Anda di halaman 1dari 123

TAJUK 1 PERKEMBANGAN

SENI VISUAL DI MALAYSIA


1. SEJARAH SENI NEGARA BERMULA DENGAN
PENUBUHAN PENANG IMPRESSIONIST SOCIETY
PADA TAHUN ?
A.1920-an
B.1930-an
C.1950-an
D.1960-an
2. PADA TAHUN 1950-An, muncul pelukis seperti Chuah
Thean Teng, dan Khalil Ibrahim yang menggunakan
subjek tempatan dalam karya mereka.
Penubuhan Wednesday Art Group melahirkan para
pelukis yang menampilkan karya catan gaya
_____________ .

A. Naturalisme
B. Abstrak
C. Impressionist
D. Ekspresionisme
• Syed Ahmad Jamal
• Chuah Thean Teng
• Yong Mun Seng
3. Nama-nama di atas merupakan tokoh
seni visual dalam bidang

A. Arca
B. Cetakan
C. Lukisan/catan
D. Batik
• Ilse Noor
Ponirin Amin
Ismail Zain

4. Nama-nama di atas merupakan tokoh


seni visual dalam bidang
A. Cetakan
B. Lukisan/catan
C. Arca
D. Sulaman
-Lahir 1905 di pulau pinang
-aliran impresionisme
-menjadi guru seni kumpulan eskpatriat Eropah dan
kumpulan Penang impressionist society di pulau pinang.

5. Berdasarkan petikan di atas, siapakah tokoh tersebut ?


A. Chuah Thean Teng
B. Redza Piyadasa
C. Mohamed Hoessein Enas
D. Abdullah Ariff
6. Namakan tokoh yang menghasilkan karya
di atas?
A. Chuah Thean Teng
B. Redza Piyadasa
C. Mohamed Hoessein Enas
D. Abdullah Ariff
7. Namakan tokoh yang menghasilkan
karya di atas/sebelah?

A. Mohamed Hoessein Enas


B. Anthony Lau
C. Chuah Thean Teng
D. Redza Piyadasa
8. Namakan tokoh yang
menghasilkan karya di
atas/sebelah?

A. Mohamed Hoessein Enas


B. Anthony Lau
C. Chuah Thean Teng
D. Redza Piyadasa
9. Namakan tokoh yang
menghasilkan karya di
atas/sebelah?

A. Mohamed Hoessein Enas


B. Anthony Lau
C. Zulkifli yusoff
D. Redza Piyadasa
10. Namakan tokoh yang
menghasilkan karya di
atas/sebelah?

A. Mohamed Hoessein Enas


B. Anthony Lau
C. Zulkifli yusoff
D. Redza Piyadasa
11. Namakan tokoh yang
menghasilkan karya di
atas/sebelah?
A. Juhari Said
B. Ibrahim Hussein
C. Zulkifli yusoff
D. Redza Piyadasa
12. Namakan tokoh
yang menghasilkan
karya di atas/sebelah?

A. Juhari Said
B. Ibrahim Hussein
C. Zulkifli yusoff
D. Redza Piyadasa
13. Namakan tokoh yang
menghasilkan karya di
atas/sebelah?

A. Juhari Said
B. Ibrahim Hussein
C. Zulkifli yusoff
D. Redza Piyadasa
-ditubuhkan pada 1920-an (sebelum merdeka)
-terdiri daripada isteri golongan ekspatriat
-Abdullah Ariff tenaga pengajar
-Puan Lim Cheng Kung sebagai penaja

 14. Berdasarkan penyataan di atas apakah nama persatuan tersebut ?


A. Penang impressionist
B. Angkatan Pelukis SeMalaysia
C. Wenesday Art Group
D. Persatuan Pelukis Malaysia
-ditubuhkan pada tahun 1979 (selepas merdeka)
-president Syed Ahmad Jamal
-ahli seperti Jin Leng, Mazli Mat Som, Ahmad Khalid Yusof
-tujuan menyatupadukan pelukis tanah air di bawah satu
bumbung

 15. Berdasarkan penyataan di atas apakah nama persatuan tersebut ?


A. Penang impressionist
B. Angkatan Pelukis SeMalaysia
C. Wenesday Art Group
D. Persatuan Pelukis Malaysia
-ditubuhkan pada 15 april 1958 (selepas merdeka)
-nama asal pertubuhan ini ialah angkatan pelukis
semenanjung)
-pengasasnya ialah Mohamed Hoessein Enas
-menyatupadukan pelukis dan memperkenalkan
gaya naturalisme
 16. Berdasarkan penyataan di atas apakah nama persatuan tersebut ?
A. Penang impressionist
B. Angkatan Pelukis SeMalaysia
C. Wenesday Art Group
D. Persatuan Pelukis Malaysia
-tubuh pada 1952 (sebelum merdeka)
-pengasasnya Peter Harris
-Ahli terdiri Cheong Lai Tong, Dzulkifli Buyong, Syed
Ahmad Jamal
Tujuan memperkenalkan “seni sebagai wadah
ekspresi diri”
 17. Berdasarkan penyataan di atas apakah nama persatuan tersebut ?
A. Penang impressionist
B. Angkatan Pelukis SeMalaysia
C. Wenesday Art Group
D. Persatuan Pelukis Malaysia
SENI KRAF
18. Seorang yang pakar daan mahir dalam
menghasilkan kraf dikenali sebagai_______

