Anda di halaman 1dari 82

EKONOMI STPM (944)

PENGGAL 1 : EKONOMI 1
(MIKROEKONOMI)
PENGGAL 2 : EKONOMI 2
(MAKROEKONOMI)
PENGGAL 3 : EKONOMI 3 (EKON
MALAYSIA)
PENGGAL 3 : EKONOMI 4
(KERTAS PROJEK)
EKONOMI 1 (MIKROEKONOMI)

JENIS BILANGAN MARKAH WAJARAN MASA


UJIAN SOALAN
A.Aneka 20 Jawab 20 2
Pilihan semua
32 % Jam
B. Esei 6 Jawab 4 40
C. 3 Jawab 2 20
Kuantitatif
Pentaksiran Berpusat
Penggal 1 ( Mei – Nov 2018)
EKONOMI 2 (MAKROEKONOMI)

JENIS BILANGAN MARKAH WAJARAN MASA


UJIAN SOALAN
A.Aneka 20 Jawab 20 2
Pilihan semua
32 % Jam
B. Esei 6 Jawab 4 40
C. 3 Jawab 2 20
Kuantitatif
Pentaksiran Berpusat
Penggal 2 (Jan – Mei 2019)
EKONOMI 3 (EKONOMI MALAYSIA)

JENIS BILANGAN MARKAH WAJARAN MASA


UJIAN SOALAN
A. Esei 6 Jawab 5 30 1
B. 2 Jawab 1 10
16 % Jam
Kuantitatif
Pentaksiran Berpusat
Penggal 3 (Jun – Nov 2019)
EKONOMI 4 (KERTAS PROJEK)

JENIS BILANGAN MARKAH WAJARAN MASA


UJIAN TEMA
B. Kertas 2 Jawab 1 50 Full
Projek
20 %
Pentaksiran Berasas Sekolah
Penggal 3 (Jun – Nov 2019)
MIKROEKONOMI

Tajuk Perkara
Bab 1 Pengenalan
Bab 2 Pasaran Barang & Harga
Bab 3 Teori Pengeluaran & Kos Pengeluaran
Bab 4 Struktur Pasaran, Penentuan Harga &
Output
Bab 5 Pasaran Faktor & Agihan
Pengenalan
 Definisi Ilmu Ekonomi  Masalah Asas Ekonomi
 Sumber Ekonomi - Apa dan berapa banyak
- Bagaimana hendak
 Kehendak Manusia &
dikeluarkan
Pengelasan Barang
- Untuk siapa
 Masalah Asas Ekonomi
 Keluk Kemungkinan
 Keluk Kemungkinan Pengeluaran
Pengeluaran - kekurangan, pilihan & kos
 Sistem ekonomi lepas
- GTP & Pengangguran
- Pertumbuhan Ekonomi
Apakah Ekonomi ??

 Kajian tentang bagaimana sumber


terhad digunakan bagi memenuhi
kehendak manusia yang tidak terhad
Kuantiti Sumber Input
Mudah
Penawaran asli berubah-
berpindah
tetap jumlah
1. Mahir /
Ganjaran Tanah 2. tak
SEWA Buruh mahir
Sumber
Gabung Upah
sumber eko Ekonomi

4. 3. Dicipta man
Pengusaha Modal dalam
pengeluaran
Sanggup BUNGA
terima /DIVIDEN
mesin, jentera,
rosiko bahan mentah &
Untung
pengangkutan
Sumber Ekonomi / Faktor Pengeluaran

Tanah Buruh Modal Pengusaha

 Sumber  Sumber  Dicipta oleh  Menggabung


input manusia sumber
asli @ dalam ekonomi
berubah-
anugerah jumlah boleh pengeluaran  Sanggup
alam ditambah  Peralatan, Tanggung
mesin, jentera, risiko
 Kuantiti  Mudah bahan mentah
Penawaran berpindah dan  Menggunakan
 Mahir / tak pengangkutan kemahiran,
tetap kebolehan &
mahir  Pulangan /
 Pulangan / ganjaran pengalaman
 Pulangan /
ganjaran BUNGA  Pulangan /
ganjaran ganjaran
SEWA UPAH/GAJI /DIVIDEN
UNTUNG
2016

 Mikroekonomi merupakan kajian gelagat manusia


dalam menguruskan
A. Masalah pengangguran
B. Kadar inflasi yang tinggi
C. Defisit belanjawan negara
D. Ketidakcekapan pengeluaran
2014 (U1)
 Perbezaan utama antara usahawan dengan buruh adalah
dari aspek
A. Kemahiran
B. Menanggung risiko
C. Boleh berpindah tempat
D. Kepentingan dalam proses pengeluaran
 Apabila sumber ekonomi terhad, untuk menambah suatu
barang maka :
A. Semakin sedikit barang lain yang dikeluarkan
B. Semkin sedikit sumber ekonomi yang menganggur
C. Semakin banyak barang penggenap yang dikeluarkan
D. Semakin tinggi kepuasan yang diperoleh oleh masyarakat
2013 (U1)

