Anda di halaman 1dari 10

Taksonomi Kefahaman

Membaca
Disediakan oleh
Hazwan Bin Lamjad
Domain Kognitif Taksonomi
Bloom
• Kemahiran kognitif merupakan domain taksonomi yang
digunakan untuk mengukur kemahiran intelektual
• Taksonomi ini diperkenalkan oleh Benjamin S. Bloom untuk
tujuan pendidikan pada tahun 1956
PENILAIAN

SINTESIS

ANALISIS

APLIKASI

KEFAHAMAN

PENGETAHUAN
PENGETAHUAN
• Melibatkan murid untuk mengingati semula pengetahuan:
– Fakta
– Maklumat
– Definisi
• Kata kunci :
– Mentakrifkan
– Mengenal pasti
– Menggambarkan
– Menamakan
KEFAHAMAN
• Melibatkan proses mula mengembangkan fikiran
• Para pelajar mula menyatakan idea dengan menggunakan ayat
sendiri
• Kata kunci:
– Menterjemahkan
– Meringkaskan
– Menjelaskan
– Menyimpulkan
APLIKASI
• Kebolehan menggunakan maklumat dalam situasi yang baru
• Peringkat ini memerlukan kefahaman yang lebih tinggi dan
mendalam
• Menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip, kaedah,
teori dan formula.
• Kata kunci:
– Menggunakan
– Meramalkan
– Melaksanakan
– Menyelesaikan
ANALISIS
• Pelajar boleh mengasingkan idea-idea ke dalam kompone-
komponenya yang berasingan dan mereka dapat menunjukkan
mereka memahami hubungan antara komponen-komponen itu.
• Kata kunci:
– Menganalisis
– Memisahkan
– Membandingkan
– Memecahkan
SINTESIS
• Aras yang memerlukan pelajar menggunakan imaginasi
dan pemikiran dengan mencantumkan unsur-unsur yang
terdapat pada sesuatu untuk menghasilkan sesuatu
yang baru
• Kata kunci:
– Mengkategorikan
– Menggabungkan
– Mencipta
– Mengubah
– Membina semula
– berkaitan
penilaian
• Kemahiran intelek yang paling tinggi dalam TAKSONOMI BLOOM
• Kebolehan pelajar untuk melakukan penilaian, diskriminasi,
memberi rasional dan menyatakan pendapat dengan alasan-
alasan tertentu
• Kata kunci:
– Menilai
– Membandingkan
– Menyimpulkan
– Mempertimbangkan
– Menyokong

Anda mungkin juga menyukai