Anda di halaman 1dari 10

Piranti dening Wahyu Rahmayanti

Krama Inggil ?

Wong sing luweh tua


Pakdhe, budhe, pak lik,
bu lik, eyang

Wong tua loro (Bapak Ibu)

Bapak Ibu guru

Mas, Mbak
Ngoko ?

Wong sing luweh enom

kancane

Adhine
Tembung
Ngoko Krama Inggil
Turu Sare
Tuku Mundhut
Maca Maos
Ngombe Ngunjuk
Rambut Rikma
Klambi/ sandangan Rasukan/ Ageman
Lungo/ menyang Tindhak
Mangan Dhahar
Tangi Wungu
Ados Siram
Pasar Peken
Sawah Saben
Tegese Tembung
Simbah lunga sawah
Simbah tindhak saben
Ibu tuku klambi
Ibu mundhut rasukan

Bapak ngombe kopi


Bapak ngunjuk kopi
Pakdhe lagi turu
Pakdhe nembe sare
Ukara Pitakon (Kalimat Tanya)
Yakuwi ukara kang ngandhut teges nakokake apa
wae lan biyasane nganggo tembung pitakonan.

Ukara pitakon dipungkasi kanthi tandha pitakon


(?)
Tembung pitakonan, kayata :

Apa = barang Ana ngendi = tempat


Sapa = orang Kapan = wektu
Pira = Jumlah Kepriye = sebab
Gawe Pitakon
Dhek Minggu, Ima menyang pasar.
Pitakon : Dhek kapan Ima menyang pasar?.
Bocah loro padha mlebu pasar kliwon
Pitakon : Bocah loro padha mlebu ana ngendi?
Partini dodol iwak nus
Pitakon : Sapa sing dodol iwak nus?

Fitri tuku iwak, jangan, beras, lan jagung


Pitakon : Apa sing dituku Fitri?
Regane sepatuku satus ewu
Pitakon : Piro regane sepatumu?
Ukara Pakon (Kalimat Perintah)
yakuwi ukara kang tegese kongkonan utawa
ajakan.
Ukara pakon dipungkasi kanthi tandha pakon (!)

Tuladha :

Tulung jupokno garisan ning jero tasku!


Gawea layangan kanggo koncomu sing ning
tahunan!
Resikana kamarmu!
Tilek Rara
Rara koncoku sekolah.
Rara ora masuk sekolah amarga saket.
Aku lan Tino tilek Rara ono in omahe.
Alhamdulillah, Rara ora kenapa – kenapa.
Rara lara panas lan pilek.
MATUR NUWUN

KLIK