Anda di halaman 1dari 12

LATAR BELAKANG KEMUNCULAN KERAJAAN BANI

ABBASIYAH

a) Pada peringkat akhir pemerintahan Bani


Umaiyah, golongan Mawali (orang Islam bukan
Arab seperti Parsi dan Barbar) merasa
didiskriminasikan (tidak dapat jawatan dan
dikenakan cukai yang lebih tinggi.

b) Bani Umaiyah yang mentadbir pula mula


mengabaikan ajaran Islam.

c) Kesannya golongan Mawali menyertai gerakan


Abbasiyah.
d) Pada masa yang sama para khalifahnya
telah mengabaikan tanggungjawab mereka
terhadap rakyat di samping mengabaikan
ajaran Islam.

e) Sikap tersebut telah membangkitkan


kemarahan rakyat.

f) Sistem warisan Bani Umaiyah juga telah


ditentang oleh orang Islam Syiah dan
Khawarij.
KERAJAAN BANI ABBASIYAH

FASA PERTAMA FASA KEDUA


(PEMERINTAHAN OLEH (PEMERINTAHAN OLEH
KHALIFAH) KERAJAAN KECIL)
(749-847) (847-1194) FASA KETIGA
(PEMERINTAHAN
OLEH KHALIFAH)
(1194-1258M)
ANTARA KHALIFAH
TERKENAL  Turki
* Abu Abbas al-Saffah  Bani Buwayh
*Abu Jaafar al-Mansur  Bani Saljuk
* Harun al-Rasyid
* Abdullah al-Makmun
PEMBENTUKAN KERAJAAN BANI
PEMBENTUKAN KERAJAAN BANI ABBASIYAH
ABBASIYAH
Kerajaan Bani Abbasiyah diasaskan pada
Kerajaan Bani Abbasiyah diasaskan pada tahun
tahun 750 M.
750 M.
Selepas gerakan atau revolusi Abbasiyah
Selepas gerakan atau revolusi Abbasiyah
berjaya menumbangkan kerajaan Bani
berjaya menumbangkan kerajaan Bani
Umaiyah pada tahun yang sama.
Umaiyah pada tahun yang sama.
Pada mulanya gerakan ini ditaja oleh Ali bin
Pada mulanya gerakan ini ditaja oleh Ali bin
Abdullah dan telah bergerak secara sulit,
Abdullah dan telah bergerak secara sulit,
namun bermula dari zaman Khalifah Umar
namun bermula dari zaman Khalifah Umar
Abdul Aziz gerakan ini telah dikendalikan
Abdul Aziz gerakan ini telah dikendalikan
secara terbuka.
secara terbuka.
 Mereka meneruskan kempen atas nama Ahlul Bait
(keluarga Nabi Muhammad S.A.W) untuk
mendapatkan sokongan. Mereka telah menjadikan
Khurasan, Khufah dan Humaimah sebagai pusat
operasi.

 Gerakan ini diperkukuh dengan keanggotaan dua


orang pahlawan besar, Abu Salamah al-Khallal
yang mengetuai gerakan di Kufah dan Abu Muslim
al-.Khurasani yang menjadi ketua di Khurasan.

 Kerajaan Bani Abbasiyah ini mengambil sempena


nama al-Abbas, iaitu nama bapa saudara Nabi
Muhammad S.A.W
 Kerajaan ini juga mengamalkan pemerintahan
bercorak sistem warisan atau sistem monarki, iaitu
sistem pemerintahan keturunan raja.

Pada ketika Abu Jaafar al-Mansur memerintah,


pusat pemerintahan telah diubah dari Damsyik ke
Baghdad.

Kerajaan ini berakhir pada tahun 1258 M apabila


ibu kotanya ditawan oleh tentera Mongol di bawah
pimpinan Hulagu Khan.
SUMBANGAN KERAJAAN BANI ABBASIYAH

 Zaman kegemilangan kerajaan ini adalah pada


abad kesembilan Masihi, semasa pemerintahan
Khalifah Harun al-Rasyid dan putera al-
Makmun. Baghdad menjadi kota intelektual.

 Karya asing seperti falsafah dan sains Yunani


diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.

 Di Baghdad telah dibina baitulhikmah, iaitu


sebuah institusi keilmuan yang telah diasaskan
oleh Khalifah Harun al-Rasyid.
 Tetapi, institusi ini hanya berkembang luas pada zaman
pemerintahan Khalifah al-Makmun.

 Kegiatan penulisan terbahagi tiga tahap iaitu mencatat segala


idea atau percakapan,mengumpul idea yang serupa atau hadis
Nabi Muhammad saw.,mengarang(dalam bahagian dan bab yang
berbeza antara satu sama lain.

 Penglibatan golongan ulama dalam penulisan dan menyusun hadis


dan menghasilkan tulisan dalam bidang fikah,tafsir,sejarah dan
sebagainya.

 Imam terkenal seperti Ibn Ishaq(sejarah hidupm Nabi Muhammad


saw), Abu Hanifah (fikah dan ijtihad).

 Terdapat pemisahan antara ilmu tafsir,ilmu sirah dan ilmu hadis


SUMBANGAN BANI ABBASIYAH DALAM
PENTERJEMAHAN

 Terjemahan ke bahasa Arab dibuat daripada bahasa


Yunani, Suriani dan Yunani.

 Orang Islam bukan sahaja menterjemah malah mencipta


serta membuat pembaharuan dalam karya tersebut ke
bahasa Arab.

 Mereka menghuraikan dan membuat penambahbaikan


terhadap karya tersebut dengan memuat kan keterangan
dan ulasan yang sangat bernilai dan besar ertinya.

 Orang Islam memainkan peranan besardalam berbakti


kepada kebudayaan dunia.
 Mereka telah memelihara warisan ilmu itu ketika Eropah
dilanda Zaman Gelap (Eropah kurang menghargai Ilmu).

 Penubuhan dan peranan pusat pengajian tinggi telah


mempertingkatkan lagi kegiatan penyelidikan hingga
kedapatan hasil kajian sarjana Islam yang telah sampai ke
Eropah.

 Perkembangan tamadun Islam di kota Baghdad, Cardova dan


tempat lain telah berjaya membuka mata ilmuwan Eropah.

 Perkembangan keilmuan di Eropah itu telah melahirkan zaman


pemulihan budaya yang disebut Renaissance.

 Kegigihan para ulama dan ilmuwan Islam telah


mempertingkatkan pengetahuan sezaman yang lebih penting
dan sangat ternilai kepeda generasi kemudian.
SEKIAN TERIMA KASIH..

JANGAN LUPA APA YANG TELAH


KAMI SAMPAIKAN !!!

SEMOGA BERJAYA…