Anda di halaman 1dari 26

KOMUNITI PEMBELAJARAN

PROFESIONAL (PLC)

•APAKAH PERANAN
KITA?
Pemimpin dapat mengenal
pasti peranan mereka
sebagai ketua dalam
membudayakan Komuniti
Pembelajaran Profesional
(PLC) di sekolah.
1.Di manakah kedudukan anda?
2.Apakah cabaran yang mungkin
anda hadapi
Menjadi Suri Teladan
(Modeling the Way)

Memberi Motivasi Menggalakkan Visi


dan Penghargaan yang dikongsi
(Encouranging the Heart) Lima Amalan (Inspiring Shared Vision)
Kepimpinan
untuk
Membudayakan PLC
(Kouzes & Posner’s, 2003)

Mengupaya Orang Lain


Mencabar Proses
untuk Bertindak (Challenging the Process)
(Enabling Others to Act)
• Merencanakan hala tuju dan proses
pelaksanaan PLC

• Membina pelan tindakan pelaksanaan


PLC di sekolah
Di mana kita Apa yang ingin
sekarang? kita bina?

• Keadaan • Keadaan
semasa yang
(status quo) dikehendaki
Memperuntuk masa untuk berjumpa dan berbincang

Membentuk bilik atau ruang perbincangan

Memberi peluang berkomunikasi dan bertukar pendapat

Memotivasi staf dan menyokong PLC oleh pemimpin

Memberi lebih autonomi untuk guru bertindak


Bagaimana kita
memantau Refleksi
perkembangan?
1

MENGENAL PASTI JENIS GARIS


PANDUAN PEMANTAUAN BAGI
MENJAMIN KUALITI
PELAKSANAAN
4 PROGRAM PLC

5
 KEPIMPINAN
 PELAKSANAAN
 LATIHAN & PEMBANGUNAN
 PENTAKSIRAN
 OUTCOME
 PENILAIAN PROGRAM
 SUASANA MENYOKONG
Sekolah menunjukkan kemajuan di
peringkat berikut:
1. Secara meluas dan kreatif
2. Secara terancang dan berterusan
3. Kadar yang sesuai tetapi memerlukan
sokongan selanjutnya
4. Memerlukan lebih banyak sokongan dan
nasihat