 Ilmu ekonomi mengkaji tentang


A. Tingkah laku menusia untuk memilih barangan yang
terhad bagi mencapai keuntungan maksimum
B. Bagaimana manusia menguruskan sumber ekonomi
yang terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak
terbatas
C. Bagaiamana manusia menguruskan sumber ekonomi
yang tidak terhad untuk mencapai kepuasan
maksimum
D. Tingkah laku manusia untuk membuat keputusan bagi
mengeluarkan barangan yang tidak terhad untuk
menyelesaikan masalah ekonomi
STPM 2010

 Sewa adalah ganjaran kepada faktor pengeluaran


yang
A. Menawarkan perkhidmatan dari segi mental dan
fizikal
B. Merupakan anugerah sumber semula jadi dan
penawaran tetap
C. Dicipta oleh manusia untuk digunakan dalam
proses pengeluaran
D. Bertanggungjawab menggabungkan input untuk
menghasilkan output
Jenis
barang
Cahaya Tmn
Telefon
Mata hari Rekrasi
bimbit
Tiada Kos
Kos Lepas
Kos Lepas Lepas
SS tak
SS Terhad
SS Terhad Terhad
Tiada kos Tiada
Masalah kos
tiada harga pengecualian
pengeluaran
1. Barang 2. Barang 3. Barang
Ekonomi Percuma Awam
Jenis
7. Barang
Barang
4. Barang 6. Barang Pengeluar
5. Barang
Perantara Persendirian Pengguna Barang
Barang Barang siap untuk
Pertengahan Dibiayai akhir mengeluar
sendiri kan barang
berubah lain
fizikal Penggunaan SS
Gandum, mesti terhad Tidak
Gula kasar kelulusan ubah
Tahan
Kereta, lama & tak fizikal
rumah tahan lama
mesin
Ciri-ciri barang
1. Barang Ekonomi 3. Barang Awam
- Penawaran terhad - Barang yang ditawarkan
- Masalah kos untuk kepada semua orang / tiada
mengeluarkannya pengecualian
- Perlu dibayar - Penawaran terhad
- Kos lepas - Dibiayai secara tidak langsung
- Telefon bimbit oleh kerajaan
2. Barang Percuma - Ada kos lepas
- Penawaran tidak terhad - Tiada bayaran, jika adapun
- Tiada harga dan Kos lepas
hanya minima sahaja
- Taman reaksi / rumah api
- Anugerah semula jadi,
diperoleh tanpa melibatkan 4. Barang Persendirian
kos - Dibiayai oleh individu sendiri
- Air hujan / cahaya matahari - Orang lain tidak boleh
menggunakan tanpa kebenaran
pemilik
- Rumah dan kereta
Ciri-ciri barang
5. Barang pengeluar / 3. Barang Pengguna
barang modal - Barang akhir / barang siap
- Barang siap / barang akhir digunakan oleh pengguna
yang digunakan untuk - Penawaran terhad
mengeluarkan barangan lain
- Barang tidak tahan lama
- Tidak ubah bentuk fizikal
semasa proses pengeluaran (ikan / sayur) dan tahan
lama (kereta/ radio)
- Mesin , jentera

6. Barang Perantaraan
- Barang pertengahan atau
barang yang masih diproses
utk dijadi barang siap
- Mengalami perubahan
bentuk fizikal
- Tepung gandum / gula pasir
BARANG EKONOMI

1. Barang Pengguna/ 3. Barang Modal


barang akhir - Barang yang digunakan
- Dapat memberi kepuasan untuk menghasilkan barang
secara langsung kepada lain
pengguna - Bukan digunakan untuk
- Barang tahan lama & barang tujuan akhir
tidak tahan lama - Contoh : mesin digunakan
2. Barang Perantaraan untuk menghasilkan
keluaran
- Barang digunakan sebagai
input oleh firma
- Contoh : tepung untuk roti
PERBANDINGAN JENIS-JENIS BARANG

CIRI-CIRI BARANG BARANG BARANG


EKONOMI AWAM PERCUMA
Penawaran Terhad Terhad Tidak Terhad

Harga / Ada Tiada Tiada


Bayaran
Kos lepas Ada Ada Tiada

Pengeluar Pengeluar / Kerajaan Anugerah


Firma Tuhan
Contoh Kereta, Meja Lampu Air hujan,
Isyarat, cahaya
Rumah api matahari
Sumber ekonomi Kehendak
terhad tidak terhad

