Anda di halaman 1dari 8

MASALAH BAHASA KANAK-KANAK

KERENCATAN MENTAL
KERENCATAN AKAL
• Suatu kurang upaya yang bercirikan
fungsian adaptif yang terhad.
• Kerencatan mental berpunca sebelum umur
18 tahun ( American Assosiation on Mental
Retardation/ AAMR)
• Mempunyai tahap IQ diantara 5o ke bawah
• Mereka yang kerencatan akal yang teruk
(severe mental retardation) tidak boleh
berjalan, bercakap atau menjaga diri
PERKEMBANGAN BAHASA
• Kelewatan dalam perkembangan bahasa
merupakan bukti jelas yang dapat dilihat
pada kanak-kanak terencat akal
(Warren& Abbeduto,1992)
• Mereka mengalami masalah dari segi
bentuk bahasa, kandungan bahasa dan
penggunaan bahasa
- masalah pertuturan
- Kesukaran menghasilkan pertuturan
(masalah artikulasi)
- Kesukaran meniru bunyi bahasa
(masalah otitis media – infeksi pada
bahagian telinga)
• Kanak-kanak terencat akal sukar untuk
menyampaikan bahasa-bahasa secara linguistik
dan menyebabkan penguasaan bahasa yang
lemah
• Masalah kelewatan berbahasa tersebut berkait
dengan keyakinan diri kanak-kanak tersebut.
• mereka mempunyai keselarasan berbahasa
bersesuaian dengan keupayaan kognitif mereka.
• Semakin teruk kognitif mereka semakin teruk
keupayaan mereka untuk menguasai bahasa.
• Semantik
• Mereka juga bermasalah untuk
memahami makna perkataan mengikut
kategori, kuantiti, ruang dan masa)
• Masalah kekurangan perbendaharaan
kata
•SEKIAN