Anda di halaman 1dari 28

Sektor pengangkutan

dan perhubungan

sriinday
ati
Pengenalan
 Sistem pengangkutan melibatkan
beberapa elemen seperti:
2. Jaringan pengangkutan
3. Input pengangkutan
4. Stesen
5. kaedah

sriinday
ati
Sistem pengangkutan
 Darat
 Udara
 air

sriinday
ati
Pengangkutan darat
 Lebuh raya, jalan raya, jalan kereta
api, lrt, komuter, monorail dan erl
 Lembah Klang – sistem
pengangkutan moden
 Kl sentral menyatukan semua
perkhidmatan pengankutan darat di
bawah satu bumbung

sriinday
ati
Pengangkutan air
 Melibatkan sistem pengangkutan
sungai dan laut
 Mewujudkan beberapa pelabuhan
entreport : contoh???
 Terdapat juga pelabuhan kecil:
contoh???

sriinday
ati
Pengangkutan udara
 Kapal terbang dan helikopter
 Lapangan terbang antara bangsa
 Syarikat penerbangan ( MAS, Pelangi,
Air Asia)

sriinday
ati
Sistem perhubungan
 Sistem telekomunikasi
melibatkan
?????????????????????????
 Penyebaran maklumat melalui
??????????
 Menjayakan pelaksanaan MSC
sebagai usaha menjana dan
mempercepatkan lagi pembangunan
ICT negara
 Beberapa konsep
sriinday
yang selalu diguna
ati
 E-mel
 Telesidang
 E-perubatan
 E-dagang
 E-pembelajaran
 E-kerajaan

sriinday
ati
Faktor yang mempengaruhi
 Fizikal
 Ekonomi
 Governan
 Teknologi

sriinday
ati
fizikal
 Bentuk muka bumi

sriinday
ati
ekonomi
 Terdapat sumber yang boleh
diterokai
 Contoh: Kawasan yang mempunyai
sumber petroleum, bijih timah, emas
dan kayu balak
 Sektor ekonomi moden –
memerlukan sistem pengangkutan
moden

sriinday
ati
governan
 Dasar dan polisi kerajaan
 Agensi
 Dasar penswastaan
 Laluan lebuh raya
 Peranan kementerian tenaga,
Telekomunikasi dan Multimedia
 Syarikat swasta dalam menguruskan
sistem telekomunikasi – maxis, celcom,
digi

sriinday
ati
Teknologi
 Dapat mengatasi masalah yang
disebabkan oleh keadaan fizikal
 Dapat bina terowong, jambatan,
persimpangan bertingkat dan
jejantas
 Teknologi dari luar negara seperti AS,
jepun dan Kore Selatan
 Perkembangan dalam sistem
telekomunikasi dan ICT
sriinday
ati
Kepentingan
 Penting untuk mengukur darjah
ketersampaian
 Cara mengukur darjah ketersampaian??
 Menentukan lingkungan pengaruh
sesebuah pusat atau nodal
 Semakin jauh jaringan pengangkutan
semakin jauh pengaruh pusat tersebut
 Kepentingan dapat diukur melalui aspek
sosial, ekonomi dan perkembangan
petempatan
sriinday
ati
Kepentingan terhadap
ekonomi
 Penting untuk menjana sistem ekonomi
 Jaringan pengangkutan untuk mengangkut
input dan output pertanian
 Mengangkut bahan mentah ke kilang dan
barangan siap ke pasaran
 Pengangkutan ulang alik pekerja
 Meningkatkan darjah ketersampaian ke
destinasi pelancongan
 Ict memajukan K ekonomi , e dagang dan
perdagangan global

sriinday
ati
Kepentingan sosial
 Meningkatkan mobiliti harian
penduduk
 Mendapatkan perubatan moden – ke
hospital – menyelamatkan nyawa
 Memudahkan penyebaran inovasi
dan informasi baru melalui ict

sriinday
ati
 Bagaimana pengangkutan dan
perhubungan dapat menggalakkan
pertumbuhan petempatan baru dan
memperkembangkan petempatan
sedia ada????
 Jawab dalam esei

sriinday
ati
Kepentingan lebuh raya di
Malaysia
 Rangkaian lebuh raya di Malaysia
2. Lebuhraya utara – selatan
3. Lebuhraya timur – barat
4. Lebuhraya karak – kuala lumpur
5. Lebuhraya persekutuan ( KL – seremban)
6. Lebuhraya Tun Razak
7. Lebuhraya Jerangau - Jabor
8. Lebuhraya Trans Borneo
9. Lebuhraya Timur – Barat Sabah

sriinday
ati
 Untuk mempercepatkan
pertumbuhan ekonomi
 Meningkatkan darjah ketersampaian
 Pemangkin pembangunan sumber
alam
 Memudahkan pengangkutan keluar
hasil bahan mentah
 Pengedaran dan pemasaran
barangan siap dan perkhidmatan
sriinday
ati
 Mempercepatkan penyebaran
maklumat, inovasi dan teknologi
baru ke kawasan mundur
 Informasi dan teknologi moden
mudah di sebarkan
 Menggalakkan penyerakan indusrti
 Memudahkan mobiliti penduduk

sriinday
ati
Sistem pengangkutan moden
dan cekap di bandar di
Malaysia
 Menggantikan sistem konvensional
 Contoh pengangkutan moden dan
cekap???

sriinday
ati
Mengapa bandar perlukan
pengangkutan moden??
 Mengurangkan kesesakan lalu lintas
 Kapasiti penumpang lebih banyak
 Meningkatkan darjah ketersampaian
 Cepat, pantas – menjimatkan masa
 Mengurangkan risiko pencemaran

sriinday
ati
Kesan kemajuan sistem
pengangkutan terhadap
lingkungan bandar

sriinday
ati
Kajian kes 2
 Sistem pengangkutan air

sriinday
ati
Faktor yang mempengaruhi
kepentingan pengangkutan air
 Keadaan fizikal sesuatu kawasan
 Kawasan pedalaman dan terpencil
 Mengangkut secara pukal – murah
 Barangan kargo
 Barangan berisiko tinggi - uranium,
plutonium dan thorium
 Negara bersifat kepulauan

sriinday
ati
Faktor yang mengehadkan
sumbangan pengangkutan air
 Halangan fizikal
 Ancaman keselamatan
 Risiko perlanggaran
 Persekitaran fizikal

sriinday
ati
kesan perkembangan
jaringan pengangkutan
terhadap persekitaran
fizikal di Malaysia

sriinday
ati
 Meningkatkan risiko hakisan dan
tanah runtuh
 Cerun tidak stabil – cara
mengatasi ????
 Tanah mendap
 Merosakkan kawasan tadahan
 Kemusnahan ekosistem
 Kemusnahan habitat flora dan fauna

sriinday
ati