Kemahiran 17: suku kata KVKK

li pu sa ni nu tu

ng ng ng ng ng ng

ling pung sang ning nung tung

bang kung sing rong ceng

cong sing nang fang dong king lung meng

suku kata KVKK
bang jang lang sang tang bing jing ling sing ting bung jung lung sung tung beng jeng leng seng teng bong jong long song tong

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful