Anda di halaman 1dari 28

SEGI TIGA

PERTUMBUHAN
 KONSEP
 SEGI TIGA PERTUMBUHAN DALAM
ASEAN
 PERANAN SEGI TIGA PERTUMBUHAN
DALAM MEMAJUKAN WILAYAH
BERKENAAN
KONSEP
 Kerjasama ekonomi dalam kawasan yang lebih kecil di
dalam Wilayah ASEAN yang melibatkan 3 @ 4 buah
negara berjiran
 Teras Kerjasama – Saling memperoleh keuntungan
apabila negara- negara berjiran saling membantudan
melengkapi antara satu sama lain untuk memajukan
kawasan yang TELAH DIPILIH
 Kawasan yang dipilih – Dikenal pasti sebagai PUSAT
PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BAHARU yang
DIMAJUKAN SECARA BERSAMA supaya keuntungan
dapat dikongsi bersama antara negara-negara terbabit
2 STRATEGI KERJASAMA POPULAR
UNTUK MEMAJUKAN SEGI TIGA
PERTUMBUHAN
a) KONSEP PELABURAN BERSAMA
 Modal pelaburan akan dikongsi oleh pihak
swasta dari ketiga-tiag negara yang terbabit

b) KONSEP PELABURAN ASING


 Pihak swasta dari sesebuah negara
MELABUR di kawasan negara lain dalam SEGI
TIGA PERTUMBUHAN tersebut.
SEGI TIGA
PERTUMBUHAN DI
DALAM ASEAN
 IMT-GT
 IMS-GT
 BIMP-EAGA
SEGI TIGA PERTUMBUHAN INDONESIA-
MALAYSIA-THAILAND (IMT-GT)
 Kerjasama pertama yang dilancarkan oleh ASEAN
 Mempercepat & memudahkan pembangunan
subwilayah masing-masing
 Meliputi perkara berikut:
1. Perdagangan,pelaburan & mobiliti tenaga kerja
2.Industri & tenaga
3.Pertanian/perikanan
4.Pengangkutan & komunikasi
5.Penswastaan & pembangunan sumber manusia
OBJEKTIF IMT-GT
1. Menjadi 1 mekanisme untuk rakyat membangunkan
kawasan ekonomi daerah sumatera Utara & Acheh
,Bangkahulu, Jambi,Sumatera Selatan di
Indonesia,Kedah,Selangor Pulau
Pinang,Perak,Perlis &
Narathiwat,Patani,Songkla,Satun & Yala di Thailand
2. Pertumbuhan menerusi pengeluaran yang
berorientasikan eksport sebagai asas
3. Buka jalan untuk jalinkan hubungan sejarah,bangsa
dan budaya antara penduduk di wilayah-wilayah
tersebut
KEJAYAAN IMT-GT
1. MANSUH CUKAI
 Dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia ke atas
warganegaranya yang berkuatkuasa dalam wilayah
IMT-GT
Memanfaatkan peniaga IMT-GT
Peniaga Indonesia tidak perlu membayar kos cukai
keluar
Galakkan aliran perniagaan dalam IMT-GT
2. PEMANJANGAN WAKTU PENYEBERANGAN
SEMPADAN MALAYSIA-THAILAND
 Memudahkan perdagangan & industri
pengangkutan & mobiliti tenaga kerja
Peniaga & pengangkut kargo – mempunyai masa
untuk jalankan aktiviti yang berkaitan
Tenaga kerja LEBIH MURAH dari Selatan Thailand
boleh datang bekerja di Utara Semenanjung
Malaysia pada setiap hari & tetap kekal tinggal di
Selatan Thailand
PADANG BESAR- bandar IMT-GT & pasar Borong
sempadan
3. PEMBANGUNAN SEKTOR PELANCONGAN
a) PENAMBAHAN PERKHIDMATAN FERI
 IMT-GT ditubuhkan pada 1993- tiada ada
perkhidmatan feri antara Pulau Pinang dengan
Medan
 Kini-Perkhidmatan feri bertambah sebanyak 3
kali sehari antara Pulau Pinang dengan Medan
 Perkhidmatan Feri antara Pulau Pinang dengan
Sutun juga diadakan.
3. PEMBANGUNAN SEKTOR PELANCONGAN

b) Penambahan jumlah penerbangan


 Kini- 6 penerbangan setaip hari antara Pulau
Pinang dengan Medan berbanding dahulu- 3 kali
sehari semasa IMT-GT mula ditubuhkan
 10 tahun lalu-hanya sebuah syarikat
penerbangan yang menuju ke pelbagai destinasi
dalam IMT-GT
3. PEMBANGUNAN SEKTOR PELANCONGAN

