Anda di halaman 1dari 20

TRANSISTOR DWIKUTUB (BJT)

 Penguat

 Litar pensuisan
TAPAK SEPUNYA

PEMUNGUT SEPUNYA

PENGELUAR SEPUNYA
 Memberi kesan yang berbeza terhadap isyarat
dari aspek:

- Gandaan arus

- Gandaan voltan

- Gandaan kuasa

- Perbezaan fasa
 Isyarat masukan antara pengeluar dan tapak
 Isyarat keluaran dari pemungut dan tapak
 Gandaan kuasa dan voltan adalah tinggi
 Gandaan arus adalah kurang dari 1
 Isyarat masukan adalah antara pengeluar dan
tapak
 Mempunyai gandaan voltan yang rendah iaitu
kurang daripada 1
 Gandaan kuasa tinggi dan tiada pembalikan
fasa
 Isyarat masukan ialah antara tapak dan
pengeluar
 Isyarat keluaran antara tapak dan pemungut
 Gandaan kuasa dan voltan adalah tinggi
1. GANDAAN ARUS ALFA
2. GANDAAN ARUS BETA
 PINCANG ARUS TETAP

 PINCANG PEMUNGUT KE TAPAK

 PINCANG ARUS PENGELUAR


 Menyebabkan kendalian transistor tidak stabil dan mengeluarkan
isyarat herot → Jarang digunakan

 Mengalirkan arus dari tapak ke pengeluar dan pemungut ke


pengeluar

 Meninggikan suhu transistor → menambahkan nilai arus IC, IB dan IE


 Perintang tapak RB disambung ke pemungut
transistor.
 Voltan merentas RB bergantung pada VCE. Ini dapat
memperbaiki kestabilan voltan AT.
 Menyebabkan suhu bertambah → arus IB dan IC
bertambah manakala voltan VCE berkurangan.
 Keadaan ini menyebabkan arus kembali ke keadaan
asal dan keluaran menjadi stabil.
 Perintang RB2 dan RE. Perintang RB1 dan RB2 digunakan sebagai
pembahagi voltan.
 Apabila suhu bertambah pada transistor, arus IB dan IC
bertambah.
 Pertambahan voltan susut merentasi RE akan menyebabkan
VBE menjadi rendah dan arus IB berkurangan.
 Oleh itu, IC kembali ke nilai asal dan keluaran menjadi stabil.
 Voltan VCE bergantung pada voltan pincang
transistor → menentukan sama ada
transistor itu berada dalam keadaan takat
tepu, takat alihan atau antara kedua-duanya.
 Transistor berada pada takat tepu apabila
nilai VCE = 0. Dalam keadaan ini, transistor
berfungsi, arus IC mencapai nilai maksimum
atau IC mencapai takat tepu.
 Transistor berada pada takat alihan apabila nilai
VCE = VCC. Ketika ini nilai arus IB dan IC sifar (Rajah
4.18).
 Dalam keadaan ini, transistor tidak berfungsi.
Maka, tiada pengaliran arus IB dan IC.