Anda di halaman 1dari 13

NOMBOR DAN

STRUKTUR
NOMBOR

NAMA PENSYARAH:
ENCIK MOHAMAD ARIFF BIN ABD.
RAHMAN

DISEDIAKAN OLEH
: NURSEHA BINTI AHWIL
: NUR FARHANA BINTI OMAR
: NOOR FAIZAH EZZATI BINTI AHMAD
: NURDIYANA AMALIN BINTI NORAZAN
1. APAKAH SISTEM NOMBOR

 Sistem nombor ialah suatu set nombor.


 Sistem nombor merangkumi topik nombor
asli, nombor bulat, integer, nombor nisbah
dan nombor bukan nisbah dan nombor
nyata.
Nombor
nyata

Integer

Nombor
nisbah
SISTEM
NOMBOR
Nombor
bukan nisbah

Nombor bulat

Nombor asli
NOMBOR •Nombor yang terletak pada garisan nombor
•Nombor nyata mengandungi semua nombor

NYATA nisbah bersama dengan satu set nombor


dipanggil nombor bukan nisbah

NOMBOR •(1, 2, 3, . . .)
•Mewakili semua nombor boleh bilang bermula
ASLI dengan 1

NOMBOR •(0, 1, 2, 3, . . .)
•Bermula dengan sifar termasuk semua nombor
BULAT asli
INTEGER •(0,±1, ±2, ±3, . . . )
•Termasuk nombor bulat negatif, 0 dan positif

•Nombor nisbah boleh ditulis dalam bentuk


NOMBOR perpuluhan, iaitu sama ada perpuluhan terhad atau
berulang.
NISBAH •Contoh: dimana palang di atas67 bermaksud nombor
6 dan 7 ditulis berulang iaitu 0.67676767676….

NOMBOR •{X | X ialah nombor perpuluhan tak berulang dan tak

BUKAN terhad}
•Contoh:

NISBAH
pi (𝜋) ≈ 3.14159. . , ; 𝑒 ≈ 2,71828 … ; 2, 𝑒𝑡𝑐.
2. APAKAH SISTEM NOMBOR
PENTING? KENAPA?
KEPENTINGAN SISTEM NOMBOR

Digunakan secara Digunakan untuk


Digunakan dalam
meluas untuk sistem rutin pengiraan
penkomputeran
pengkomputeran seharian seperti
untuk mewakili lokasi
seperti grafik perakaunan dan
memori berbeza
komputer sistem kalendar

‘Electronic gates’ Sektor pembinaan


dalam litar elektrik dan pembangunan
APLIKASI SISTEM NOMBOR
DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN
Memudahkan pengurusan kewangan
harian

Memahami analisis ekonomi

Berkait rapat dengan cabang-cabang ilmu


yang lain

Menyelesaikan masalah dan urusan harian


3. SISTEM PERNOMBORAN BAGI
SEBARANG ASAS NOMBOR
SEHINGGA ASAS 16

Binary/ penduaan(asas 2)

Oktal/ perlapan (asas 8)

Decimal/ perpuluhan (asas 10)

Hexadecimal/ perenambelas (asas 16)


NOMBOR BNARY/ PENDUAAN
 Terdiri
daripada 2 angka iaitu 0,1
 Ia merupakan nombor asas 2
 Contoh :
a) 1001.01
b) 1001.012
 Kedudukan setiap digit menunjukkan
magnitud bagi setiap digit tersebut
PEMBERAT 𝟐𝟑 𝟐𝟐 𝟐𝟏 𝟐𝟎 𝟐−𝟏 𝟐−𝟐
NILAI 1 0 0 1 . 0 1

o Secara pernyataan matematik:

10012 = (1x 𝟐𝟑 ) + (0x 𝟐𝟐 ) + (0x 𝟐𝟏 ) + (1x𝟐𝟎 )

o Dalam nombor penduaan, bilangan digit dipanggil bit.


NOMBOR OKTAL/ PERLAPAN
 Terdiri daripada 8 angka iaitu 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7.
 Ia merupakan nombor asas 8
 Contoh:
a) 5641.27
b) 5641.278

 Kedudukan setiap digit menunjukkan


magnitud bagi setiap digit tersebut
PEMBERAT 𝟖𝟑 𝟖𝟐 𝟖𝟏 𝟖𝟎 𝟖−𝟏 𝟖−𝟐
NILAI 5 6 4 1 . 2 7

 Secara penyataan matematik:


56418 = (5x 𝟖𝟑 ) + (6x 𝟖𝟐 ) + (4 x 𝟖𝟏 ) +(1x 𝟖𝟎 )