Anda di halaman 1dari 9

Kelompok Sunda

Anggota
1. Adrean Ibnu Awwali
2. Riyola Rahmaniar S
3. Dela Xarsa Arexandra
4. Galih Aqilla Kurniawan
5. Anggi Ayuni Dewi
Bade Ngajelaskeun Materi Ngeunaan
Metode Biantara
Metode Biantara aya 4 nyaeta:

Metode Impromtu.
Metode Ngapalkeun.
Metode Naskah.
Metode Konsep.
Metode Impromtu
Metode impromtu(serta merta): metode biantara nu masar
nu ngadadak teu tatanar heula ngan ngandelkeun
pangaweruk jeung ka maheran nu kacangking ku dirina.
Contohna: pas nuju acara, tamu ondangan parantos
sumping sareng acara bade dikawitan. Pangatur laku
parantos ngadugikeun runtuyan acara, sareng miwarang
salah sawiyos pribumi dihaturanan biantara. Namung,
waktos dihaturanan teu sumping sareng teu ngawakilkeun,
janten kedah milari gentosna ku nu sanes kanggo biantara.
Metode Ngapalkeun
Metode Ngapalkeun(memoriter):metode
biantara nu dirancang heula ti anggana
kalayan ditulis lengkep tur di apalkeun.
Metode Naskah
Metode naskah(masnuscrip) : metode biantara nu
sering di gunakeun dina acara- acara resmi biasa
na geus di siapkeun naskahna kari macakeun
wungkul. Metoda naskah nyaeta metoda anu
dianggap parantos komplit.Namung, masih aya
keneh kakirangan, diantawisna antawis anu
ngadugikeun sareng anu ngadangukeun sering
ngajantenkeun bosen,anu ngadugikeun na ningali
naskah teras.
Metode Konsep
Metode konsep(ektemporan) : metode biantara nu
teu ngagunakeun naskah,biasa na nyusun garis
badagna nu rek di tepikeun(ide pokok). Metoda
ekstemporan mangrupikeun metoda anu eusina
mangrupikeun poko-poko dina biantara, kangge
ngagunakeun metoda ieu urang kedah nguasai
materi, janten wartos ngadugikeuna na poko-poko
biantara gampil kanggo dijelaskeun.
SAKIEU NU ka PIHATUR
HAPUNTEN BILIH AYA
KALEPATAN