Masalah ekonomi
(Kekurangan, Pilihan &
Kos Lepas)
MASALAH EKONOMI

KESANNYA UNIT-UNIT EKONOMI

ISI RUMAH FIRMA KERAJAAN


KEKURANGAN
Pendapatan Sumber ekonomi Sumber hasil
Contoh: Contoh: Contoh:
En. M Sumber ekonomi Sumber hasil
mempunyai (tanah) hanya kerajaan hanya
RM20 dan mencukupi untuk cukup untuk
hendak membeli penanaman kelapa melaksanakan
sepasang kasut sawit atau getah. projek
dan sehelai baju membina
yang masing- jambatan atau
masing berharga hospital
RM20
UNIT-UNIT EKONOMI
PILIHAN
ISI RUMAH FIRMA KERAJAAN
Pilih pembelian Pilih penanaman Pilih projek bina
baju yang kelapa sawit yang hospital yang
memaksimumkan memaksimumkan memaksimumkan
kepuasan keuntungan kebajikan
masyarakat

KOS ISI RUMAH FIRMA


KERAJAAN
LEPAS Kerana Kerana memilih
Kerana memilih
memilih baju, penanaman kelapa
projek membina
kos lepas sawit, kos lepas
hospital, kos
ialah kasut ialah penanaman
lepas ialah
getah
membina
jambatan.
Barang kedua terbaik yang dilepaskan
untuk mendapatkan barang terbaik
Masalah Ekonomi
 Masalah kekurangan :  Pilihan : pilihan berdasarkan
- akibat daripada kekurangan keutamaan dan matlamat unit
sumber ekonomi tetapi ekonomi
kehendak manusia yang tidak  Pengguna membuat pilihan
dapat dipenuhi yang cekap untuk
memaksimakan kepuasan
- Wujud akibat faktor  Pengeluar membuat pilihan
pengeluaran terbatas memaksimumkan
keuntungan
- Isi rumah – Kekurangan
 Kerajaan :
pendpatan wang memaksimumkan
kebajikan masyarakat
- Firma – kekurangan faktor
pengeluaran  Kos lepas : barang kedua
terbaik yang terpaksa
- Kerajaan – kekurangan dilepaskan untuk
hasil menyebabkan timbulnya mendapatkan barang yang
masalah Pilihan terbaik
Sumber ekonomi terhad Kehendak tidak terhad

Masalah ekonomi
(Kekurangan, Pilihan & Kos Lepas)

MASALAH ASAS EKONOMI

APA YANG HENDAK BERAPA YANG


DIKELUARKAN HENDAK
DIKELUARKAN
Jenis barang
Kuantiti barang

BAGAIMANA HENDAK UNTUK SIAPA DIKELUARKAN


DIKELUARKAN
Penentuan corak pengagihan
Teknik pengeluaran barangan barangan dalam masyarakat
– intensif modal atau buruh
Masalah Asas Ekonomi

 4 masalah asa ekonomi


1. Apakah jenis barang @ perkhidmatan yang
hendak dikeluarkan
2. Berapa banyakkah barang @ perkhidmatan
yang hendak dikeluarkan
3. Bagaimanakah barangan hendak dikeluarkan
4. Untuk siapakah barang hendak dikeluarkan
Apakah jenis barang/ perkhidmatan

 Wujud akibat sumber terhad, kehendak tidak terhad


 Pengeluar terpaksa membuat pilihan barang hendak
dikeluarkan
 Merupakan kehendak manusia, memberikan
kepuasan kepada manusia
 Biasa barang dikeluarkan oleh pengeluar :
permintaan tinggi, maksimum untung
Sumber ekonomi terhad Kehendak tidak terhad

Apakah jenis barang/


perkhidmatan

Pengeluar terpaksa
membuat pilihan barang dikeluarkan oleh
barang hendak pengeluar : permintaan
dikeluarkan tinggi, maksimum
untung

Barang kehendak
manusia, memberikan
kepuasan kepada
manusia
Berapa banyakkah

 Bergantung pada jumlah permintaan (DD) dalam


masyarakat
 Jika DD tinggi, maka pengeluaran tinggi
 Jika DD kurang, maka pengeluaran rendah
 Pengeluaran supaya tidak ada lebihan DD atau
kurangan SS
 Bergantung kepada faktor pengeluaran yang
diperuntukkan
Berapa banyakkah

Bergantung pada
jumlah permintaan Bergantung kepada
(DD) dalam masyarakat faktor pengeluaran yang
Jika DD tinggi, maka diperuntukkan
pengeluaran tinggi
Jika DD kurang, maka
pengeluaran rendah
Pengeluaran supaya
tidak ada lebihan DD
atau kurangan SS
Bagaimanakah

