Anda di halaman 1dari 2

PERINGATAN

 Kad ini hendaklah sentiasa dipakai apabila


keluar dari kelas sewaktu pengajaran dan
pembelajaran berlaku.
 Hanya dua (2) orang murid sahaja
dibenarkan keluar pada satu-satu masa.
XBA1226  Sekiranya kad ini hilang semua ahli kelas
SK KINALUAN mesti bertanggungjawab dan kad baru akan
TAMBUNAN dikenakan bayaran sebanyak RM 5.00
 Berada di luar kelas tanpa memakai kad

KAD 
kebenaran adalah satu kesalahan.
Patuhi peraturan sekolah apabila berada di
luar kelas.

KEBENARAN
KELUAR ________________________
HALINA JOHN JINULI
Guru Besar Sk Kinaluan Tambunan

TAHUN 1 Sesiapa yang terjumpa kad ini


sila kembalikan ke pejabat sekolah.
Terima kasih.

PERINGATAN

 Kad ini hendaklah sentiasa dipakai apabila


keluar dari kelas sewaktu pengajaran dan
pembelajaran berlaku.
 Hanya dua (2) orang murid sahaja
dibenarkan keluar pada satu-satu masa.
XBA1226  Sekiranya kad ini hilang semua ahli kelas
SK KINALUAN mesti bertanggungjawab dan kad baru akan
TAMBUNAN dikenakan bayaran sebanyak RM 5.00
 Berada di luar kelas tanpa memakai kad

KAD 
kebenaran adalah satu kesalahan.
Patuhi peraturan sekolah apabila berada di
luar kelas.

KEBENARAN
KELUAR ________________________
HALINA JOHN JINULI
Guru Besar Sk Kinaluan Tambunan

TAHUN 2 Sesiapa yang terjumpa kad ini


sila kembalikan ke pejabat sekolah.
Terima kasih.

PERINGATAN

 Kad ini hendaklah sentiasa dipakai apabila


keluar dari kelas sewaktu pengajaran dan
pembelajaran berlaku.
 Hanya dua (2) orang murid sahaja
dibenarkan keluar pada satu-satu masa.
XBA1226  Sekiranya kad ini hilang semua ahli kelas
SK KINALUAN mesti bertanggungjawab dan kad baru akan
TAMBUNAN dikenakan bayaran sebanyak RM 5.00
 Berada di luar kelas tanpa memakai kad

KAD 
kebenaran adalah satu kesalahan.
Patuhi peraturan sekolah apabila berada di
luar kelas.

KEBENARAN
KELUAR ________________________
HALINA JOHN JINULI
Guru Besar Sk Kinaluan Tambunan

TAHUN 3 Sesiapa yang terjumpa kad ini


sila kembalikan ke pejabat sekolah.
Terima kasih.
PERINGATAN

 Kad ini hendaklah sentiasa dipakai apabila


keluar dari kelas sewaktu pengajaran dan
pembelajaran berlaku.
 Hanya dua (2) orang murid sahaja
dibenarkan keluar pada satu-satu masa.
XBA1226  Sekiranya kad ini hilang semua ahli kelas
SK KINALUAN mesti bertanggungjawab dan kad baru akan
TAMBUNAN dikenakan bayaran sebanyak RM 5.00
 Berada di luar kelas tanpa memakai kad

KAD 
kebenaran adalah satu kesalahan.
Patuhi peraturan sekolah apabila berada di
luar kelas.

KEBENARAN
KELUAR ________________________
HALINA JOHN JINULI
Guru Besar Sk Kinaluan Tambunan

TAHUN 4 Sesiapa yang terjumpa kad ini


sila kembalikan ke pejabat sekolah.
Terima kasih.

PERINGATAN

 Kad ini hendaklah sentiasa dipakai apabila


keluar dari kelas sewaktu pengajaran dan
pembelajaran berlaku.
 Hanya dua (2) orang murid sahaja
dibenarkan keluar pada satu-satu masa.
XBA1226  Sekiranya kad ini hilang semua ahli kelas
SK KINALUAN mesti bertanggungjawab dan kad baru akan
TAMBUNAN dikenakan bayaran sebanyak RM 5.00
 Berada di luar kelas tanpa memakai kad

KAD 
kebenaran adalah satu kesalahan.
Patuhi peraturan sekolah apabila berada di
luar kelas.

KEBENARAN
KELUAR ________________________
HALINA JOHN JINULI
Guru Besar Sk Kinaluan Tambunan

TAHUN 5 Sesiapa yang terjumpa kad ini


sila kembalikan ke pejabat sekolah.
Terima kasih.

PERINGATAN

 Kad ini hendaklah sentiasa dipakai apabila


keluar dari kelas sewaktu pengajaran dan
pembelajaran berlaku.
 Hanya dua (2) orang murid sahaja
dibenarkan keluar pada satu-satu masa.
XBA1226  Sekiranya kad ini hilang semua ahli kelas
SK KINALUAN mesti bertanggungjawab dan kad baru akan
TAMBUNAN dikenakan bayaran sebanyak RM 5.00
 Berada di luar kelas tanpa memakai kad

KAD 
kebenaran adalah satu kesalahan.
Patuhi peraturan sekolah apabila berada di
luar kelas.

KEBENARAN
KELUAR ________________________
HALINA JOHN JINULI
Guru Besar Sk Kinaluan Tambunan

TAHUN 6 Sesiapa yang terjumpa kad ini


sila kembalikan ke pejabat sekolah.
Terima kasih.