Anda di halaman 1dari 18

Revanza Qrizna Refqia

XII Adm. Perkantoran


Asas-Asas
Keprotokolan?

Revanza Qrizna Refqia


Pengertian Asas
Keprotokolan ?
Asas Keprotokolan adalah
Prinsip dasar yang menjadi
acuan berpikir seorang
Protokoler
Macam-macam Asas
Keprotokolan

Asas Kebangsaan

Asas Keseimbangan,
Kesesuaian, dan Asas Ketertiban dan
Keselarasan Kepastian Hukum

Asas Timbal Balik


Apasih Asas
Kebangsaan?

Apa Ya ?
Hmm apa ya ?
Apaan
sih ? Nah
itu!
Yang dimaksud dengan
“kebangsaan” adalah keprotokolan
harus mencerminkan sifat dan
watak bangsa Indonesia yang
pluralistik (kebinnekaan) dengan
tetap menjaga prinsip negara
kesatuan Republik Indonesia.
Asas ketertiban dan
kepastian hukum ?
Ada yang tau?

Hahaha engga kak


Dalam hal ini yang dimaksud
dengan “ketertiban dan kepastian
hukum” adalah keprotokolan
harus dapat menimbulkan
ketertiban dalam masyarakat
melalui adanya kepastian hukum.

Apa kak ?

Hm gitu toh
Asas
keseimbangan,
kesesuaian dan
keselarasan
tahu tidak ?

Hmm…

Seimbang sesuai dan selaras?


Dalam hal ini yang dimaksud
dengan “keseimbangan,
keserasian, dan keselarasan”
adalah keprotokolan harus
mencerminkan keseimbangan,
keserasian, dan keselarasan,
antara individu dan masyarakat
dengan kepentingan bangsa
dan Negara.
Wah ngerti
aku

Mantap kak
Revann
Dan yang terakhir
adalah Asas
Timbal Balik
Pada asas terakhir ini yang
dimaksud dengan “timbal balik”
adalah keprotokolan diberikan
setimpal ataubalas jasa terhadap
keprotokolan dari negara lain.

Itu bob
Mantap kak !
Apa ada yang ingin bertanya ?

Ane
Aku
G
Saya Kak Boleh deh

Ini ngapain ya ?
Gajadi,
kebanyakan

Kalem euy,
Saya pilih 2
1.Contoh Sikap Protokoler dalam
Asas Kebangsaan ?
2.Contoh Asas ketertiban dan
kepastian hukum seorang
Protokoler?
Edit by :
@Revanzaqr