Anda di halaman 1dari 22

GPI 1083

PERBEZAAN SISTEM MUNAKAHAT ISLAM


DAN SISTEM PERKAHWINAN BARAT SERTA
ADAT ISTIADAT YANG BERCANGGAH
DENGAN ISLAM

MOHD FAHMI BIN TALIB


MUHD YUSUF BIN ABDUL RAHMAN HURAISEN
MUHAMMAD ASLAM BIN ABDUL HASHIM

PENSYARAH : EN TAIB BIN AHMAD


DEFINISI PERKAHWINAN DALAM ISLAM

‘Nikah’ menurut bahasa


ialah bertemu, berkumpul dan bercampur.
Menurut istilah syarak pula ialah ‘Ijab dan
Qabul’ (‘aqad) yang menghalalkan
persetubuhan antara lelaki dan perempuan
yang diucapkan oleh kata-kata yang
menunjukkan nikah, menurut peraturan yang
ditentukan oleh Islam.
AYAT AL QURAN DAN HADIS NABI
MENGENAI PERKAHWINAN
 Allah SWT berfirman:
﴾٤٩﴿ ‫ون‬ ْ ‫ن لَ َعلَّ ُك‬
َ ‫م تَ َذ َّك ُر‬ َ ‫خلَ ْقنَا َز ْو‬
ِ ‫ج ْي‬ َ ‫ى ٍء‬ َ ‫ل‬
ْ ‫ش‬ ُ
ِ ‫َو ِمن ك‬
“ Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingati (kekuasaan Kami dan mentauhidkan Kami) akan kebesaran
Allah.” (Surah Adz-Dzariyaat 51; Ayat 49)

 Rasulullah ‫ﷺ‬bersabda:
‫ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن‬
)‫ (رواه البخارى و مسلم‬.‫للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء‬
“Wahai para pemuda! Sesiapa di antara kamu telah mampu berkahwin,
maka bernikahlah. Kerana nikah itu dapat menundukkan mata dan
memelihara faraj (kelamin) dan sesiapa tidak sanggup, maka hendaklah
berpuasa kerana puasa itu dapat membendung syahwat.” (Hadis Riwayat
Bukhari dan Muslim)
HUKUM PERKAHWINAN DALAM ISLAM
 1) Harus bagi orang yang tidak ada padanya galakan dan
bantahan untuk berkahwin dan ini merupakan hukum asal
perkahwinan.

 2) Wajib bagi orang yang mempunyai nafsu yang kuat


sehingga boleh menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan
(perzinaan dan sebagainya) sedangkan ia seorang yang
berkemampuan untuk berkahwin.

 3) Sunat bagi orang yang mampu tetapi dapat mengawal


nafsunya dari godaan.
 4) Makruh bagi orang yang tidak berkemampuan dari segi
nafkah batin dan zahir tetapi sekadar tidak memberi
kemudaratan kepada isteri, sama ada ia kaya atau tiada nafsu
yang kuat atau orang yang mempunyai keinginan atau hasrat
bernikah tetapi ia belum mempunyai bekalan untuk memberi
nafkah dan menanggung isterinya.

 5) Haram bagi orang yang tidak berkempuan untuk memberi


nafkah zahir dan batin serta ia sendiri tidak berkuasa (lemah)
dan tiada keinginan berkahwin. Atau dia mempunyai niat yang
buruk, seperti berniat menyakiti dan menganiaya perempuan
yang bakal dikahwininya.
RUKUN NIKAH DALAM ISLAM

Pengantin lelaki (Calon Suami)


Pengantin perempuan (Calon Isteri)
Wali
Dua orang saksi lelaki
Ijab dan Qabul (akad nikah)
SYARAT SYARAT SAH PERKAHWINAN DALAM
ISLAM

