Anda di halaman 1dari 9

PERANAN PENDIDIK PAKK

SEBAGAI PENGAJAR
SOALAN TUTORIAL 1
DEFINISI - PENGAJAR

Orang yg
mengajar
PERANAN
Tanggungjawab dalam memberikan ransangan kepada
pembelajaran kanak-kanak

Aktiviti yang dirancang baik , teliti dan menarik perhatian


kanak-kanak

Menyampaikan/memberikan/mentransfer ilmu
pengetahuan kepada murid.
PERANAN
Merancang aktiviti hands-on yang berkesan

Memberi bantuan dan dorongan yang sepenuhnya


kepada kanak-kanak yang kurang cerdas

Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kanak-


kanak
PERANAN
Membina motivasi murid untuk belajar

Menekankan masalah pembalajaran murid

Memenuhi sikap kebijaksanaan, daya usaha dan


kesabaran
PERANAN
Menguasai kemahiran “Control kelas”

Mendisiplinkan anak supaya mereka boleh mematuhi


peraturan dalam kelas

Tidak berat sebelah / Adil


PERANAN
Membina hubungan kanak-kanak dengan guru

Membina perasaan aman dan selamat pada diri kanak-


kanak

Keterampilan guru dalam berkomunikasi


PERANAN
Elakkan menggunakan perkataan kasar semasa proses
pembelajaran dijalankan.

Elakkan membuat perbandingan antara murid

Memberi respon kepada setiap murid


Sekian Terima Kasih
Disediakan oleh: Kho Wei Sin