Anda di halaman 1dari 14

Pertemuan I

Kekhasan Atom Karbon


dan

Alkana
Apa persamaan
ketiga gambar ini?

2
Gambar di atas merupakan benda-benda yang
mengandung karbon, disebut senyawa karbon.

Senyawa karbon dinamakan juga senyawa


organik.
Senyawa organik adalah senyawa yang berasal
dari makhluk hidup.
Senyawa anorganik yang bukan berasal dari
makhluk hidup.

3
Perbedaan Senyawa Organik dan Anorganik

4
Berdasarkan percobaan pembakaran gula,
didapatkan hasil sebagai berikut.

1. Zat padat berwarna hitam adalah karbon,


berarti gula mengandung karbon.

2. Zat cair yang dapat mengubah warna kertas


kobalt klorida dari biru menjadi merah jambu
adalah air. Hal itu membuktikan bahwa gula
juga mengandung hidrogen dan oksigen.

3. Dalam gula terdapat unsur C, H, dan O.


5
Kekhasan Atom Karbon
Atom hidrogen dapat mengikat 4 atom karbon.

6
Atom karbon tersebut mempunyai empat macam kedudukan.

a. Atom C primer, mengikat satu atom C lainnya.


b. Atom C sekunder, mengikat dua atom C lainnya.
c. Atom C tersier, mengikat tiga atom C lainnya.
d. Atom C kuatener, mengikat empat atom C lainnya.

H CH3 H
H 3C C C C CH3
CH3 CH3 H
7
Senyawa Hidrokarbon
Senyawa hidrokarbon terdiri atas hidrokarbon jenuh dan
hidrokarbon tidak jenuh
H H H
• Hidrokarbon jenuh, yaitu
hidrokarbon yang ikatan H C C C H
antara atom karbonnya H H H
tunggal. H
H C C C H
• Hidrokarbon jenuh, yaitu H H H
hidrokarbon yang ikatan
antara atom karbonnya H
tunggal. H C C C H
H 8
Deret Homolog
Alkana Alkena Alkuna

9
Video

Untuk melihat lebih jelas pembentukan senyawa karbon,


amati video pada :

http://www.youtube.com/watch?v=BjyG-m2I7Lg

10
Alkana

• Bahan bakar kompor gas


adalah LPG, terdiri atas
60% propana dan 40%
butana

• Alkana diperoleh dari minyak


bumi dengan distilasi bertingkat

• Alkana senyawa hidrokarbon jenuh,


disebut dengan parafin, artinya daya
gabung kecil
11
Sifat Fisika Alkana

12
Tata Nama Alkana
• Rantai utama diberi nama alkana.
• Nama cabang disebut lebih dahulu, disusun menurut
abjad dan diberi awalan yang menyatakan jumlah
cabang tersebut. Kemudian disambung dengan nama
rantai utama.
• Jika terdapat dua atau lebih cabang yang sama maka
diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang
tersebut (di, tri, tetra, penta, dan seterusnya).

• Penulisan antara angka dan huruf dipisahkan dengan


tanda strip (–), sedangkan antara angka dengan angka
dipisahkan dengan tanda koma (,). 13
Tata Nama Alkana

4–etil–3–metilheptana

5–etil–2,2,4–trimetiloktana

14