BAKAL SUAMI
• Islam
• Lelaki yang tertentu
• Bukan mahram dengan bakal isteri
• Bukan dalam ihram haji atau umrah
• Dengan kerelaan sendiri (tidak sah jika dipaksa)
• Mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut
• Mengetahui bahawa perempuan itu boleh dan sah dinikahi
• Tidak mempunyai empat orang isteri yang sah dalam satu masa.
BAKAL ISTERI
• Islam
• Bukan seorang khunsa
• Perempuan yang tertentu
• Tidak dalam keadaan idah
• Bukan dalam ihram haji atau umrah
• Dengan rela hati (bukan dipaksa kecuali anak gadis)
• Bukan perempuan mahram dengan bakal suami
• Bukan isteri orang atau masih ada suami
SYARAT WALI
•Adil
•Islam
•Baligh
•Lelaki
•Merdeka
•Tidak fasik, kafir atau murtad
•Bukan dalam ihram haji atau umrah
•Waras – tidak cacat akal fikiran atau gila
•Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
•Tidak muflis atau ditahan kuasa atas hartanya.
SYARAT SAKSI
• Islam
• Lelaki
• Baligh
• Berakal
• Merdeka
• Sekurang-kurangya dua orang
• Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul
• Dapat mendengar, melihat dan bercakap (tidak buta, bisu atau
pekak)
• Adil (Tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan
dosa-dosa kecil)
• Bukan tertentu yang menjadi wali.
SYARAT IJAB
• Pernikahan hendaklah dengan perkataan nikah atau dengan perkataan yang
sama maksudnya secara terang dan tepat.
• Tidak diikatkan dengan tempoh waktu tertentu (seperti ikatan perkahwinan yang
dijanjikan dan dipersetujui dalam tempoh tertentu dalam nikah kontrak/mutaah)
• Tidak secara taklik. Tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab (lafaz akad) dilafazkan
• Tidak boleh menggunakan perkataan kiasan dan sindiran.
• Dilafazkan oleh wali atau wakilnya
SYARAT QABUL
• Lafaz Qabul (terima) hendaklah sesuai dengan lafaz ijab
• Hendaklah terang dan nyata, bukan kiasan.
• Dilafazkan oleh bakal suami atau wakilnya (atas sebab-sebab tertentu)
• Tidak diikatkan atau mengandungi perkataan yang terbatas tempoh waktunya
• Tidak secara taklik (tiada sebutan prasyarat sewaktu qabul dilafazkan)
• Menyebut nama bakal isteri
• Tidak diselangi dengan perkataan lain.
TUJUAN PERKAHWINAN DALAM ISLAM

 Melaksanakan perintah Allah SWT.


 Mengikuti sunnah Rasulullah SAW
 Membina rasa cinta dan kasih sayang.
 Bagi memperoleh keturunan yang sah.
 Bagi memperolehi kebahagiaan dan ketenangan hidup
yang sakinah.
 Bagi memenuhi keperluan batin yang sah dan diredhai Allah
SWT
HIKMAH PERNIKAHAN DALAM ISLAM
 Menjaga keturunan
 Memelihara kesucian diri
 Melaksanakan tuntutan syariat
 Dapat mengeratkan silaturahim
 Mewujudkan kerjasama dan tanggungjawab
 Suatu cara yang halal untuk menyalurkan nafsu batin
 Perzinaan, pelacuran, liwat dan maksiat dapat dielakkan.
 Untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan
ketenteraman
Definisi perkhawainan menurut barat

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang


sangat penting dalam kehidupan masyarakat
barat, sebab perkawinan bukan hanya
menyangkut kedua mempelai, tetapi juga
orang tua, kedua belah pihak, saudara-
saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-
masing.
Hukum perkhawinan menurut barat

