Anda di halaman 1dari 15

SAJAK

AKU TIDAK MAHU LAGI


OLEH: T. ALIAS TAIB

NASYIRAH SYAMIMI BINTI SANUSI


D20161075020
PERUNTUKAN MASA :
2 WAKTU
(80 MINIT)
1. Mengenalpasti
tema dan persoalan
yang terdapat dalam
sajak

OBJEKTIF
PENGAJARAN

2. Memahami 3. Menghuraikan
unsur gaya mesej dan
bahasa pengajaran
yang terdapat yang terdapat
dalam sajak dalam sajak
Rangkap 1 Maksud
Penyajak sudah tidak sanggup
Aku tidak mahu lagi lagi memberi keterangan
untuk perkara-perkara yang
jadi saksi kepada kebenaran nyata kerana seringkali
kenyataan yang sebenarnya
akan diputarbelitkan menjadi
kerana kebenaran sering perkara yang dusta.
disalahertikan

menjadi tidak benar lagi.


Rangkap 2 Maksud
Penyajak sudah tidak sanggup
Aku tidak mahu lagi lagi memberi keterangan
tentang penipuan kerana
jadi saksi kepada seringkali penipuan akan
dimanipulasikan
kepalsuan (dipergunakan) sehingga
penipuan itu sudah tidak
kerana kepalsuan sering dianggap penipuan lagi.
diputarbelitkan

menjadi tidak palsu lagi.


Rangkap 3 Maksud
Penyajak sudah tidak sanggup lagi
Aku tidak mahu lagi memberi keterangan tentang kejadian
pembunuhan kerana seringkali kejadian
jadi saksi kepada pembunuhan pembunuhan akan diputarbelitkan
sehingga pembunuh yang terlibat
kerana pembunuhan sering dalam kejadian pembunuhan terlepas
dari hukuman yang separutnya
dibolak-balikkan diterima.
hingga pembunuh melangkah

tenang
Rangkap 4
Maksud
Aku tidak mahu lagi jadi saksi Penyajak sudah tidak sanggup lagi

kepada penipuan memberi keterangan tentang


pembohongan kerana seringkali
kerana penipuan sering
pembohongan disalahertikan sehingga
disalahtafsirkan pembohongan dianggap benar.

hingga penipu bersiul riang Pembohong boleh bergembira dengan


pembohongan yang dilakukannya.
TEMA
KEMANUSIAAN: KETEGASAN MEMPERTAHANKAN PRINSIP

PERSOALAN
PERSOALAN KEBENARAN DISALAHERTIKAN
-Penyajak rasa kecewa apabila kebenaran disalahertikan sehingga
menjadi tidak benar.

Contoh: kerana kebenaran sering disalahertikan


menjadi tidak benar lagi
• Persoalan kepalsuan menjadi realiti
• -Penyajak tidak mahu menjadi saksi kepada kepalsuan kerana kepalsuan boleh
diputarbelit sehingga menjadi realiti
• Contoh:
kerana kepalsuan sering diputarbelitkan
menjadi tidak palsu lagi

Persoalan ketidakadilan
- Penyajak tidak mahu menjadi saksi kepada pembunuhan kerana kadang kala
pesalah yang melakukan pembunuhan dianggap tidak bersalah dan dibebaskan.
Contoh:
kerana pembunuhan sering dibolak-balikkan
hingga pembunuh melangkah tenang
• Persoalan tentang penipuan
• -Penyajak menyatakan penipuan sering disalahtafsirkan sehingga menjadi satu
kebenaran.
• Contoh: kerana penipuan sering disalahtafsirkan
hingga penipu bersiul riang
GAYA BAHASA

1. ASONANSI
-Perulangan bunyi huruf vokal yang sama dalam satu baris
aku tidak mahu lagi (perulangan vokal a)

2. ALITERASI
-Perulangan bunyi huruf konsonan yang sama dalam satu
baris
jadi saksi kepada kebenaran
3. Perulangan baris diawal rangkap
-baris yang sama diulang pada setiap awal rangkap
Contoh : aku tidak mahu lagi (diulang pada
setiap awal rangkap)
4. Perulangan rangkai kata
-rangkai kata yang diulang dalam rangkap-rangkap sajak
contoh: jadi saksi kepada kebenaran
rangkai kata ini diulang pada rangkap 2 baris 2,
rangkap 3 baris 2 dan rangkap 4 baris 2.
MESEJ SAJAK

1. Pentingnya tetap pendirian


-Penyajak menegaskan kita hendaklah mengamalkan prinsip tetap pendirian
dalam kehidupan.
Contoh: aku tidak mahu lagi
jadi saksi kepada kebenaran
kerana kebenaran sering disalahertikan
menjadi tidak benar lagi
2. Jauhkan sikap suka menipu
-Amalan penipuan dalam hidup akan mendatangkan kesan
negatif dan mempengeruhi orang lain.

-Contoh: aku tidak mahu lagi


jadi saksi kepada penipuan
kerana penipuan sering disalahtafsirkan
hingga penipu bersiul riang
3. Perlunya bersikap adil.
-Penyajak menyatakan keputusan yang adil hendaklah
dilakukan dalam membuat keputusan supaya orang
bersalah tidak menerima hukuman
Contoh: aku tidak mahu lagi
jadi saksi kepada pembunuhan
kerana pembunuhan sering dibolak-balikkan
hingga pembunuh melangkah tenang
INTUISI: PERASAAN PENYAJAK

• Penyajak merasa marah dan kecewa dengan keputusan yang diambil dalam membuat keputusan
berkaitan dengan kebenaran, kepalsuan, pembunuhan dan penipuan kerana sering
disalahertikan,diputarbelitkan,dibolak-balikkan dan disalahtafsirkan.

NADA
Sajak ini bernada protes kerana penyajak tidak berpuas hati dalam keputusan
yang dibuat sehingga perkara kepalsuan tidak menjadi palsu lagi, penipuan menjadi
satu amalan dan seumpamanya