 Merujuk teknik-teknik pengeluaran sama ada


berinsentifkan buruh atau insentifkan modal
 Berdasarkan harga relatif buruh dengan modal
- Jika harga buruh secara relatif lebih murah, maka guna
buruh
- Jika harga modal secara relatif lebih murah, maka guna
modal
 Pengeluar akan menggabungkan faktor untuk
meminimumkan kos pengeluaran dan keuntungan
maksima
Bagaimanakah

teknik-teknik
pengeluaran sama ada Pengeluar akan
berinsentifkan buruh menggabungkan faktor
atau insentifkan modal untuk maksima untung,
kos paling minima

Berdasarkan harga
relatif buruh dengan
modal
Untuk siapakah

 Merujuk pengagihan barang & perkhidmatan


kepada masyarakat
 Bergantung pada agihan pendapatan, kemampuan,
dan kuasa beli masyarakat
 Barang dikeluarkan kepada golongan mampu
membayar
 Golongan berpendapatan tinggi akan menikmati
lebih banyak, berbanding pendapatn rendah
 Barang mahal biasanya : Y tinggi
Untuk siapakah

Bergantung pada
agihan pendapatan, Golongan
kemampuan, dan berpendapatan tinggi
kuasa beli masyarakat akan menikmati lebih
banyak, berbanding
pendapatan rendah
Barang dikeluarkan
kepada golongan
mampu membayar
STPM 2013

 Masalah asas ekonomi berpunca daripada


A. Pengeluaran ekonomi yang tidak cekap
B. Kehendak masyarakat yang tidak terhad
C. Penggunaan sumber alam yang tidak optimum
D. Pengagihan pendapatan yang tidak adil dalam
ekonomi
STPM 2016

 Pemilihan penggunaan input buruh atau input


modal dalam pengeluaran merujuk kepada masalah
asas ekonomi iaitu
A. Untuk siapa barang dikeluarkan
B. Apa barang hendak dikeluarkan
C. Berapa barang hendak dikeluarkan
D. Bagaimana barang hendal dikeluarkan
STPM 2014

 Apakah faktor yang menyebabkan unit ekonomi


membuat pilihan
A. Kekurangan sumber ekonomi
B. Kehendak manusia yang terhad
C. Pengeluaran dilakukan oleh firma
D. Semua barang melibatkan kos lepas
Soalan STPM 2011

 Yang manakah yang berkaitan dengan masalah


“bagaimana barang hendak dikeluarkan”?
A. Kerajaan mengurangkan subsidi minyak
B. Kerajaaan menggalakkan pengeluaran eksport
C. Firma meningkatkan pengeluaran barang
pengganti import
D. Firma menggantikan pekerja asing dengan pekerja
tempatan
Keluk Kemungkinan Pengeluaran (KKP)

 Rajah yang menunjukkan  Andaian


had maksimum tingkat i. Mengeluarkan 2 jenis
pengeluaran yang dapat barang shj (Barang X &
dicapai oleh masyarakat / Barang Y)
negara berasaskan faktor ii. Faktor pengeluaran
pengeluaran & teknologi dimiliki tetap dan tidak
tertentu boleh bertambah
iii. Proses pengeluaran jangka
SR
iv. Kemajuan teknologi tetap
v. Eko mencapai tahap
kecekapan maksimum -
GTP
KELUK KEMUNGKINAN PENGELUARAN (KKP)

Berbentuk
Garis Lurus Cembung

Kos Lepas Malar Kos Lepas Meningkat

Untuk menambahkan satu Untuk menambahkan satu


unit suatu barang, kuantiti unit suatu barang, kuantiti
barang lain yang terpaksa barang lain yang terpaksa
dilepaskan adalah sama dilepaskan adalah sentiasa
meningkat
Kos Lepas Malar Kos Lepas Meningkat

Kos Lepas
= ∆Y
∆X
Kos Lepas Malar Kos Lepas Meningkat

Pengiraan Kos Lepas Kos lepas = Δ Y


H-I
Kos lepas = Δ Y ΔX
ΔY: 7–4=3
ΔX F-G
Δ X : 2 – 3 =+1
Δ Y : Pengurangan jum barang Y Δ Y : 10 – 9 = 1
Kos lepas = 3
yang dikeluarkan Δ X : 0 – 1 =+1
I–J
Δ X : Penambahan jum barang x Kos lepas = 1
ΔY: 4–0=4
yang dikeluarkan G–H
Δ X : 3 – 4 =+1
ΔY: 9–7=2
A-B Kos lepas = 4
Δ X : 1 – 2 =+1
Δ Y : 20–15 = -5
Kos lepas = 2
Δ X : 0 – 2 =+2
Kos lepas = 2.5
Keluk Kemungkinan Pengeluaran (KKP)

kombinasi Makanan Pakaian


(unit) (Unit) Pakaian (Unit)
12

A 0 10 10 *A
*H
*B
B 1 9 8

6
C 2 7 *F

4
D 3 4
2
E 4 0
0 *E
0 2 Makanan
4 (Unit)6
STPM 2013

 Nyatakan maksud Keluk Kemungkinan


Pengeluaran [2]
 Dengan menggunakan rajah dan contoh berangka,
terangkan bagaiamakah keluk kemungkinan
pengeluaran yang mempunyai kos lepas
meneningkat dibentuk [8] *F
1. GTP 2. Pembaziran &
Pengangguran

