boleh digunakan oleh guru untuk
mendapatkan tingkah laku yang dikehendaki
dariapda murid-murid di dalam bilik darjah.
X Dalam kes ini, cikgu Carol membalas kata-kata Kevin
yang ingin menendangnya melalui cermin dengan
mengatakan : ͞Kamu tendang dan mak kamu akan
menggantikan semua ini!͟.

~   )
)

X Kata-kata ini menyebabkan Kevin yang tidak


meneruskan perbuatannya untuk menendang
cermin tersebut sebaliknya berundur masuk ke
dalam kelas.

X Teknik ini dilihat berjaya menyekat tingkah laku


Kevin pada masa itu.
 

X Menurut Ee Ah Meng (1997), time out merupakan


teknik di mana guru akan meletakkan murid yang
menimbulkan masalah disipilin di kerusi atau sudut
yang berlainan.

X Dalam teknik ini, jika murid tidak dapat mengawal


diri, mereka akan dikeluarkan dari bilim darjah dan
dibiarkan dalam bilik kecil yang berdekatan atau
dimana-mana sudut di bilik darjah.
X Cikgu Carol meminta pekerja sekolah, En. John Patterson
memindahkan Kevin ke bilik kayu sehingga dia beransur
tenang.

J ! " #$%&! $


'() *%$*  +$*
$$ $!! $ ,%$ -$" $$ 
#* ,.

J/*#$$ $# $! 


$ #**#$  *  0

~  1

X Namun, teknik tidak memberi kesan kepada Kevin.


 " "  
 " 
" 
 
TMKEN
DENDAAN
EKMNMMÚ

KMNTRAK
PENEGUHAN LÚSAN DAN
BERTULÚS
STRATEGÚ
PENYELESAÚAN

 

X Menurut Dr.Ragbir Kaur a/p Joginder Singh


(2005), peneguhan positif ialah satu proses di
mana guru akan cuba mengawal tingkah laku
murid dengan motivasi, hadiah, ganjaran dan
sentuhan serta kata-kata perangsang yang dapat
membaiki atau mengubah tingkah laku murid.
 

X Denda ialah tindakan yang dikenakan bertujuan


untuk menghentikan sesuatu tingkah laku
negatif.

X Menurut Skinner denda hanya boleh memberi


kesan dalam tempoh yang singkat sahaja. Selepas
itu biasanya murid itu akan mengulanginya
semula.
 

X Satu program di mana murid akan diberikan mata


atau token bagi setiap tingkah laku yang
dipamerkan, kemudian boleh menukarkannya
dengan aktiviti, objek dan keistimewaan yang
ditawarkannya.

X Menurut kajian yang dijalankan, teknik token


ekonomi sangat berkesan dalam mengurangkan
masalah displin murid.
"
 " 

X Menurut Dr.Ragbir Kaur a/p Joginder Singh


(2005), kontrak ini terdiri daripada satu
persetujuan di antara guru dan murid selepas
guru membuat perbincangan dengan murid.
  
 "
" 
 
  
 " 


X Menurut Mok Soon Sang (2009, pg 175), hubungan


yang baik tidak boleh wujud secara paksaan. Úa hanya
dapat dijalin dengan teknik yang sesuai, iaitu
kemahiran seseorang digunakan untuk menyakinkan
orang lain bahawa dia memang ikhlas, sudi serta
mampu membantu.

X Dalam hal ini, guru harus menguasai teknik-teknik


kemahiran dalam bersosial.
X Berdasarkan analisis kes ini, cikgu Carol harus cekap
menggunakan prinsip-prinsip psikologi individu,
khasnya kemahiran mewujudkan perasaan empati.

X Mengikut Rogers, empati ialah perihal merasai dunia


peribadi orang seolah-olah dunianya.

X Mleh itu, cikgu Carol harus menjalinkan hubungan


yang baik dengan ibu bapa Kevin serta cuba
memahami permasalahan dalam keluarga Kevin.
  

 " "
Merujuk buku  *# #

Komuniti
rumah
Úndividu Sosial
atau
sekolah

~ X Guru memberi perhatian dan memandang murid sebagai
individu atau insan terlebih dahulu sebelum melayani
mereka sebagai seorang pelajar.

