Anda di halaman 1dari 35

SOALAN SPM

SPM2012
SOALAN NO.3
Antara yang berikut, yang manakah ciri barang awam?
i orang awam bebas menggunakannya
ii pengguna tidak perlu membayar
iii penawaran tidak terhad
iv tiada kos lepas
A I dan ii
B I dan iv
C ii dan iii
D iii dan iv
JAWAPAN A
- tiada unsur pengecualian
- orang ramai bebas guna
- tidak perlu bayar
- kos dibiayai oleh kerajaan
Soalan SPM
2014/no.4
Maklumat berikut berkaitan dengan cara penyelesaian
masalah asas ekonomi oleh Firma Q
- Menggunakan cara yang paling cekap untuk
memaksimumkan keuntungan
- Berdasarkan corak agihan pendapatan
Apakah masalah asas ekonomi yang Berjaya diselesaikan
oleh firma Q
I berapa banyak yang hendak dikeluarkan
ii apa yang hendak hendak dikeluarkan
Iii bagaimana hendak dikeluarkan
Iv untuk siapa dikeluarkan
A I dan ii C ii dan iii
B I dan IV D iii dan iv
JAWAPAN : D
Bagaimana – cara pengeluaran
Siapa – corak agihan pendapatan
Kesalahan Lazim
SALAH
Pelajar biasanya keliru antara konsep masalah
ekonomi dengan masalah-masalah asas ekonomi

BETUL
Sebenarnya masalah ekonomi merujuk kepada masalah
kekurangan, pilihan dan kos lepas manakala masalah asas
ekonomi terdiri daripada apa, bagaimana, untuk dan
siapa

TAMAT….


LENGKAPKAN LATIHAN YANG DIBERI………….