Kekurangan
5. Kekurangan Pilihan,
Kecekapan
ekonomi
3. Pilihan
4. Kos
lepas
2. + kel makanan jika pakaian
1. Sebarang dilepaskan &
kombinasi KKP sebaliknya.kerana semua
sumber telah digunakan
sepenuhnya

5. Jika KT & KE :
3. Kecekapan
pengeluaran GTP teknologi (KT) :
pada KKP penggunakan aktor
menghasilkan
output maksima
4. . Kecekapan Ekonomi (tanpa pembaziran)
(KE) : barang paling
penting dikeluarkan
paling cekap
Pembaziran / pengangguran

a. Di dalam lingkungan KKP, pengeluaran tak


maksimum, faktor digunakan tak sepenuhnya
b.+ makanan 0r + pakaian boleh tanpa
melepaskan barang lain
c. F : kombinasi pengeluaran tidak cekap, mungkin
akibat peruntukan sumber tidak cekap & tak
mencapai kecekapan teknologi
d. Cth: Doktor bekerja sebagai petani, wp tidak
menganggur, tapi berlaku pembaziran sumber
ekonomi
4. Doktor bekerja 1. + dalam lingkungan KKP,
pengeluaran tak
sebagai petani maksimum, faktor
digunakan tak sepenuhnya

Pembaziran &
Pengangguran 2. + makanan 0r +
pakaian boleh
tanpa
3. Kombinasi pengeluaran melepaskan
tidak cekap, mungkin akibat
barang lain
peruntukan sumber
tidak cekap & tak
mencapai kecekapan
teknologi
Pengangguran /
Pembaziran

Maksud: terdapat buruh yg


menganggur & faktor lain A
tidak digunakan sepenuhnya

Tidak dapat capai jumlah


kombinasi maksimum
brg X & brg Y
(di bawah KKP)

Titik A: Jika tiada pengangguran :


hanya keluar __ unit brg X keluar __ unit brg X & __ unit
brg Y
& __ unit brg Y
Kekurangan

a. Sebarang kombinasi di luar KKP


b.H – tingkat pengeluaran yang tidak dapat dicapai
kerana GTP telah dicapai, tiada faktor
pengeluaran yang lebih dan teknologi terhad
c. Dapat dicapai jika tambahan
i. Faktor pengeluaran
ii. Peningkatan teknolgi
iii. Produktiviti buruh
Pilihan

a. Pilihan kecekapan : pergerakan sepanjang keluk


KKP
b. Cth : pergerakan A – B pengeluaran 1 unit pakaian
& 9 unit makanan
c. Pilihan masyarakat menentukan corak pertumbuhan
ekonomi pada masa depan.
d. Ditunjukkan kelok KKP
e. KKP dipengaruhi kos lepasnya
Kos Lepas

a. Ditunjukkan kelok KKP


b. KKP dipengaruhi kos lepasnya
i. KKP cembung
- Kos lepas semakin meningkat
- Hukum Kos lepas semakin meningkat (semakin byk
brg dihasilkan, semakin byk terpaksa dilepaskan)
- Wujud akibat sumber pengeluaran tidak sama cekap
ii. KKP garis lulus
- Kos lepas malar
- Wujud akibat sumber pengeluaran sama cekap
Pilihan Pengkhususan

Mana-mana titik di atas B


keluk KKP, di dalam KKP
A
atau di luar KKP

Guna tenaga penuh


(GTP)
Pertumbuhan
Maksud: semua faktor ekonomi
pengeluaran digunakan
sepenuhnya Kesan drpd pilihan masy masa
kini terhadap masa depan
Mana-mana titik di atas
keluk KKP Melibatkan peralihan KKP
2016

