Anda di halaman 1dari 13

NAMA AHLI KUMPULAN :

DANNY BUKARAK
MARINAH BINTI
MOKLIN
MOHD FADZIL BIN
ZAINUDDIN
SOFIAH BINTI PAUH
DEFINISI INKUIRI

Proses mencari dan menyiasat


masalah. (Shulman, 1968)

Melibatkan aktiviti penerokaan dan


penemuan. (Carin & Sund, 1971)

Pembelajaran berpusatkan murid dan


aktiviti hands-on. (Colburn, 2000)

Melibatkan pertanyaan dan rasa ingin


tahu. (BPK, 2016)
Ciri-ciri inkuiri
MODEL INKUIRI
JENIS-JENIS INKUIRI
PENDEKATAN INKUIRI

PEMBELAJARAN BERASASKAN PEMBELAJARAN BERASASKAN


PROJEK MASALAH
 Murid meneroka masalah dunia  Murid belajar mengenai sesuatu
sebenar dan mencari jawapan topik melalui penyelesaian masalah
melalui penyiapan projek. dan aktiviti dijalankan secara
berkumpulan.
 Lebih panjang tempoh pdp.
 Lebih singkat tempoh masa.
 Mengikuti langkah-langkah secara
umum.  Mengikuti langkah-langkah secara
spesifik.
 Melibatkan tugas-tugas autentik
dan menyelesaikan masalah dunia  Menggunakan senario dan kes-kes
sebenar. yang mungkin kurang berkaitan
dengan kehidupan sebenar.
Langkah-langkah Pelaksanaan : Langkah-langkah Pelaksanaan :

Mengenal pasti masalah  Kaji Mendefinisikan  menganalisis 


masalah Faham masalah  Cadang Merumuskan  Mengumpul data 
Langkah pelaksanaan INKUIRI
Langkah pelaksanaan INKUIRI
Langkah pelaksanaan INKUIRI
Contoh rph