Anda di halaman 1dari 7

Banding beza model Skinner,

Canter, Dreikurs
PERBEZAAN

1) Pandangan @ pendapat
2) Punca masalah disiplin
3) Cara mengatasi
4) Kekuatan
5) Kelemahan
• Perlakuan
harus
Canter
diperhatikan
dalam jangka • Kehidupan ini ialah
masa yang sesuatu yang
panjang dan • Gaya/tindakan demokrasi dan
membentuk guru di dalam kanak-kanak
perlakuan yang kelas memberi bersifat bebas
kompleks impak kepada untuk memiliki dan
daripada harga kendiri bertanggungjawab
perlakuan yang dan kejayaan atas apa yang
mudah pelajar dimiliki

Skinner Dreikurs
• Pelajar telah
terlazim
Canter
dengan
keadaan • Mendapatkan
persekitaran • Bosan dengan perhatian
sekeliling sama pengajaran • Menunjukkan
ada guru kuasa
persekitaran • Kumpulan • dendam
positif atau pelajar yang
negatif lemah
• Kurang didikan • Suara guru
tingakh laku yang kurang
positif jelas
• Tidak berminat
dengan Dreikurs
Skinner pelajaran
Skinner Canter Dreikurs

• Kenal pasti • Nyatakan • Abaikan


tingkah laku jangkaan tingkah laku
bermasalah pengajaran. tersebut.
• Tetapkan • Suara lantang, • Beri
matlamat tenang dan tanggungjawab
tingkah laku tegas. / pengaruh
yang • Kontak mata • Wujudkan kelas
dikehendaki. • Gesture bukan demokratik
• Pilih dan lisan • Tangani
laksana • Tanpa dengan kasih
strategi. ancaman/ sayang.
• Peneguhan • jeritan.
positif
Skinner Carter Dreikurs

Mendesak Memanfaatkan Mewujudkan


guru menjadi guru khususnya persekitaran
lebih sedar guru baru yang kondusif
serta peka kerana melalui
tentang apa mempunyai komunikasi
yang berlaku rujukan pelan yang terbuka
dalam bilik disiplin untuk dan saling
darjah menangani menghormati
tingkah laku antara murid
bermasalah

Guru menjadi
lebih tekal
dari segi
penyelesaian
masalah
disiplin dalam
bilik darjah
Skinner Canter Dreikurs

• Menggalakkan murid • Mewujudkan • Agak sukar untuk


untuk melakukan persekitaran bersifat mengenalpasti
sesuatu kerana authoritarian. akibat logikal yang
ganjaran dan bukan setimpal dengan
kesedaran diri. salah laku tertentu.
• Ganjaran bagi • Sukar untuk guru
seorang murid faham motif murid
mungkin merupakan dalam menentukan
hukuman bagi murid haknya sebagai
yang lain yang tidak murid di dalam
dapat menikmati kelas.
ganjaran tersebut.