 Gambar rajah di bawah menunjukkan kelok KKP


bagi makanan dan pakaian

Makanan Pergerakan titik


pengeluaran dari R ke S
R menimbulkan kos lepas
Y2
A.Pakaian sebanyak 0X2
S B.Pakaian sebanyak X1X2
Y1
C.Makanan sebanyak 0Y1
D.Makanan sebanyak Y2Y1
X1 X2 Pakaian
PERALIHAN KKP
ke kanan / atas

disebabkan

Kemajuan Pertambahan
teknologi faktor
pengeluaran
Cth: ciptaan mesin
baru, penemuan baka
tanaman
Peningkatan
teknologi
pengeluaran barang
pertanian & barang
Teknologi perkilangan sama
pengeluaran
barang
Teknologi
perkilangan
pengeluaran barang
meningkat tetapi
pertanian meningkat
barang pertanian Kemajuan tetapi barang
tidak teknologi perkilangan tidak
Faktor pengeluaran barang
pertanian & barang perkilangan
bertambah sama banyak

Faktor pengeluaran
barang perkilangan Pertambahan
tambah lebih faktor
daripada barang pengeluaran Faktor pengeluaran
pertanian barang pertanian
tambah lebih
daripada barang
perkilangan
Pilihan Masa Kini Mempengaruhi KKP Masa Depan

Asal
Pilihan pada titik B:
Pilihan pada titik A:
Sedikit brg modal,
Banyak brg modal, banyak brg
sedikit brg pengguna
pengguna

Baru
Baru

Pertumbuhan
ekonomi pesat Pertumbuhan
ekonomi lembap
KKP (Latihan Pengiraan)
Durian Langsat Kos lepas  Kos lepas menambah 1
Durian (dlm
sebutan unit Durian yang
langsat) pertama (0 – 1)
0 30 0  Kos lepas menambah 1
1 28 2 unit Durian (3 – 4 )
2 24 4  Tanda –ve menunjukkan
3 18 6 kecerunan KKP adalah
negatif
4 10 8
5 0 10
Soalan STPM 2011

 Yang manakah yang berkaitan dengan masalah


“bagaimana barang hendak dikeluarkan”?
A. Kerajaan mengurangkan subsidi minyak
B. Kerajaaan menggalakkan pengeluaran eksport
C. Firma meningkatkan pengeluaran barang
pengganti import
D. Firma menggantikan pekerja asing dengan pekerja
tempatan
STPM 2011
 Gambar rajah yang berikut
menunjukkan KKP , bagi suatu Pertanian (Unit)
ekonomi. Pengeluaran di titik R
dapat dicapai jika berlaku
pertambahan 12
*A
A. Harga bahan api 10 *R
B. Pusat latihan kemahiran
8
C. Bayaran levi pekerja asing
D. Tempoh masa persekolah 6
4
Esei
2
 Kehendak manusia tidak terhad,
tetapi sumber ekonomi adalah 0 Perkilangan
terhad” Huraikan secara ringkas 0 5
masalah yang timbul daripada
keadaan ini.
2015

 Gambar rajah di bawah menunjukkan kelok KKP


bagi sebuah ekonomi
Peralihan KKP1 ke KKP 2
Barang X disebabkan oleh
A. Penurunan tingkat hara
R barang Y
B. Peningkatan daya
pengeluaran barang Y
C. Peningkatan tingkat
pendapatan barang Y
KKP1 KKP2 D. Peningkatan anugerah
sumber dalam ekonomi
T G
Barang Y
2013 (U)

 Gambar rajah di bawah menunjukkan kelok KKP


bagi sebuah negara
Peralihan KL ke MN
disebabkan oleh
R A. Penurunan cukai
B. Peningkatan harga input
C. Pertambahan stok
modal
D. Peningkatan kadar
pengangguran
Soalan STPM 2016

 Mikroekonomi merupakan kajian gelagat manusia


dalam mengurus
A. Masalah pengangguran
B. Kadar inflasi yang tinggi
C. Defisit belanjawan negara
D. Ketidakcekapan pengeluaran
Soalan STPM 2016

 Pemilihan penggunaan input buruh atau input


modal dalam pengeluaran merujuk kepada masalah
asas ekonomi, iaitu
A. Untuk siapa barang dikeluarkan
B. Apa barang hendak dikeluarkan
C. Berapa barang hendak dikeluarkan
D. Bagaimana barang hendak dikeluarkan
 SE Pasaran  SE Perancangan
Bebas Pusat

SISTEM
EKONOMI
SE SE Islam
Campuran
BAB 1 : SISTEM EKONOMI

 Ciri-ciri sistem Ekonomi


- Sistem pemilikan
- Sistem membuat keputusan
 Peruntukan sumber
 Agihan pendapatan
- Sistem insentif
 Penyelesaian Masalah Ekonomi
 Kebaikan
 kelemahan
Ind & firma Kerajaan tidak Sumber
bebas campur tgn eko Harga
memiliki menyelesaikan milik ditentu
faktor masalah asas kerajaan kerajaan
pengeluaran eko
Masalah asas
eko Perancangan Pengguna
Pasaran
diselesaikan Pusat
Bebas tiada
melalui
mekanisma pilihan
pasaran CIRI-CIRI SISTEM
Mekanisma
EKONOMI Harta
harga & milik
Campuran manusia
Kerajaan Islam ialah milik
berperanan
bersama Tuhan
yang halal
Kerajaan
Harta
Sumber eko Campur tgn Cari
jika bersifat
hak milik harta
mekasnima sementara
swasta dan adalah
kerajaan gagal selesai dan X
masalah kekal ibadat
Sistem pemilikan
Pasaran Bebas Perancangan Pusat Campuran

