Anda di halaman 1dari 11

Ang

Kasaysayan Ni
Elias
Eli
askay Crisostomo Ibarra ng mga
bangkerong sawimpalad na naglahad

suliranin sa lipunan
Kasaysayan ng Pamilya Ni Elias

Lolo Ni Elias Lola Ni Elias

Balat Tatay ni Elias

Patay na Kapatid

Nanay ni Elias

Elias
Ate ni Elias
Ang Buhay ni Elias
Isinalaysay ni Elias ang kanyang karanasan kay Ibarra para malaman
nito na isa siya sa mga sawimpalad at upang mawala ang pag- aalinlangan ni
Ibarra sa kanya. Nanirahan ang lolo ni Elias sa Maynila may animnapung
taon na ang nakalipas. Siya ay nagtatrabaho bilang isang "book keeper" o
"tenedor de libros" sa isang opisina ng kastila. Bata pa lamang ang kanyang
lolo sa oras na iyon ngunit may asawa at mga anak na ito.
Isang gabi, nasunog ang bodega ng kastilang negosyante na hindi man
lang alam ang dahilan. Ang apoy ay kumalat sa ibang lugar. Sa napakalaking
pangyayari ay kinakailangan na ng negosyante may maisisi sa pagkakasunog
ng kanyang bodega. Nang makita nito ang lolo ni Elias ay kanya itong
ibinintang sa kanya. Lumaban ang kanyang lolo, ngunit di na siya
pinakingan ng pamahalaan. Mahirap lamang ang lolo ni Elias kaya naman
wala itong nakuhang mahusay na abogado.
Dahil dito ay pinarusa ito at inilibot sa Maynila habang patuloy na nilalatigo.
Kailan lamang ito natigil. Itinakwil ng bayan ang lolo liban sa kanyang
pamilya. ipinahila siya sa kabayo at hinagupit ng latigo sa harap ng kanyang
mga kaibigan. Pinalaya siya ng berdugo nang siya'y mawawalan na ng malay.
Ang buntis na nunong na babae ni Elias ay patuloy - tuloy na nanglilimos sa
kalye para sa kanyang may sakit na asawa at sa nagugutom na anak ngunit
walang naawang magbigay ng limos. Dahil dito ang nunong na babae ay
naging isang puta. Nang gumaling na ang mga sugat ng lalaki ay nagtago
sila kasama ng kanyang asawa at anak sa kabundukan ng lalawigang ito.
Doon ipinanganak ng babae ang isang anak na kulang ng isang buwan. Sa
kabutihang-palad ay namatay ito. Nanirahan sila dito ng ilang buwan upang
maiwasan ang mga namumuhing mga mamamayan sa kanila.
Hindi na matiis ng lalaki ang mga kasawiang-palad ay nagbigti siya.
Naagnas at nabulok ang kanilang bangkay, ang amoy ng naagnas na bangkay
ay naparating sa mga makapangyarihan. Inapi ang babae kasi hindi nito
pinaalam sa pamahalaan kung nasaan sila. Isinisi sa Lola ni Elias lahat ng
masasamang pangyayari dahil ito ay asawa ng isang kondenado at siya
lamang daw ang may kakayahang gumawa ng krimen. Anumang gawin ng
Lola ni Elias ay siya parin ang maisisisi ng pamahalaan. Gagawa at gagawa
ng mga rason ang nasa pamahalaan.
Ngunit dalawang buwan siyang buntis kaya naman hinintay muna ito
makapanganak bago ibigay sa kanya ang hatol.
Lumipat sa katabing lalawigan ang mag-iina. Hindi rin masyadong
maganda ang naging turing sakanila dahil kilala ito bilang asawa at mga
anak ng kondenadong manununog. Namumuhay silang parang hayop.
Sa paglaki ng anak na panganay, naging tulisan ito. Gumagawa siya ng
panununog at pagpatay upang maipaghiganti niya ang mga sawimpalad
na dumarating sa buhay nila.
Nakilala siya bilang Balat, ang panganay na anak ng lalaki.
Natatakot ang lahat kapag naririnig ang ang kanyang pangalan.
Ang nakababatang kapatid naman ay nakaiiba sa kanya. Ito naman ay
mabait at may magandang pag-uugali, kaya hindi nahahalata sa mga
tao na siya ay isang anak ng isang kondenado.
Sa wakas, nahulog ang bantog ni Balat sa kamay ng mga
makapangyarihan. Siya ay nagdurusa dahil sa mga ginawa niya.
Isang araw, hinanap ng bunso ang kanyang ina, natagpuan niya
itong nakahiga sa baba ng isang puno ng bulak, doon niya natagpuan
ang kanyang patay na ina na dilat na dilat pa ang mata na nakatingin sa
itaas at nakabaon ang mga daliri sa lupa na puno ng dugo. Sa tabi
naman ng patay na ina ay may bakol. Nang binuksan ng bunso ito,
nakita niya ang duguang ulo ni Balat.
Ikinuwento pa ni Elias kung paano rin napunta ang ulo ni Balat sa
Bakol. Dahil sa pangyayaring ito, walang magawa ang bunso kundi
tumakas. Umalis ang bunsong anak sa gubat kung saan sila
