Anda di halaman 1dari 8

SURAT RASMI

OLEH:
MUNSYI NORLIZA ABU BAKAR
IPGM- KAMPUS PEREMPUAN
MELAYU, MELAKA
BENTUK SURAT RASMI
 Berdasarkan pekeliling Jabatan
Perdana Menteri

 Lembaga Peperiksaan Malaysia


CIRI SURAT RASMI
 Alamat pengirim
 Garisan panjang melintang
 Nama dan alamat penerima
 Tarikh
 Pengakuan tanggungjawab
 Kepala surat/ perkara
 Pendahuluan
 Isi
 Penutup
 Perkataan menghadap surat
 Tandatangan
 Nama pengirim (huruf besar)
UNSUR SURAT RASMI
 Maklumat pengirim

 Maklumat penerima

 Kandungan surat

 Hujung surat
BAHASA SURAT RASMI
 Baku
 Formal, ayat pasif diutamakan
 Wacana- jelas dan utuh
 Kesantunan
 Bahasa akhir surat
UNGKAPAN KHUSUS
 Penanda Rujukan
 Penanda Penyataan
 Penanda Makluman
 Penanda sebab-musabab
 Penanda perintah
 Penanda perwakilan
 Penanda pendapat
 Penanda sambungan
 Penanda sikap
 Penanda jangkaan
 Penanda penamat
Langkah Am
 Membaca dan memahami surat yang
diterima
 Menyemak surat terdahulu (jika ada)
 Menyedia, menyemak dan membaiki
draf surat balasan
 Mengesahkan / menandatangani
surat
BENGKEL

Sediakan draf balasan surat rasmi


seperti yang diedarkan

SELAMAT BERBENGKEL