U1

LITERASI BAHASA WAJ3104

BENGKEL ASAS MEMBACA KAEDAH ABJAD

10/10/2010

@Hak Cipta AL/2010

1

Slide 1 U1 Hak cipta al/2010
User, 6/15/2010

kaedah namanama huruf yang digunakan di dalam tulisan Melayu iaitu A. B. C. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja Menurut Azman Wan Chik (1993). Apakah Kaedah Abjad Kaedah klasik ± digemari oleh guru Kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad.U5 KAEDAH ABJAD 1. «« hingga Z diajar menghafal nama-nama huruf mengikut turutan bermula dari A hingga Z Paling berkesan diajar secara nyanyian 10/10/2010 @Hak Cipta AL/2010 2 .

6/15/2010 .Slide 2 U5 Hak cipta al/2010 User.

U38 KAEDAH ABJAD 1. Apakah Kaedah Abjad Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak. huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajar Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula. 10/10/2010 @Hak Cipta AL/2010 3 . biasanya.

6/15/2010 .Slide 3 U38 Hak cipta al/2010 User.

Bunyi-bunyi huruf juga diperkenalkan pada peringkat ini. au. 10/10/2010 @Hak Cipta AL/2010 4 . o. huruf-huruf ini digabungkan bagi membentuk suku kata dan seterusnya perkataan. i. e. dan diftong ( ai. Apakah Kaedah Abjad kaedah memperkenalkan nama abjad dan diikuti dengan ejaan menurut suku kata mementingkan kanak-kanak mengenal namanama huruf dari a ± z.oi ). Selepas itu kanak-kanak diajar mengenali huruf-huruf vokal ( a. huruf-huruf konsonan. u ).U45 KAEDAH ABJAD 1.

6/15/2010 .Slide 4 U45 Hak cipta al/2010 User.

ii. 10/10/2010 @Hak Cipta AL/2010 5 .U2 KAEDAH ABJAD 2. Oleh sebab perkataan mengandungi huruf atau lambang. Mengikut Walker: lambang (huruf) hendaklah diajar seluruhnya. Kanak-kanak yang mengenal huruf mempunyai peluang besar untuk mencapai keupayaan membaca. murid hendaklah diajar mengenal nama huruf / lambang sebelum membaca atau mengejanya. Mengapakah Sesuai Digunakan? i.

Slide 5 U2 Hak cipta al/2010 User. 6/15/2010 .

U44 KAEDAH ABJAD 2. 10/10/2010 @Hak Cipta AL/2010 6 . Kaedah ini bersifat petunjuk dan kanak-kanak diberi peluang berinisiatif. iv. Mengapakah Sesuai Digunakan? iii. Murid berpeluang menjalin huruf konsonan dan huruf vokal bagi membentuk suku kata dan akhirnya perkataan.

6/15/2010 .Slide 6 U44 Hak cipta al/2010 User.

Apakah Prinsip-Prinsip Penting? Berpegang kepada prinsip setiap perkataan terdiri daripada beberapa huruf Perlu perkenal huruf2 yang menjdi unsur perkataan supaya boleh membaca Mesti menghafal huruf sebelum didedahkan kepada peringkat membaca perkataan 10/10/2010 @Hak Cipta AL/2010 7 .U16 KAEDAH ABJAD 3.

Slide 7 U16 Hak cipta al/2010 User. 6/15/2010 .

plastisin dsb. Bagaimanakah Prosedur P&P? i. kertas pasir.U18 KAEDAH ABJAD 4. kad. Setelah itu. iaitu a ± z (menerusi nyanyian. dibunyikan huruf vokal dan digabungkan dengan huruf konsonan membentuk suku kata: b + a = ba b + i = bi b + u = bu 10/10/2010 @Hak Cipta AL/2010 8 . ii. Murid menghafaz bentuk huruf menurut susunannya.

Slide 8 U18 Hak cipta al/2010 User. 6/15/2010 .

Buku Busu baru. Pembacaan ayat-ayat mudah yang perkataannya berupa kv + kv: Busu baca buku. Bagaimanakah Prosedur P&P? iii. 10/10/2010 @Hak Cipta AL/2010 9 . Penggabungan suku kata bagi membentuk perkataan bu + ku = buku iv.U40 KAEDAH ABJAD 4. Buku Busu biru.

6/15/2010 .Slide 9 U40 Hak cipta al/2010 User.

U41 KAEDAH ABJAD 4. Bagaimanakah Prosedur P&P? v. Ada guru yang terus dengan beberapa suku kata a ba ca ka pa sa ya i bi ci ki pi si yi u bu cu ku pu su yu 10/10/2010 @Hak Cipta AL/2010 10 .

Slide 10 U41 Hak cipta al/2010 User. 6/15/2010 .

Kemudian membaca perkataan: Ibu susu ciku aku kuku siku baca kaki bapa dan ayat mudah: Ibu baca buku. Saya suku susu. Bagaimanakah Prosedur P&P? vi.U42 KAEDAH ABJAD 4. 10/10/2010 @Hak Cipta AL/2010 11 .

Slide 11 U42 Hak cipta al/2010 User. 6/15/2010 .

Bagaimanakah Prosedur P&P? vii. Terdapat juga guru yang mengajar secara berperingkat-peringkat:   menyebut abjad menyebut suku kata terbuka menyebut suku kata tertutup membaca perkataan membaca ayat mudah 10/10/2010 @Hak Cipta AL/2010 12 .U43 KAEDAH ABJAD 4.

6/15/2010 .Slide 12 U43 Hak cipta al/2010 User.

U21 KAEDAH ABJAD 5. Apakah kekuatan? Jika kanak-kanak telah menguasai abjad maka mereka akan boleh membaca Sesuai dengan binaan perkataan Bahasa Melayu yang terdiri daripada suku kata yang tetap bunyinya membolehkan kanak-kanak mengeja perkataan-perkataan baru yang belum dipelajarinya Memberi asas yang kukuh dalam kemahiran membaca. 10/10/2010 @Hak Cipta AL/2010 13 .

6/15/2010 .Slide 13 U21 Hak cipta al/2010 User.

Apakah kelemahan? Prof Atan Long : Kaedah Abjad akan melambatkan murid membaca Penekanan kepada penghafazan huruf.U19 KAEDAH ABJAD 6. boleh menghilangkan minat Kaedah Abjad menegaskan hafazan yang kurang bermakna dan boleh membosankan murid 10/10/2010 @Hak Cipta AL/2010 14 .

6/15/2010 .Slide 14 U19 Hak cipta al/2010 User.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful