Anda di halaman 1dari 5

Kata

hubung digunakan
untuk
menggabungkan
kata, frasa, klausa
dan ayat
 Kata Hubung & Ayat Contoh
 1. dan
 Menunjukkan gabungan antara subjek
 Ali, Muthu dan Siva memancing ikan di
sungai.
 2. atau
 Menunjukkan pilihan
 Kamu hendak minum teh atau kopi?
 3. kecuali
 Menunjukkan perbezaan tujuan atau
perbuatan
 Semua murid hadir ke sekolah kecuali Murni.
 4. tetapi
 Menunjukkan perbandingan makna tujuan
yang berlawanan
 Siti pendiam tetapi adiknya peramah.
 5. supaya
 Menyatakan tujuan
 Kita mesti rajin membaca
buku supaya pandai.
 Latihan Kata Hubung
walaupun lalu atau dan kerana tetapi jika supaya
kecuali sambil

1. Kamu hendak baju ini __________ baju itu?


2. __________ hari panas, Minah masih memakai
baju sejuk.
3. Siew Lee ___________Fiona hendak pergi ke
Seremban.
4. Chin Chin cantik ___________ malas.
5. Kedai runcit itu dibuka setiap |
hari, ___________ hari Ahad.
6. Adik menangis ___________ duit belanjanya
telah hilang.
7. Gunalah payung ketika
hujan ___________ kamu tidak basah.