Anda di halaman 1dari 11

OVERVIEW

KESELURUHAN
MENCAPAI TAHAP MINIMUM TIDAK MENCAPAI TAHAP MINIMUM
70 60

60 65
50
50
50 55 55
50 40 45 45
AR1 AR1
40 AR2 35 AR2
30
30 AR3 AR3
AR4 20 AR4
20

10 10

0 0
MENCAPAI TAHAP MINIMUM
- MATA PELAJARAN -
120

100 100 100


100
90
85 85
80 80
80 75 75 75
70
65
60 55 55

40

20

0
BM PEM BM PEN BI PEM BI PEN MATE SAINS
AR1 AR2 AR3 AR4
TIDAK MENCAPAI TAHAP MINIMUM
- MATA PELAJARAN -
50
45 45
45
40
35
35
30
30
25 25 25
25
20 20
20
15 15
15
10
10
5
0 0 0
0
BM PEM BM PEN BI PEM BI PEN MATE SAINS
AR1 AR2 AR3 AR4
FOKUS
TMTM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
LEMBARAN MARKAH
TIDAK
PERANCANGAN SOU