naninirahan at naging isang obrero (worker) sa isang mayamang
angkan. Madali siyang nakagiliwan dahil sa kanyang magandang
ugali.
Madali siyang nakaipon ng pera dahil sa kanyang kasipagan,
napaunlad niya ang kanyang buhay hanggang sa makilala niya ang
isang dalagang tagabayan ng kanyang pinagtatrabahuan. Kahit
mahal niya ang niya ang dalaga, kinakatakutan niyang malaman ang
kanyang kasaysayan lalo na ang kanyang tatay ay isang kondenado.
Ngunit nagmahalan parin sila. Dahil mayaman ang ama ng dalaga,
ayaw niya magmahalan ang dalawa kaya pinakulong ang bunso.
Nagbunga ang kanilang pagmamahalan- Kambal ang kanilang anak,
isa babae at isang lalaki. Si Elias ang lalaking anak ng bunsong anak
ng lalaki.
Nung bata pa lamang sila ay may nagsabi na patay na ang kanilang ama.
ang magkapatid ay nagmahalan. Sabay silang ipinasok ng kolehiyo
ngunit tumigil sila upang umuwi sa kanilang bayan at asikasuhin ang
mga ari-arian at ilan pang naiwang pamana ng kanilang nuno. Ang
magkapatid ay naging maganda ang kinabukasan. Ang kapatid na
babae ay malapit na sanang ipakasalan sa lalaking mahal niya. Ngunit
sa ugaling mapagmataas ni Elias, kanyang nakagalit ang isang
malayong kamag-anak na siyang tumigil ng kanilang madilim na
kahapon. Ang kinaaway pala ni Elias ay ang kanilang tunay na ama.
Nang silang tatlo ay nagkakilala, umalis sila ng bayan at lumipat ng
lugar. inisip niya na siya ang nagdadala ng sawimpalad sa magkapatid,
sa pag-iisip, nagkasakit siya. Bago mamatay ang ama nila, isinalaysay
niya ang kanilang masaklap na nakaraan. Napaluha ang magkapatid
dahil sa pagkamatay ng kanilang ama. Sa mga oras na iyon, ang mahal
ng kapatid na babae ni Elias ay may ibang kasintahan na. Biglang
nawala ang kapatid ni Elias. Anim na buwan nang nakalipas at may
nabalitaan silang babae may nakatusok na balaraw sa kanyang dibdib.
Pagtingin ni Elias, ang itsura nila ay halos magkapareho, kaya
siguradong kapatid iyon ni Elias. Simula nang araw na iyon, palipat
lipat na ang tinitirahan ni Elias.
Nang matapos isalaysay ni Elias ang kanyang karanasan, sinabi ni
Ibarra sa kanya na may katwiran siya. Ipinaglaban naman ni Elias na
kung ano ang silbi ng pare kung hindi naman nila kayang palaganapin
ang kapayapaan at pagtulong. Nasabi tuloy ni Ibarra na mahirap
makuha ang kanilang layunin gaano man nila kagusto. Subalit
naniniwala pa rin si Elias na kung siya ay makikiisa sa bayan at ipakita
kung paano maging makabayan ay malaki ang magagawa.Sabi naman
ni Ibarra na kailangan lang natin maghintay. patuloy ni Elias pinipilit
ipalit ang pag-iisip ni Ibarra ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa mga oras
na iyon, ipinaglalaban talaga ni Elias ang kanyang katwiran na hindi
daw sila pababayaan ng Diyos! Tumahimik ang dalawang binata ng
sandali. Tinanong ni Elias kung ano ang sasabihin ni Elias sa nagsugo
sa kanya.
Sabi ni Ibarra na kailangan lamang nila maghintay, sapagkat ang
kamalian ay hindi maitutuwid ng panibagong kamalian, at sa mga
kasawiang-palad ay pare-pareho tayong sisihin. Hindi tumugon si
Elias. Nagyuko siya ng ulo hanggang umabot sila sa baybayin. Bumaba
si Elias at nagpapasalamat siya na nabigyan siya ng pagkakataon na
makipag-usap sa kanya. Ngunit sinabi niya rin na sa susunod na
magkita sila ni Elias ay ituring na siya ng estrangharo para sa kabutihan
ni Ibarra.
Pinuntahan ni Elias ang isang tauhan sa kagubatan at sinabi niya sa
taong iyon na sabihin kay Kapitan Pablo na sasali na siya sa kanila
kung hindi pa siya namamatay. Masaya ang lalaking tauhan ni Kapitan
Pablo ngunit hindi niya narinig ang sinabi ni Elias sa huli na "kung
hindi pa ako namamatay". Tanong ng tauhan kay Elias kung kelan siya
gagalaw at sasali sa kanila, sagot naman ni Elias kung satingin ni
Kapitan Pablo dumating na ang panahon ng panganib. Nagpaalam na
ang isa't-isa,
Proyekto sa
Filipino 9
Ipinasa ng : Pangkat 3
Jinky Carolino
Trixie Anne Cabic
Janeen Mae Rantayo
Hazel Ann De Guzman
Chiale Caiga
Elmina Cervera
Amanda Cicat
Ruth Cicat
Noemi Peralta
Lea Ezekielle Abejero
Micah Jay Umayam
Ipinasa kay:
Cecille Orlanda