Semua faktor Semua faktor Terdapat


dimilki pihak hak milik negara permilikan
persendirian (Ind persendirian dan
Kerajaan bebas
& swasta) pemilikan awam
Ind & swasta menggunakan Ind dan pihak
bebas memilki & faktor swasta mempunyai
menggunakan pengeluaran kebebasan
faktor untuk untuk kebebasan memilki
memenuhi mengeluarkan faktor pengeluaran
matlamat masing- Terdapat sumber
barang dan
masing tertentu dimilki
perkhidmatan kerajaan untuk
mengeluarkan
barang awam
Sistem Membuat keputusan (Peruntukan sumber)
Pasaran Bebas Perancangan Pusat Campuran

Ind & swasta Keputusan ekon Pihak swasta &


bebas bebas ditentukan perancangan kerajaan bersama
membuat keputusan pusat membuat keputusan &
ekonomi Kerajaan membuat menentukan
Pengguna keputusan ekon peruntukan sumber
berkuasa Badan perancangan Pengeluar
menentukan jenis pusat merancang & mengeluarkan bergtg
barang akan mengawal peruntukan DD pengguna
sumber & corak agihan
dikeluarkan Ditentukan
barang & pkhdimatan
Ditentukan oleh mekanisma harga
Badan kerajaan
corak DD pengguna Kerjaan mengawal
menentukan
Ditentukan oleh penyelesaian masalah kelemahan mekanisma
mekanisma harga asas ekonomi pasaran melalui
(DD & SS di undang2
pasaran)
Sistem Membuat keputusan (Agihan Pendapatan)
Pasaran Bebas Perancangan Pusat Campuran

Ditentukan Agihan setara Agihan lbh setara


jumlah faktor Kerajaan krn ada campurtgan
pengeluaran yang bertanggungjawab kerajaan
dimiliki (BTMU) pengagihan & Kaya dikenakan
Makin byk kekayaan secara adil cukai lbh tinggi
faktor dan saksama Kerajaan
pengeluaran, Pengagihan barang memastikan rakyat
makin byk secara catuan memperoleh
pendapatan kemudahn asas
Agihan untuk menjaga
pendapatan tidak kebajikan rakyat
setara Ada brg percuma
atau diberi subsidi
Sistem insentif
Pasaran Bebas Perancangan Pusat Campuran

Pelbagai Tujuan Ind dibenarkan


insentif memaksimakan mencari,
Ind bebas kebajikan msyt memperoleh &
memperoleh Tiada unsur untung mengumpul
kekayaan, dlm pengeluaran kekayaan serta milik
mencari Ind tidak bebas harta persendirian
kekayaan dan mencari kekayaan Pengeluar dibenar
memiliki harga Kekurangan memakimumkan
persendirian insentif atau keuntungan
ganjaran
Pengeluar Mendorong daya
bebas mendapat usaha ind
keuntungan, Pengeluaran brg
bebas bersaing awam
mdpt pasaran memaksimumkan
Masalah Pasaran Bebas Perancangan Pusat Campuran

Apa Diselesai Disedia kerajaan Diselesai


berapa
mekanisma pasaran Barang mekanisma
Pengeluar dikeluarkan utk pasaran
mengeluarkan barang
kebajikan Barang tak
yang DD tinggi krn
Jum dikeluarkan dikeluarkan swasta
tujuan untung
Kuantiti berdasarkan dikeluarkan oleh
berdasarkan DD & SS keperluan kerajaan
masyarakat Cth : Barang
Awam

Diselesaikan Diselesaikan oleh Diselesaikan


Bagai mekanisma pasaran kerajaan mekanisma harga dan
mana Teknik Teknik kerajaan
Swasta pilih teknik
pengeluaran paling pengeluaran
meminimumkan kos,
murah utk mengutamakan kerajaan
meminimumkan kebajikan dan mengurangkan
kos bukan pengangguran &
meminimakan kos meningkatkan
@ memaksimakan kebajikan pekerja
keuntungan
Masalah Pasaran Bebas Perancangan Campuran
Pusat