c) Penambahan bilangan hotel


 Semasa IMT-GT: diwujudkan di Medan-Hanya 2
hotel yang didirikan
 Kini -6 buah hotel & 2 daripadanya dimiliki syarikat
Malaysia
 Bilangan Hatyai turut bertambah
3. PEMBANGUNAN SEKTOR PELANCONGAN

d) SISTEM PENGANGKUTAN
 Pembukaan jalan raya yang menghubungkan Padang
Besar,Satun dengan Kuala Perlis akan menjadikan
kawasan tersebut mempunyai ketersampaian yang
lebih tinggi dan menarik aktiviti perdagangan

e) PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA


 Anggaran 100 000 orang telah dilatih dalam pelbagai
bidang-jururawat, pembinaan, pertanian,
perkhidmatan profesional- tidak termasuk pembantu
rumah
3. PEMBANGUNAN SEKTOR PELANCONGAN
d) PEMBANGUNAN KEMUDAHAN
 Pembangunan prasarana telekomunikasi di Aceh
dan Sumatera, pembangunan fabrik di
Medan,pembangunan kemudahan simpanan di
Aceh,pusat-pusat latihan kedoktoran dan
pembangunan borong sempadan bersama di
Pulau Pinang
SEGI TIGA PERTUMBUHAN INDONESIA-
MALAYSIA-SINGAPURA (IMS-GT)
 Meliputi kawasan yang luas- Pulau Bintan,Pulau
Karimun & Selatan Sumatera di Indonesia- INDONESIA,
MALAYSIA – Batu Pahat, Muar,Mersing,Gelang Patah &
Melaka
 Dijangka lebih berjaya daripada IMT-GT & EAGA kerana
IMS-GT mempunyai lebih banyak kelebihan dari aspek
modal,teknologi & kepakaran
 Kejayaan banyak bergantung kepada SINGAPURA
kerana :
1. Sektor Swasta di Singapura – mempunyai usahawan
yang cukup bersedia untuk meluaskan aktiviti ekonomi
mereka di luar Singapura
2. Firma Singapura mempunyai keupayaan
modal,teknologi dan kepakaran yang mencukupi untuk
dilaburkan dan dipindahkan ke negara lain
3. Kemudahan infrastruktur yang baik dan maju
terutamanya kemudahan perkapalan dan pelabuhan
entreport yang terbaik di ASEAN
KAWASAN PERTUMBUHAN ASEAN
TIMUR BRUNEI –INDONESIA-MALAYSIA-
FILIPINA (BIMP-EAGA)
 Diwujudkan pada Mac 1991
 Meliputi kawasan – Brunei, Indonesia
(Kalimantan,Sulawesi,Maluku,Irian Jaya),
Malaysia( Sabah,Sarawak, Labuan) & Filipina(
Mindanao & Palawan)
OBJEKTIF PENUBUHAN BIMP-EAGA:
1. Membangunkan kawasan pinggir melalui pelaburan dalam
pelbagai bidang- kawasan yang berpotensi ialah:
 Indonesia – Kalimantan,Sulawesi,Maluku & Irian Jaya
 Malaysia – Sabah,Sarawak & Labuan
 Filipina – Mindanao & Palawan
2. Galakkan kegiatan perniagaan dalam kalangan ahli dengan
mengambil langkah:
 Membangunkan infrastruktur
 Melonggarkan peraturan di pelabuhan
 Memperkukuhkan keselamatan
 Mengadakan perhubungan sistem penerbangan udara dan laut
 Jalin semula perhubungan sosial dengan mengenal pasti
budaya masy setempat
 Membangunkan sumber alam- Indonesia-Simpanan gas &
minyak -beri keuntungan kepada negara anggota
OBJEKTIF PENUBUHAN BIMP-EAGA:
3. Bidang kerjasama yang berpotensi dilaksanakan:
1. Perdagangan komoditi- hasil pertanian berasaskan
perladangan & sumber mentah yang boleh dimajukan
di kawasan tertentu
2. Pembangunan industri perkhidmatan boleh dimajukan
dengan adanya tenaga kerja mahir yang banyak di
kawasan terbabit boleh digunakan untuk kepentingan
bersama
3. Kemudahan infrastruktur bersama berdasarkan
konsep perkongsian kerana lebih menguntungkan
KEJAYAAN BIMP-EAGA
1. PERNIAGAAN
 Penerbangan udara & perhubungan laut secara
langsung
 Mempercepatkan ketersampaian para pelabur
ke destinasi yang dituju
 Cth Dari Davao(Filipina) ke
Mandano(Indonesia), dari Davao ke Kota
Kinabalu
KEJAYAAN BIMP-EAGA
2. KEJAYAAN PEMBANGUNAN DALAM SEKTOR
PELANCONGAN & KEBUDAYAAN
 Dibuktikan dengan pertambahan pelancong
diikuti pertambahan infrastruktur seperti hotel
 Cth:Hotel Marco Polo di Davao
 Malaysia turut melabur dalam membina resort
di Pulau Samal- 1998
KEJAYAAN BIMP-EAGA
3. PEMBANGUNAN DALAM PERDAGANGAN
BEBAS
 Melalui polisi-polisi yang lebih longgar untuk
kepentingan bersama
 Cukai perjalanan dimansuhkan kerajaan
Filipina-1995 untuk negara ahli di kawasan
EAGA
 Kadar tarif rendah dikenakan di Pulau
Mindanao,Indonesia & Brunei,Indonesia &
Brunei
KEJAYAAN BIMP-EAGA
4. PEMBANGUNAN DALAM PEMBINAAN
 Pembinaan jalan raya yang menghubungkan
semua bandar dan menaik taraf jalan yang
sedia ada.
PERANAN SEGI TIGA PERTUMBUHAN DALAM
KEMAJUAN WILAYAH BERKENAAN

