Anda di halaman 1dari 16

Kaedah Experiential Activities

Planner (EAP) dalam pengajaran


dan pembelajaran Sejarah

PRAKTIK KAEDAH
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN SEJARAH
SJHK 3093
DEFINISI

 Experiential Activities Planner (EAP) ialah satu


kaedah pengajaran dan pembelajaran yang
menggabungkan perkongsian idea, strategi dan
pendekatan Multiple Intelligences (MI) .
 EAP juga boleh dirujuk sebagai pembelajaran
berasaskan pengalaman, pembelajaran secara hands
on dan sebagainya.
 The word experiential essentially means that
learning and development are achieved through
personally determined experience and involvement,
rather than on received teaching or training,
typically in group, by observation, listening, study of
theory or hypothesis, or some other transfer of skills
or knowledge.
TUJUAN

 Pembelajaran secara konvensional melibatkan


pemindahan maklumat atau kemahiran tetapi ia
tidak merangsang perkembangan / pertumbuhan
individu dan potensi secara menyeluruh.
 Berbeza dengan EAP, kaedah pengajaran ini sangat
mementingkan pertumbuhan individu dan potensi
mereka
 EAP dapat diubah suai untuk memenuhi gaya
individu, kecenderungan, kekuatan individu dan
sebagainya
 Pembelajaran menggunakan kaedah ini dapat
menhasilkan emosi yang positif.
 Antara kesannya :
- Keyakinan diri meningkat
- self esteem / hormat kendiri / menyedari
kemampuan diri
- Murid- murid memerlukan kaedah pengajaran yyang
boleh merangsang pertumbuhan kendiri serta kaedah
tradisional yang merangsang perkembangan luar diri
seperti lulus peperiksaan, mengejar pencapaian
akademik dsb
5 Aspek Pembelajaran EAP

 Belajar dengan gembira


 Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif
 Pembelajaran Koperatif(CL)
 Penglibatan komuniti
 Proses pembelajaran individu dan kecerdasan
pelbagai (MI)
EAP boleh dikaitkan dengan Kolb Learning Cycle
yang merangkumi :
 buat
 Semak (review)
 Kembangkan atau laksanakan idea untuk
penambahbaikan
Prosedur Pelaksanaan EAP

 Analisis kandungan tema. Contoh Peta minda


 Pilih topik atau tajuk
 Tentukan hasil pembelajaran
 Menyoal tentang tajuk dan topik
 Rancang aktiviti menggunakan EAP
 Persediaan media rangsangan dan bahan bantu
mengajar
 Raptai
 Demonstrasi pengajaran di bilik darjah
 Penilaian
CONTOH AKTIVITI EAP

Langkah 1
 Guru masuk ke kelas dengan membawa bunga raya.
 Guru meminta respon murid dan mengaitkannya
dengan peri pentingnya menghargai bunga raya
sebagai salah satu identiti negara.
Langkah 2
 Guru bertanyakan kepada murid, bagaimana
mewujudkan perpaduan dan keharmonian
sedangkan rakyat Malaysia terdiri daripada
berbilang bangsa dan agama.
Langkah 3
 Secara sumbang saran murid diminta memberi
pelbagai pandangan tentang cara untuk
mengukuhkan persefahaman dan perpaduan.

Langkah 4
Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan untuk
membincangkan tentang kepentingan bunga raya
dan identiti kebangsaan yang lain yang boleh membawa
kepada perpaduan