Anda di halaman 1dari 14

Mari bina gundalan,

Bina lah sama-sama,


Cepat lah adik cepat,
Kita bina bersama-sama.
Kita perlu menyusun,
Kita perlu mengelas,
Kita perlu mengumpul,
Untuk mencari gundalan.
Mari kita bina jadual,
Untuk bina gundalan,
La la la la la la
La la la la la la
Mari kita bina.
Mari kita menyusun,
Mari kita mengelas,
Mari kita mengumpul,
Marilah buat bersama-sama
Mari bina gundalan,
Bina lah sama-sama,
Cepat lah adik cepat,
Kita bina bersama-sama.
La la la la la la
La la la la la la
Mari kita bina.
Senaraikan maklumat berkaitan gundalan. Mari Bina Gundalan
Mari bina gundalan
Lagu : Mari Bina Gundalan Bina lah sama-sama
Cepat lah adik cepat
Kita bina bersama-sama

Kita perlu menyusun


Kita perlu mengelas
Kita perlu mengumpul
Untuk mencari gundalan

Mari kita bina jadual


Untuk bina gundalan
La la la la la la
La la la la la la
Mari kita bina
Gundalan
Mari kita menyusun
Mari kita mengelas
Mari kita mengumpul
Mari lah buat bersama-sama

Mari bina gundalan


Bina lah sama-sama
Cepat lah adik cepat
Kita bina bersama-sama

La la la la la la
La la la la la la
Mari kita bina
Mengelas binatang berdasarkan cara pergerakan.

Cara bergerak Gundal Bilangan


Terbang
Berenang
Merayap
Buah-buahan yang Digemari
Bilangan
Arahan/soalan :
4
1. Bina garisan untuk
menunjukkan bilangan.
3
2. Berapa orang murid
suka makan buah oren?

2 ___________________

3. Apakah buah yang


paling disukai?
1
___________________

Buah-buahan
Arahan : Mengelas objek di bilik darjah.

Objek Gundal Bilangan


Pintu
Meja guru
Papan tulis
Kipas angin
Arahan :

Bina carta palang berdasarkan jadual di bawah.

Sarapan Kegemaran Bilangan


Murid
Mi goreng 6
Nasi lemak 4
Nasi goreng 8
Bilangan

0
Mi Nasi Nasi
goreng lemak goreng
Makanan