1. PERDAGANGAN
 Kesan positif daripada perluasan pasaran setempat
boleh dinikmati bersama
Misalnya- pertambahan saiz pasaran dan kuasa
beli,barangan dan perkhidmatan boleh dijual dengan
mudah tanpa kerenah birokrasi di kawasan segi tiga
terbabit – melalui kewujudan kawasan bebas cukai
Perdagangan antara negara ASEAN (intra-ASEAN)
juga semakin luas dan berkembang maju
PERANAN SEGI TIGA PERTUMBUHAN DALAM
KEMAJUAN WILAYAH BERKENAAN

2. PELABURAN
 Kekurangan modal yang dihadapi oleh pihak swasta
tempatan dalam sesebuah negara akan ditampung oleh
pihak swasta dari negara lain yang terlibat dengan
pakatan segi tiga berkenaan – wujud keadaan saling
melengkapi
Keuntungan diperoleh oleh kedua-dua pihak melalui
agihan ekuiti & prinsip perkongsian bijak yang dilabur
bersama mengikut kaedah pelaburan silang- sektor
perhutanan,pelancongan,pertanian,perhidmatan dapat
dibangunkan
PERANAN SEGI TIGA PERTUMBUHAN DALAM
KEMAJUAN WILAYAH BERKENAAN

3. PENGALIRAN BURUH
 Kekurungan tenaga pakar dalam sesebuah negara
dalam segi tiga pertumbuhan akan ditampung buruh
dan kerajaan negara jiran
 Kerjasama yang wujud akan mempercepatkan dan
memudahkan pengaliran masuk buruh dan tenaga pakar
ke kawasan sempadan untuk memajukan sektor
ekonomi yang telah dipersetujui bersama- pergerakan
buruh dari Selatan Thailand ke negeri Kedah dan Pulau
Pinang di SM
PERANAN SEGI TIGA PERTUMBUHAN DALAM
KEMAJUAN WILAYAH BERKENAAN

4. PENGGUNAAN SUMBER
 Kawasan segi tiga pertumbuhan- mempunyai sumber
yang belum dimanfaatkan sepenuhnya
Melalui kerjasama ini-sumber dibangunkan & dimajukan
dengan lebih efektif tanpa ada pembaziran-Sumber
hutan,sumber mineral,sumber air,sumber tenaga &
sumber manusia
Pembangunan sumber alam dapat mempercepatkan
pembangunan kemudahan pengangkutan,tenaga &
menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk di
wilayah berkenaan
PERANAN SEGI TIGA PERTUMBUHAN DALAM
KEMAJUAN WILAYAH BERKENAAN

5. PENGANGKUTAN & PERHUBUNGAN


 Segi tiga pertumbuhan-berusaha memajukan sektor
pengangkutan & perhubungan wilayah masing-masing
Contoh: Projek kereta api Trans Borneo di bawah segi
Tiga Pertumbuhan BIMP-EAGA, Pengangkutan Feri
antara Langkawi-Phuket-Acheh di bawah segi tiga
pertumbuhan IMT-GT
Pembangunan sektor telekomunikasi turut diberi
perhatian-Projek Internet ASEAN dan program
pertukaran siaran radio & televisyen
PERANAN SEGI TIGA PERTUMBUHAN DALAM
KEMAJUAN WILAYAH BERKENAAN

6. TEKNOLOGI
 ASEAN-Indonesia & Filipina yang masih mundur
teknologinya akan dapat menikmati keuntungan
pemindahan teknologi daripada negara yang lebih maju
–singapura & Malaysia
Pemindahan teknologi ke negara terbabit membolehkan
sumber ekonomi dapat dibangunkan dengan cepat-
sumber tenaga ,sumber manusia,sumber air
Teknologi baharu khususnya teknologi maklumat dapat
disebarluaskan kepada penduduk di kawasan segi tiga
berkenaan yang tutut memperoleh kemahiran