Anda di halaman 1dari 11

Sebagai Halangan atau Peraturan

yang ditetapkan supaya seseorang


individu serta masyarakat
mematuhinya.
 batasan kepada perlakuan / tingkahlaku
 contoh 1: murid perlu sentiasa menghormati dan
mematuhi arahan guru.
 Contoh 2 : Adab terhadap ibubapa
Sebagai Kriteria atau Piawai
(Standard) yang konsisten dan
kukuh untuk bertindak supaya
tindakan baik, betul dan boleh
diterima.
 Membenarkan individu dan masyarakat menjadi agen
dan pengkritik Moral
 contoh 1: Undang-undang dadah di Malaysia.
Berfungsi menjadi batasan supaya masyarakat sentiasa
mengamalkan nilai yang baik berkaitan dadah
Sebagai Panduan, Rujukan dan
Tunjuk Arah untuk Menyelesaikan
Konflik Moral.
 Suatu Panduan dari nilai sendiri untuk menyelesaikan
konflik (Eow, 2000:8)
 contoh 1: Zabidi perlu membuat keputusan sama ada
mengutamakan kerjaya atau menjaga ibunya yang
sakit.
Menjadi Piawai untuk Mengukur
Elemen Pengekalan Ketamadunan
Sesebuah Masyarakat.
 Pelbagai perubahan nilai berlaku terhadap manusia
namun nilai baik dan buruk tetap sama walalupun
berlaku perubahan
 contoh 1: Nilai menghormati orang tua (+)
 contoh 2: Nilai kehidupan berkeluarga (+)
 contoh 3 : Merompak dan mencuri (-)
 contoh 4 : Membunuh anak perempuan (-)
Empat Aspek Kemoralan
Kemoralan Agama
 Hubungan dengan Tuhan atau Kuasa luarbiasa
 Kepatuhan dan ketaatan kepada Tuhan
 Melakukan sesuatu perbuatan ikhlas kerana Tuhan
 menjamin kehidupan yang aman damai dan sejahtera
Kemoralan Alam
 Hubungan dengan alam (nature)
 Bertanggungjawab mengurus alam ciptaan Tuhan.
 Sumber alam semulajadi digunakan dengan betul
 Menghindari perbuatan yang boleh merosakkan alam
sekitar
 Menjamin keselesaan hidup manusia itu sendiri.
Kemoralan Individu
 Hubungan dengan diri sendiri atau kawalan dalam diri
sendiri
 merujuk cara seseorang itu bertindak dan berfikir
terhdap sikap dan kesedaran kemoralannya.
 melakukan sesuatu atas peniliannya sendiri sama ada
perbuatan itu baik, benar, betul atau salah.
 Contoh 1 : Lapar- perlu mencari makanan jika tidak
ia tidak bermoral.
Kemoralan Sosial
 Hubungan dengan manusia lain.
 berkelakuan baik dengan orang lain
 merangkumi ahli keluarga, jiran, kawan, rakan
sekerja, ketua dan lain-lain.
 Manusia tidak boleh hidup mementingkan diri
sendiri
 Berterusannya kehidupan manusia adalah hasil
daripada kesedaran moral di kalangan manusia
 Contoh 1 : Dasar Apartheid mencetuskan
pergaduhan dan rusuhan.
Mengapa manusia perlu bermoral?
 Keinginan manusia untuk hidup dengan penuh kasih
sayang, keselesaan, kedamaian, kreativiti dan
kestabilan
 Kehidupan bermoral akan melahirkan sikap hormat-
menghormati, berkerjasama dan bertoleransi
 dapat menghindari daripada kezaliman, penindasan,
ketakutan dan kehilangan nyawa dan harta.