~+,&-#
  . /#0#1##
' ,# 
~!""22

X Cikgu Carol perlu memberikan perhatian yang sama rata


supaya tiada pilih kasih tetapi pada masa yang sama,
Kevin perlu diberi pemantauan kerana tingkah lakunya
yang selalu mengamuk datang secara tiba-tiba.
Cth :
'Cikgu Carol melayan Kevin sama rata seperti murid-
murid yang lain.
(muka surat 144, perenggan 10, baris 70)

'Beliau cuba membuat Kevin berasakan bahawa dia


adalah kegemaran Cikgu Carol, dengan ini beliau dapat
mengetahui serba sedikit masalah Kevin.
(muka surat 145, perenggan 10, baris 71)

X Guru berbual-bual dengan murid.
X Cth :

' Cikgu Carol meluangkan masa berbual-bual dengan


Kevin. Kesannya, Kevin sudi menceritakan masalah yang
dihadapinya selama ini.
~  
  "
 
X Cikgu Carol juga perlu menggalakkan murid-murid lain
supaya memahami keadaan Kevin dan menerima Kevin
sebagai sebahagian daripada mereka dengan
meletakkan Kevin didalam kumpulan bersama-sama
murid-murid lain dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran guru.
 " 
 
X Berinteraksi secara positif dengan ibu bapa.

X Cth:

' CikguCarol meminta ibu Kevin untuk datang dan


mengambil Kevin di sekolah.

~  
  !
 ) 

X Cikgu Carol boleh berkongsi maklumat dan pendapat


bersama-sama ibu Kevin bagi menangani isu Kevin serta
memperkenalkan kaedah yang sesuai untuk ibu Kevin
gunakan dirumah untuk mengawal tingkah laku Kevin.
 
 "

X Mengikut Shertzer dan Stone (1968), kaunseling ialah proses
interaksi yang membolehkan individu memahami diri dan
situasinya.

X Teori realiti Glasser dalam kaunseling adalah berdasarkan andaian


teori kawalannya yang merangkumi lima elemen iaitu:

1. Bahasa aktif

2. Keperluan asas

3. Gambar mental

4. Tingkah laku yang seluruh manusia sebagai sistem


kawalan.
X Analisis kes ini memperlihatkan Kevin seorang murid
yang kekurangan kasih sayang. Akibat daripada itulah,
Kevin bermasalah tingkah laku negatif.

X Sebagai guru, Carol haruslah memahami situasi Kevin


dan cuba memenuhi keperluan kasih sayang yang
diperlukan Kevin.

X Salah satu cara yang boleh digunakan ialah dengan


memberikan kaunseling kepada Kevin.

 

X Untuk menarik minat Kevin untuk belajar, guru boleh


menggunakan kaedah peneguhan dengan
memberikan motivasi yang bersifat ekstrinsik.

X Menurut Noriati A. Rashid etl (2009, pg 222)


motivasi ekstrinsik ialah faktor luaran seperti
ganjaran dan dendaan. Punca motivasi wujud
daripada persekitaran (Woolfolk, 2006) .
  

X Berdasarkan teori pelaziman operan B.F Skinner,


hukuman dan dendaan, ganjaran dan peneguhan
membawa kesan yang tertentu kepada kemungkinan
wujudnya tingkah laku baharu atau sebaliknya.

X Hukuman ialah peristiwa yang mengurangkan


kemungkinan tingkah laku diulangi.

X Skinner memperkenalkan dua jenis hukuman iaitu


hukuman beri (persembah) dan hukuman
tarik(singkir)
X Dalam analisis kes ini, cikgu dicadangkan menggunakan hukuman
tarik(singkir).

X Hukuman ini mengurangkan kemungkinan tingkah laku diulangi


hasil daripada rangsangan yang selesa ditarik balik.

X Contohnya, di dalam bilik darjah, Kevin seringkali mengganggu


rakan-rakannya semasa sedang belajar. Mleh itu, cikgu Carol boleh
mengenakan hukuman seperti menukar tempat duduk, hilang
keistimewaan, pertemuan perseorangan dengan murid.

X Dengan cara ini, Kevin akan menghentikan perbuatannya yang suka


mengganggu rakan lain walaupun hanya dalam tempoh yang
singkat sahaja.
’ 
X Satu program di mana murid akan diberikan mata atau token bagi
setiap tingkah laku yang dipamerkan, kemudian boleh menukarkannya
dengan aktiviti, objek dan keistimewaan yang ditawarkannya.

ujuan:

X meningkatkan tingkah laku yang diingini dan tingkah laku pengurangan


diingini.

