Anda di halaman 1dari 23

PRINSIP

ARCHIMEDES
 Daya apung atau tujah ke atas ialah daya
keatas yang disebabkan oleh suatu objek
direndam sepenuhnya atau sebahagiannya
di dalam bendalir
Berat ketara  Beratair yang
 W0  W1 disesarkan sama
 Berat air yang disesarkan dengan daya
 Daya apungan apungan
 Apabilasuatu objek direndam sepenuhnya
atau sebahagiannya di dalam bendalir, daya
apungan atau daya tujah ke atas objek itu
sama dengan berat bendalir yang disesarkan
olehnya
 Dayayang bertindak apabila objek
direndam separa atau sepenuhnya
a) Berat objek
b) Daya apung
 Daya yang bertindak apabila objek direndam
sepenuhnya:

W  Fb W  Fb W  Fb
 Objek tenggelam  Objek timbul  Objek pegun

 Ketumpatan Ketumpatan
objek lebih  Ketumpatan 
daripada objek kurang objek sama
ketumpatan daripada dengan
bendalir ketumpatan ketumpatan
bendalir bendalir
Jisim (m)

Isipadu (V )
m  V
W  mg
Jadi, W  Vg

 Daripada prinsip Archimedes,

Berat air yang disesarkan = Daya apung/ tujah keatas

Fb  Vg
Hukum apungan mengatakan
bahawa objek yang terapung
akan menyesarkan beratnya
sendiri dalam cecair yang
mengapungkannya
 Tangki
balast diguna untuk mengawal kedudukan
dan kedalamannya dari permukaan laut
 TERAPUNG DI  TERAPUNG DI  TENGGELAM
PERMUKAAN LAUT
i) Daya apungan i) Tangki balas
sama dengan i) Tangki balas dipenuhi
berat kapal dipenuhi sepenuhnya
selam sebahagian dengan air.
ii) Ketumpatan dengan air. ii) Daya apungan
kapal selam ii) Daya apungan lebih rendah
lebih rendah sama dengan dengan berat
dari berat kapal kapal selam
ketumpatan selam
air laut iii) Ketumpatan
iii) Ketumpatan kapal selam
kapal selam lebih tinggi dari
sama dengan ketumpatan air
ketumpatan air laut
laut
 Apabila udara dalam belon dipanaskan, ketumpatan udara semakin
berkurang dan belon semakin mengembang
 Semakin mengembang belon, semakin banyak isipadu udara yang
disesarkan
 Udara di luar belon lebih berat berbanding dalam belon dan menghasilkan
daya apungan lebih tinggi
 Mengikit prinsip Archimedes berat udara yang disesarkan sama dengan
daya apung

 Belon naik apabila daya apung lebih besar dari berat belon

 Apabila jumlah berat belon sama dengan daya apungan, belon kekal
terapung di udara
Kapal terapung di permukaan laut kerana:

 Isipadu air yang disesarkan oleh kapal besar


adalah besar
 Berat air yang disesarkan adalah besar
supaya daya apungan juga lebih besar
 Berat kapal sama dengan daya apung
 Garis plimsoll ditanda pada kapal untuk
menunjukkan kedalaman kapal perlu berada
semasa bergerak
 Ketumpatan air laut berbeza mengikut tempat
 Ketumpatan air tawar lebih rendah dari air laut
 Jadi, kapal tenggelam lebih dalam di dalam air
tawar berbanding air laut
 Diguna untuk ukur ketumpatan relatif cecair
 Terapung ikut ketumpatan cecair

i) Dalam cecair kurang tumpat, isipadu cecair


lebih dalam disesarkan. Jadi, ketinggian
apungan lebih rendah
ii) Hidrometer terapung lebih tinggi dalam
cecair yang berketumpatan lebih tinggi