Hukumnya adalah harus dan digalakkan


Lelaki tidak boleh mengahwini lebih
daripada seorang isteri dalam satu masa
Sumber dalil dan rujukkan
perkhawinan dalam barat
 Kitab Bible (The Old Testament dan New Testament),
 Undang-undang Gereja (Code of Canon Law)
 Undang-undang Sivil (Undang-undang Malaysia, Akta
Membaharui Undang-undang (Perkahwinan dan
Perceraian) 1976 (Akta 164) &Kaedah-kaedah)
Syarat-syarat dalam Perkahwinan
dalam barat
Kedua-dua pihak lelaki dan perempuan mesti
ada kemahuan atau kehendak
Tidak terdapatnya halangan-halangan
sepertimana yang telah ditetapkan oleh Canon
Law
Mesti melalui upacara Perkahwinan yang telah
ditetapkan
Syarat-syarat pasangan perkhawinan

 Pengantin lelaki hendaklah berumur 16 tahun ke atas


dan pengantin perempuan pula berumur 14 tahun ke
atas untuk membolehkan berkahwin, bergantung
kepada undang-undang kerajaan.
 Dua orang Saksi (Lelaki dan Perempuan). Saksi-saksi
tidak boleh mempunyai hubungan begitu rapat seperti
adik beradik dan sebagainya dan hendaklah berumur
dua puluh satu tahun ke atas
 Orang yang menerima perjanjian kahwin iaitu Paderi
Objektif Perkahwinan dalam
pandangan barat
 Agar manusia mempunyai teman, penyokong serta
pendamping hidup di dunia
 Suami isteri adalah wajah Tuhan di dunia dan ia
merupakan gambaran cinta Tuhan di dunia
 Mengembangkan keturunan tertentu
PERBEZAAN MUNAKAHAT DENGAN
PERKAHWINAN BARAT
CIRI ISLAM BARAT
Pemilihan pasangan Berdasarkan syari`at Tidak menetapkan ciri-
islam ciri khusus
Hukum perkahwinan Sangat digalakkan Harus
Sayart untuk berkahwin • Pengantin lelaki • Mesti mempunyai
(Calon Suami) persetujuan kedua-
• Pengantin dua pihak
perempuan (Calon • Tidak bertentangan
Isteri) dengan Canon Law
• Wali • Mesti mempunyai
• Dua orang saksi lelaki upacara
Ijab dan Qabul (akad
nikah)

Jenis perkahwinan Monogami , Poligami Monogami sahaja


ISTIADAT PERKAHWINAN YANG
BERCAANGGAH DALAM ISLAM
 PERKARA 1
 Adakah hantaran belanja termasuk di dalam ajaran Islam?
 Setelah merujuk dalil berkenaan perkara ini, sememangnya hantaran
belanja tidak termasuk dalam ajaran Islam. Islam hanya meminta seorang
lelaki yang ingin mengahwini seorang perempuan untuk membayar
maskahwin sahaja. Maskahwin ini boleh terdiri dari emas, duit, besi atau
sekadar bacaan dari Al Quran.

 Maskahwin adalah pemberian yang wajib diberi oleh suami kepada


isterinya dengan sebab perkahwinan. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud
:” Berikanlah kepada orang-orang perempuan itu maskahwin mereka “. (
Surah An-Nisaa’ – Ayat 4 )
 PERKARA 2
 Bagaimana untuk mempastikan hari kenduri kahwin cuaca adalah baik
tanpa hujan.

 1. Pergi berurusan dengan bomoh atau dukun yang boleh menahan


hujan.
 2. Mengamalkan pelbagai petua orang Melayu seperti membuang
pakaian dalam pengantin ke atas bumbung, meletakkan payung secara
terbalik lalu meletakkan air ke dalam payung terbalik tersebut
 3. Berbagai amalan karut marut lain

 Mudahnya orang Melayu untuk sesat. Allah berikan rahmat dengan


diberiNya menantu dibalas pula oleh manusia dengan melakukan
pekerjaan syirik. Memanggil bomoh tolak hujan adalah sesat dan
mengamalkan pelbagai petua seperti di atas juga adalah sesat.