Anda di halaman 1dari 1

Perbezaan Penulisan akademik dan Bukan

Akademik
Ciri-ciri penulisan akademik Ciri-ciri penulisan bukan akademik
1. Menyampaikan fakta secara 1.Penulis boleh menulis untuk
sistematik atau idea atau pandangan mereka
mengemukakan hukum alam sendiri tanpa ada apa-apa bukti.
kepada situasi yang spesifik.
2. Penulisannya cermat, tepat, 2.Penulis tidak perlu
benar dan tidak membuat menggunakan bahasa formal,
andaian. tatabahasa yang betul, ilmiah
3. Tidak menulis untuk dan jelas.
memenuhi kehendak 3.Pandangan yang dikemukan
golongan-golongan tertentu. boleh bersifat emosi.