Anda di halaman 1dari 8

 Konsep 3E ialah teras pedagogi yang

diberi penekanan dalam Kurikulum


PERMATA Negara.
 3E mewakili :

Explore Experiment Experience


(Penerokaan) (Membuat) (Pengalaman)
Memberi peluang kanak-kanak memanipulasi
bahan dan melibatkan penyiasatan yang
lebih mendalam tentang objek, bahan,
fenomena, idea dan mentafsir makna dan
memperoleh kefahaman daripada semua
pengalaman tersebut.

Kanak-kanak dapat menyiasat terus


perkara yang mereka ingin tahu dan
memanipulasi bahan yang mereka ingin
terokai seperti tumbuhan, batu,
serangga, air dan magnet.

Kanak-kanak dapat membuat


pemerhatian terus, mengeksperimen
dan seterusnya memahami dunia
persekitarannya.
Kanak-kanak akan membentuk kaedah
pembelajaran yang berkesan,
memperhatikan dan cuba
menggunakan persekitaran mereka
secara optimum

Kanak-kanak mempelajari apa,


bagaimana, bila dan kenapa
sesuatu objek/bahan yang
diterokai oleh mereka.

Semasa penyiasatan, kanak-kanak


dapat belajar mengendali dan
menggunakan peralatan sains seperti
kanta pembesar dan perangkap
serangga melalui aktiviti nature walk
dan lawatan
Pendekatan pembelajaran 3E memerlukan:
persekitaran yang
dilengkapi dengan bahan,
peralatan dan ruang yang
kanak-kanak terlibat
sesuai untuk penerokaan
secara aktif
dan eksperimen yang
melibatkan aktiviti di dalam
dan di luar kelas.

ruang dan bahan perlu


disediakan tanpa had dan
kanak-kanak diberi
kebebasan memilihnya
sendiri dengan bimbingan
pendidik/pengasuh.
 Lawatan
 Bermain doh
 Memasak

Anda mungkin juga menyukai