Anda di halaman 1dari 1

MISI

MELAHIRKAN PEMAIN
YANG BERBAKAT DALAM
BOLABALING SERTA
MEMBENTUK KEPIMPINAN DIRIMEREKA.
MEMUPUK SIKAP
MENGHARGAI KESIHATAN DIRI
DALAM DIRI MURID
DENGAN CARA BERSUKAN.