A. Adiguru
B. Adikraf
C. Adimanik
D. Aditekatan
-Tokoh : Yusoff Haji Abdullah
-rekaan menampilkan budaya masyarakat Pantai
Timur
-mengadakan Pameran Lukisan Batik di Moscow
 19. Tokoh di atas terkenal dala bidang kraf ________

A. Batik
B. Tembikar
C. Ukiran kayu
D. Tenunan
-tokoh : zamri Pandak
-lahir di perak
-menerima anugerah seal of excellence dari
UNESCO-AHPADA 2002
 20. Tokoh di atas terkenal dala bidang kraf ________

A. Batik
B. Tembikar
C. Ukiran kayu
D. Tenunan
-TOKOH : haji Abd Rahman Long
-lahir di Terengganu
-Hasil karya hiasi Bank Negara dan Istana Negara
Dianugerahi Pingat Jasa Kebaktian (PJK) oleh sultan Perlis
(1986)
 21. Tokoh di atas terkenal dala bidang kraf ________

A. Batik
B. Tembikar
C. Ukiran kayu
D. Tenunan
-Norhaiza Noordin
-Lahir 1963 di Tengganu
Penah terima Anugerah Seni Negeri Terengganu 2005
-Dianugerahi sebagai Adiguru Kraf Ukiran Seni Halus
pada 2011
 22. Tokoh di atas terkenal dala bidang kraf ________

A. Batik
B. Tembikar
C. Ukiran kayu
D. Tenunan
-Lahir 1948 di kedah
-pendidikan di Institut Teknologi Mara
-Karya dijadikan Hiasan di Istana Negara, Istana
Johor, hotel dan resort
-dinobatkan tokoh Kraf Negara 2007

 23. Siapakah nama tokoh di atas ?


A. Ishak Kassim
B. Aminah Haji Amat
C. Hajah Habibah Zikri
D. Hajah Natipah
-lahir di Melaka 1928
-Adiguru Kraf Anyaman Rombong
-Menghasilkan teknik pemprosesan bahan
mentah dan anyaman dengan lebih mudah.

 23. Siapakah nama tokoh di atas ?


A. Ishak Kassim
B. Aminah Haji Amat
C. Hajah Habibah Zikri
D. Hajah Natipah
-lahir 1956 di Melaka
-naib Johan Kategori Bidang Kaf Rotan
anjuran UNESCO 2003
-adiguru Kraf Anyaman Rotan 2011

 23. Siapakah nama tokoh di atas ?


A. Norhaiza Noordin
B. Ishak Kassim
C. Hajah Habibah Zikri
D. Hajah Natipah
-lahir di Perak 1938
-warisi kemahiran dari ibunya
-diundang sebagai pengajar dalm program
yang diadakan di dalam dan luar negara
-Adiguru Kraf Tekatan 1995
 23. Siapakah nama tokoh di atas ?
A. Norhaiza Noordin
B. Hajah Azizah Mohd Yusof
C. Ainatishah Bilal Din
D. Hajah Natipah
-lahir di Perak 1914
-Pelajari seni tekat daripada ibu dan nenek
-mendapat tempahan dari masyarakat setempat,
kerabat diraja, dan pembesar istana
-adiguru Kraf Tekatan 1987

 23. Siapakah nama tokoh di atas ?


A. Norhaiza Noordin
B. Hajah Azizah Mohd Yusof
C. Ainatishah Bilal Din
D. Hajah Natipah
ADUH HAI
SALAH LER…
MAAF JAWAPAN ANDA
TIDAK TEPAT
SORY BRO/SIS
TAHNIAH BRO/SIS

 TERBAIK ANDA DAN KUMPULAN MEMANG HEBAT


ADUH HAI
SALAH LER…
SORY BRO/SIS
TAHNIAH BRO/SIS

 TERBAIK ANDA DAN KUMPULAN MEMANG HEBAT


ADUH HAI
SALAH LER…
SORY BRO/SIS
TAHNIAH BRO/SIS

 TERBAIK ANDA DAN KUMPULAN MEMANG HEBAT


ADUH HAI
SALAH LER…
SORY BRO/SIS
TAHNIAH BRO/SIS

 TERBAIK ANDA DAN KUMPULAN MEMANG HEBAT


ADUH HAI
SALAH LER…
Silap ler
SORY BRO/SIS
TAHNIAH BRO/SIS

 TERBAIK ANDA DAN KUMPULAN MEMANG HEBAT


ADUH HAI
SALAH LER…
Silap ler
SORY BRO/SIS
TAHNIAH BRO/SIS

 TERBAIK ANDA DAN KUMPULAN MEMANG HEBAT


ADUH HAI
SALAH LER…
Silap ler
SORY BRO/SIS
TAHNIAH BRO/SIS

 TERBAIK ANDA DAN KUMPULAN MEMANG HEBAT


SORY BRO/SIS
TAHNIAH BRO/SIS

 TERBAIK ANDA DAN KUMPULAN MEMANG HEBAT


SORY BRO/SIS
TAHNIAH BRO/SIS

 TERBAIK ANDA DAN KUMPULAN MEMANG HEBAT


silap
bagus
silap
bagus
silap
bagus
silap
bagus
silap
bagus
silap
bagus
silap
bagus
silap
bagus
silap
bagus
silap
bagus
silap
bagus
silap
bagus
silap
bagus
silap
bagus
silap
bagus
silap
bagus
silap
bagus
silap
bagus