Untuk Diselesai Diselesaikan Diselesai


Siapa mekanisma harga oleh kerajaan mekanisma harga
melalui agihan Barang dan kerajaan
pendapatan dikeluarkan utk Swasta akan
mengagihkan
Agihan barang semua golongan
barangan
berdasarkan masyarakat
berdasarkan
kemampuan ind Jika agihan pendapatan
(lbh banyak kekurangan Kerajaan
pendapatan lbh catuan atau memastikan barang
byk barang dapat perubahan harga awam & barang
dinikmati berlaku perlu sampai kpd
golongan
pendapatan rendah
PASARAN BEBAS
Pengeluar dapat buat Motif keuntungan
keputusan cepat melalui barang awam kurang
mekanisma harga dikeluarkan

Eksternaliti negatif
Pekerja insentif kerja

KEBAIKAN
berlaku
keras
Jurang agihan

KEBURUKAN
pendapatan semkin
Persaingan ↑ kecekapan besar
& ↓ kos pengeluaran
Ekonomi tidak stabil,
Agihan sumber cekap, harga ↑ dan ↓
faktor pengeluaran
digunakan secekap-
cekapnya untuk ↑ Wujud masalah
keuntungan monopoli
PERANCANGAN PUSAT
Kurang persaingan,
Kebajikan pengguna
ketidakcekapan dan
diutamakan, sumber eko
kurang inovasi &
untuk kebajikan pengguna
pembaharuan
Barang awam
Pilihan pengguna
diutamakan,

KEBAIKAN
terhad
pengeluaran bukan
keuntungan semata-
mata Pengguna tiada

KEBURUKAN
pengaruh atas
pengeluaran barang
Agihan Y lbh setara
Tiada motif
keuntungan maka
tiada dorongan
Eko stabil bekerja keras

Masa buat keputusan


Kesan negatif : pencemaran
lama & masalah
dapat dikawal
birokratik
EKONOMI CAMPURAN
Barang awam
Keputusan dapat dibuat
disediakan oleh
cepat melalui mekanisa
kerajaan
harga
Agihan pendapatan
Persaingan dapat lebih setara apabila
meningkatkan kerajaan campur

KEBAIKAN
kecekapan dan tangan
mengurangkan kos
pengeluaran Kesan luaran
negatif dapat
Dorongan bekerja keras dikurangkan
kerana ada motif
keuntungan
Kesan negatif :
pencemaran dapat
Kebajikan pengguna dikawal
diberi perhatian
Stpm

 Yang manakah penyataan yang tidak menerangkan


sistem ekonomi campuran
A. Agihan pendapatan lebih setara
B. Ketidakstabilan ekonomi lebih terkawal
C. Individu mempunyai kebebasan untuk melakukan
aktiviti ekonomi
D. Pengeluaran barang awam dapat memaksimumkan
kebajikan masyarakat
STPM (2013-2017)

 2015 – ms 3 (1, 2, 3), ms 10 (21), ms


11 (27)
 2014 – ms 14 (1, 2), ms 21 (21), ms
22 (27)
 2013 – ms 25 (1,2), ms 31 (21)
Pengelasan Barang

1. Barang Percuma 2. Barang Ekonomi

Anugerah alam semula jadi Melibatkan kos pengeluaran


diperolehi tanpa melibatkan
kos Mempunyai harga, pengguna harus
membayar
Tanpa sebarang bayaran kerana
tidak mempunyai harga sebagai Semua barang selain barang
ukuran nilai percuma ialah barang ekonomi

SS tidak terhad, tidak bersifat SS terhad, bersifat kekurangan,


kekurangan, kos lepas sifar mempunyai kos lepas

Contoh : udara, cahaya matahari Contoh : pakaian, makanan


Pengelasan Barang

3. Barang Awam 2. Barang Persendirian

Tidak mempunyai sifat Bersifat pengecualian, orang yang


kekecualian (semua orang mampu bayar dapat menggunakan
boleh menggunakannya)
Tujuan memaksimumkan
Kerajaan membiayaai kos keuntungan
penyekiaan barang awam
Contoh :
Rumah, telefon bimbit, kereta
Dikenakan harga sangat murah
boleh meninggikan kebajikan
masyarakat
Contoh :
Perhentian bas, rumah api,
pertahanan awam
Pengelasan Barang

6. Barang 7. Barang Pengguna


5. Barang Modal
Perantaraan

Brg yg digunakan Input utk


Brg akhir yg siap
pengeluar alat mengeluarkan brg
dibeli oleh
mengeluar brg lain pengguna
pengguna
Contoh :
Juga dikenali barang Gula, Gandum
pengeluar Contoh :
Kereta merupakan Barang tahan lama
Tidak ubah bentuk
brg modal jia dan tidak tahan
fizikal dlm pros
sebagai teksi tp jika lama dan
pengeluaran
untuk kegunaan perkhidmatan
Contoh : persendirian (brg
Jentera, peralatan Akhir)