Anda di halaman 1dari 18

Teori Tembusan Sosial

Irwi Altman & Dalmas A. Taylor, 1973

1
Teori:
Proses perkembangan hubungan antara
individu
 Tahap cetek @ tidak intim  peribadi

(dalam jangka masa tertentu)

Menjelaskan komunikasi interpersonal


 bertujuan untuk berkongsi maklumat

2 antara seseorang.
Andaian Teori:

 1. Hubungan berkembang dari tahap cetek kepada


peribadi
 2. Secara amnya setiap hubungan adalah
sistematik dan boleh dijangka
 3. Dlm hubungan terdapat penarikan tembusan
 4. pendedahan kendiri adalah perkara asas dlm
perkembangan hubungan.

3
“Kupasan” dalam Hubungan:
Analogi sebiji Bawang Besar
4
Ciri Bawang Besar

 Berlapis
 Kulit luar – imej publik
 Dimensi:
1. Keluasan
2. Kedalaman

5
Konsep Utama

 Pendedahan diri

 Kos dan ganjaran

6
Pendedahan diri

 Kedalaman  Kelebaran
(keintiman) (maklumat)

Keintiman Maklumat

Keintiman Maklumat
7
Tahap2/Proses Tembusan Sosial
orientasi

Eksplorasi afektif

afektif

stabil

8
Tahap 1 : orientasi – mendedahkan maklumat am (cth: nama,
bangsa, agama)

Tahap 2 : Eksplorasi afektif – peringkat pendedahan yang lebih


dalam (cth: latar belakang keluarga)

Tahap 3 : Afektif – penilaian perasaan yang lebih kritis (cth:


privasi individu)

Tahap 4 : Stabil – keintiman yang tinggi membenarkan pasangan


meramal respon dan tindakan.

Tahap 5 : kebalikan tembusan – menarik diri (cth: bercerai)


9
Kos dan ganjaran

Ganjaran-Kos=Hasil

Kos>Ganjaran=Putus Ganjaran>Kos=Berterusan

10
Hujah teori social exchange (teori
pertukaran sosial):

 Konsep kos dan ganjaran x mudah


 Kita selalu membandingkan hasil hubungan
semasa dgn hub masa lalu dan hub akan
dtg.
 Perbandingan ini membantu kita
mengenalpasti tahap kepuasan dan menjadi
motivasi utk menukar status/tahap hubungan
semasa
11
Penilaian hubungan:

 Penilaian hubungan masa lalu = Comparison


level (CL)/ tahap bandingan
– Sekiranya dlm hub masa lalu byk mdpt ganjaran/
bagus/ lancar = CL tinggi
 Penilaian (possible) hubungan akan dtg =
Comparison level of alternatives (CLA)/
tahap bandingan anternatif
– “Sekiranya kita percaya di laut sana ada banyak
ikan maka kita akan …..” = CLA tinggi
12
Bagaimana kemesraan
dikawal???

 3 perkara diambil kira:


- Hasil Hubungan
- Kepuasan Hubungan- tahap bandingan (CL)
- Kestabilan Hubungan- tahap bandingan
alternatif (CLA)

Hasil>CLA>CL
Situasi optima untuk mengekalk
hubungan
13
1) Hasil hubungan
- peringkat awal perkenalan
- perkara utama dikongsi, cth rupa paras
&penampilan diri
2) Tahap Bandingan (CL)
- kepuasan relatif
3) Tahap Perbandingan Alternatif (CLA)
- ganjaran yang diterima di luar hubungan
14
RUMUSAN: Kritikan
1) Penyelidikan Lan VanLear (1991)
mendapati perkongsian berlaku pada
peringkat pertengahan bukan pada
peringkat awal.

2) Kajian di kampus-Persahabatn dibentuk


dengan cepat (bergantung kepada faktor)
15
Sambg…

3) Mengikut teori ini proses memutuskan


hubungan perlahan –(kes penceraian
mendapati kedalaman pendedahan
meningkat secara mendadak pada
peringkat akhir dalam proses mengakhiri
hubungan
16
Sambg…
4) Andaian teori ini terhadap keterbukaan
mempengaruhi kualiti hubungan –
berbentuk dialektif iaitu bersifat terbuka
@ tertutup @ berasingan (boleh
menghasilkan pendedahan dan
penarikan)
5) Analisis untung dan rugi- terlalu simpel
bagi sesuatu yang kompleks.
 Adakah setiap hubungan itu perlu dilihat
pada untung dan rugi??
17
18

Anda mungkin juga menyukai