Anda di halaman 1dari 9

KSSR (TAHUN 1 & 2)

KBSR KSSR

• KBSR telah disemak semula bagi memastikan murid dibekalkan dengan


pengetahuan, kemahiran dan nilai sesuai dengan keperluan semasa.
• Menggantikan penggunaan buku teks dengan penggunaan modul.
PERBEZAAN KBSR & KSSR
KBSR KSSR
Reka bentuk kurikulum berasaskan tiga Reka bentuk kurikulum berasaskan enam
bidang: tunjang:
Komunikasi Komunikasi
Manusia dan alam sekeliling • Kerohanian, sikap dan nilai
Perkembangan diri individu • Kemanusiaan
• Perkembangan fizikal dan estetika
Sains dan teknologi
Keterampilan diri
Bahan kurikulum: Bahan kurikulum:
Sukatan Pelajaran Dokumen Standard Kurikulum
Reka bentuk kurikulum: Reka bentuk kurikulum:
Linear Modular
Organisasi kuriikulum: Tahap I (Tahun 1, 2 dan 3) Modul Teras
Tahap I (Tahun 1,2 dan 3) Mata Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif
pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan Tahap II (Tahun 4, 5 dan 6) Mata
Tahap II (Tahun 4, 5 dan 6) Mata pelajaran Teras dan Elektif
pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Elemen Kreativiti dan Inovasi,
Kreatif Keusahawanan serta Teknologi
Maklumat dan Komunikasi (lCT)
secara eksplisit

Fokus: 3M (Membaca, menulis, Fokus: 4M (Membaca, menulis,


mengira) mengira dan menaakul)
Bahasa
Melayu
Pendidikan
Bahasa
Islam /
Inggeris
Moral

Modul
Pendidikan Bahasa
Kesihatan teras Cina
asas

Pendidikan
Matematik
Jasmani

Pendidikan
Tamil
Seni visual

Modul Dunia
muzik
teras tema kesenian
Sains
teknologi
Bahasa
Arab

Bahasa Bahasa Cina


Kadazandusun (SK)

Modul
elektif
Bahasa Bahasa
Iban Tamil (sk)

Bahasa
Semai