X untuk mengajar tingkah laku yang sesuai berketrampilan sosial yang


positif.
X Cikgu Carol boleh memberikan token kepada Kevin
apabila dia melakukan tingkah laku yang diingini iaitu
berkelakuan positif semasa berada di dalam kelas.

X Cikgu Carol harus bijak memilih token yang perlu


diberikan kepada Kevin. Contohnya, token yang disukai,
menarik, mudah untuk dibawa/dibahagikan, dan juga
sukar untuk dipalsukan
X Menurut Mok Soon Sang (2003),kejayaan dari
strategi ekonomi token bergantung pada
tawaran yang menarik atau kenikmatan dari
motif-motif pengukuhan.
X Murid hanya bermotivasi untuk mendapatkan
token jika mereka mengetahui bentuk
penghargaan di masa depan.
©" 
 " 

X Cikgu Carol boleh membuat kontrak dengan Kevin


supaya dia menunjukkan tingkah laku yang baik
dengan membuat satu kontrak.

X Kontrak boleh diibuat secara lisan atau bertulis.

X Dalam hal ini, jika Kevin dapat menunjukkan tingkah


laku yang lebih baik dan prestasi kerja yang lebih
tinggi, Cikgu Carol akan memberikan ganjaran seperti
yang ditetapkan dalam kontrak tadi.
X Dalam kontrak ini, murid akan menunjukkan
tingkah laku yang lebih baik kerana pandangan
dan pendapat meraka diambil secara serius oleh
guru.
 " "  

 
" 
 
X Merujuk laman web http://semekanet99.tripod.com,
peranan sekolah dapat dilihat melalui pengurusan hal ehwal
murid yang berfungsi sebagai:
i. Perancangan kerja atau program bagi murid.
ii. Pengelolaan murid dan program secara berkesan
iii. Pemilihan cara atau kaedah yang berkesan dalam pengurusan
organisasi.
iv. Penyeliaan dan penyelarasan aktiviti-aktiviti.
v. Pengawalan, penilaian prestasi murid dan penilaian program.
X Pendidikan Khas merupakan program yang dirancang khusus
untuk memenuhi pelbagai keperluan murid khas, termasuk
penggunaan bahan khas, peralatan khas, teknik p & p
mengikut tahap kebolehan & keupayaan pelajar meliputi
aspek :-
† Perkembangan mental
† Kestabilan emosi
† Úntegrasi sosial
~# $$%%%& & & '$ 
  

 
" 
 
X Dalam analisis kes ini, Mrs Rice iaitu guru besar sekolah
tersebut telah menempatkan Kevin di kelas biasa. Hal ini
adalah tidak sesuai kerana murid normal adalah berbeza
dengan murid bermasalah tingkah laku dari aspek intelek,
sosial dan emosi.
~  
 
 !

X Maka, Kevin harus ditempatkan di kelas pendidikan khas


supaya dapat menerima pendidikan yang sewajarnya
seterusnya dapat mengawal tingkah lakunya yang sukar
diramal.
 " 
X Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying & Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. (2009).  *&

Selangor: M ford Fajar Sdn. Bhd.

X Choong Lean Keow. (2008).  *& Selangor: Kumpulan Budiman Sdn.Bhd.

X Mmardin. (1999).  * 0  * 0& Kuala lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka.

X Mook Son Sang. (2003).   # 3   # &Selangor:

Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

X ____________ . (2009).  *# #&Selangor: Penerbitan Multimedia

Sdn. Bhd.

X Norhaidi bin haji sarponen (18 Mgos 2009). Pengurusan tingkah laku-part 3. Diambil pada 23 Mac

2010 daripada http://cikguhaidi.wordpress.com/tag/mengurangkan-tingkah-laku-bermasalah.


X  # (20/10/08). Diambil pada 11 Mac 2010

daripada http://www.scribd.com/doc/7416802/Pengurusan- Tingkah-Laku-

Kanakkanak.

X Prof. Aminah ayob (22 September 2005). '#  4 *

   '  5&Diambili pada 24

Mac 2010 daripada http://www.penerbit.usm.my/pen2006/teks.pdf

X Raghbir Kaur a/p Joginder Singh. (2005).  *  

 &Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.